1) Lisansüstü Öğrenim Başvuru Formuna ulaşmak için tıklayınız.

2) Ders Alma Formununa ulaşmak için tıklayınız.

3) Ders Değişikliği Talep Formuna ulaşmak için tıklayınız.

4) Yüksek Lisans Tez Değerlendirme ve Sınav Jürisi Ortak Toplantı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız. 

5) Özel Öğrenci Statüsünde Ders Alma Başvuru Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

6) Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.

7) Tez Teslimi Dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

8) Not Bildirim Formuna ulaşmak için tıklayınız. 

9) Yüksek Lisans Tez Öneri Formuna ulaşmak için tıklayınız.

10) Seminer Programı Formu için tıklayınız.

11) Seminer Duyurusu Formu için tıklaynız . 

12) Seminer Değerlendirme Tutanağı için tıklayınız.

 

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr