1.Yarıyıl Ders Planı

 

 

   

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Grup Kodu

ZT-701

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0+1

Zorunlu

2

 

ZT-801

Uzmanlık Alanı Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

SEÇ101

Seçmeli Ders (4 Seçmeli Ders Alacak)

3+0

Seçmeli

20

 

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

   

ZFZOO407

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Lisans-YYU)

3+2

Seçmeli

4

SEÇ101

ZFZOO409

Yemler Bilgisi ve Teknolojisi (Lisans-YYU)

2+2

Seçmeli

4

SEÇ101

ZFZOO413

Yem Analiz Teknikleri (Lisans-YYU)

2+2

Seçmeli

3

SEÇ101

ZT-503

Süt Sığırı Barınakları ve Projelendirme

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

ZT-505

Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

ZT-507

Deneme Planlaması

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

ZT-509

Zooteknide Bulanık Mantık Kullanımı

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

ZT-511

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik-I

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

ZT-513

Kümes Hayvanlarının Beslenmesinde Bilimsel Esaslar

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

ZT-525

Hayvan Beslemede Enzimlerin Kullanımı

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

 

 

 

 

   

 

2.Yarıyıl Ders Planı

 

 

   

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Grup Kodu

ZT 500

Yüksek Lisans Semineri

0+2

Zorunlu

5

 

ZT 702

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0+1

Zorunlu

2

 

ZT 802

Uzmanlık Alanı Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

SEÇ102

Seçmeli Ders (3 Seçmeli Ders Alacak)

3+0

Seçmeli

15

 

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

   

FBZZT725

Bilgisayar Uygulamalı Araştırma ve Deneme Yöntemleri (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT728

Çiftlik Hayvanlarında Davranış (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT730

Keçi Islahı (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT738

Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Genetiği (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT740

Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Endokrinolojik ve İmmunolojik Yöntemlerle Kontrolü (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT744

Karışık Modeller (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT751

Yemler ve Hayvan Beslemede Biyoteknoloji ve Uygulamaları (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT770

Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT772

Türkiye Hayvancılığının (Büyükbaş-Küçükbaş) Genel Sorunları (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT820

Yemlerin Yıkılabilirlik ve Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZZT830

Rasyon Hazırlamada Bilgisayar Programlarının Kullanımı (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

ZFZOO208

Genetik (Lisans-YYU)

3+0

Seçmeli

4

SEÇ102

ZFZOO416

Hayvansal Biyoteknoloji (Lisans-YYU)

2+2

Seçmeli

3

SEÇ102

ZT 506

Besi İşletmeleri ve Planlama

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

ZT 508

Süt Sığırcılığında Sağmal Sürü Oluşturma ve Yönetimi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

ZT 510

Süt Sığırcılığının Islahı ve Sorunları

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

ZT 514

Besin Maddelerinin Biyolojik Kullanılabilirliği

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

ZT 516

Ruminant Hayvanların Beslenmesi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

ZT 518

Anket Hazırlama ve İstatistiksel Değerlendirme

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

ZT 520

Tarımda Yapay Sinir Ağları Kullanımı

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

ZT 522

Bilgisayar Uygulamalı İstatistik

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

 

 

 

 

   

 

3.Yarıyıl Ders Planı

 

 

   

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Grup Kodu

ZT-703

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0+1

Zorunlu

22

 

ZT-803

Uzmanlık Alan Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

   

 

4.Yarıyıl Ders Planı

 

 

   

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Grup Kodu

ZT-704

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0+1

Zorunlu

22

 

ZT-804

Uzmanlık Alan Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

   
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr