Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 04 Mart 2013 tarihinde 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre kurulmuştur. Yüksekokulumuz Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.

 

MİSYON

Yüksekokulumuz; eğitim ve öğretimde kaliteli eğitim, araştırma ve projelerde çağın gereksinimlerine uygun bilgi üretmek ve topluma hizmet sunma sorumluluğunda bir misyon üstlenmiştir. Evrensel değerler ışığında bilgi, birikim ve becerileri ile bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelere katkı sağlayarak etik değerlere duyarlı, paylaşımcı, sorgulayan, yenilikçi, araştırmacı ve mesleki açıdan yetkin lider bireyler yetiştirmek.

VİZYON

Yüksekokulumuz; aklın ve bilimin rehberliğine dayanarak, yenilikçi, gelişmelere açık olarak teknolojik atılımları yakından takip eden bir vizyonu benimsemektedir. Yüksekokulumuz; sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bireylerden oluşturulmuş çağdaş, evrensel değerlere sahip, kazandığı bilgi ve becerileri uygulamaya yansıtabilen üstün nitelikli ilk ve orta öğretim kurumlarına Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni yetiştirmek, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) merkez ve taşra teşkilatları ve spor kulüplerine çeşitli branşlarda antrenör, yönetici yetiştirmek ve ayrıca özel sektörde çok çeşitli alanlarda (turizm, endüstri, belediyeler vb.) görev yapabilecek lider yetiştirmek ve üniversite düzeyinde çalışabilecek, geleceğin akademisyenlerini yetiştirmektir.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr