Misyon ve Vizyon

  

MİSYON (Özgörev)

 

                    Bilimin Işığında, kaliteli ve çağdaş  bir eğitim çizgisinde,  Üniversitemizin  Fakülte   ve  Yüksekokul  öğrencilerine  eğitimleri  boyunca  kişisel  gelişimlerini arttırmak için gerekli olan yabancı dili işlevsel şekilde kullanabilmelerine katkıda bulunacak insan kaynakları başta olmak üzere her türlü alt yapıyı oluşturmak ve Uluslar arası ölçütlerde ölçme- değerlendirme yapmak,  açtığı kurslarda öğrencilerin ve diğer isteklilerin yabancı dil öğrenimi konusunda taleplerini karşılayarak  dil yeteneklerini Ulusal ve Uluslar arası sınavlar bazında geliştirmek ve yükseltmektir.

 

 

 

VİZYON (Özgörüş)

 

 

                    Çağdaş Eğitim-Öğretim yöntemlerini ve güncel araç-gereçleri etkin bir biçimde kullanarak, gerek hazırlık öğrencilerinin ve kurs öğrencilerinin yabancı dil eğitiminden azami derecede yararlanmalarını sağlamak ve öğrencilerimizin yurtdışındaki üniversite programlarını  takip edebilecek düzeyde yabancı dil becerilerini geliştirmektir. 

RAMAZAN DESTAN / 0
14 Ocak 2015
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr