1.Yarıyıl Ders Planı

 

 

   

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Grup Kodu

TB-701

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0+1

Zorunlu

2

 

TB-801

Uzmanlık Alanı Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

SEÇ101

Seçmeli Ders (4 Seçmeli Ders Alacak)

3+0

Seçmeli

20

 

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

   

BAH-503

Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri

2+0

Seçmeli

5

SEÇ101

FBZTB753

Baklagil Yem Bitkileri Ayırım Anahtarları (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

FBZTB765

Biyo Yakıt Bitkileri (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

FBZTB767

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Organik Tarımda Kullanılması (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-503

Tarla Bitkilerinde Azot Metabolizması

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-505

Tarla Bitkilerinde Biyolojik Azot Fiksasyonu

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-507

Sulu Tarımda Bitki Yetiştiriciliği

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-509

Tahıllarda Abiyotik Gerilim Fizyolojisi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-511

Tarla Tarımı Sorunları

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-513

Melezleme Tekniği-I

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-515

Biyoyakıt Bitkileri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-517

Lif ve Kauçuk Bitkileri Özel Yetiştiriciliği ve Islahı

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-519

Nişasta ve Şeker Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-521

Tarla Bitkilerinde Münavebe Tekniği

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-523

Yem Bitkilerinde Ot Kalitesi ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-525

Çayır-Meraların Gübrelenmesi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-527

Bitkisel Lif Teknolojisi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-529

Endüstri Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu ve Depolama Tekniği

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-531

Endüstri Bitkilerinde Hasada Yardımcı Uygulamalar

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-533

Pamukta Çırçırlama, Tohum Delintasyonu ve Hazırlama

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-535

Lif Bitkilerinde Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-537

Tohumculuk Teknolojisi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-539

Yem Bitkileri Tarımının Genel Esasları

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-541

Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-543

Çayır Meraların Hukuki Nitelikleri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-545

Alkaloid Bitkileri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-547

Uçucu Yağ Bitkileri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

TB-549

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Maddeler, Elde Edilme ve Analiz Yöntemleri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ101

 

 

 

 

   

 

2.Yarıyıl Ders Planı

 

 

   

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Grup Kodu

TB 501

Yüksek Lisans Semineri

0+2

Zorunlu

5

 

TB 702

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0+1

Zorunlu

2

 

TB 802

Uzmanlık Alanı Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

SEÇ102

Seçmeli Ders (3 Seçmeli Ders Alacak)

3+0

Seçmeli

15

 

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

Seçmeli Dersler

 

 

   

FBZTB734

Yağ Bitkileri Özel Yetiştiricilik ve Islahı (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZTB760

Yeşil Alan Bitkileri (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZTB762

Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZTB778

Tarımda Faydalı Mikroorganizmalar (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZTB780

Yağ ve Nişasta Bitkileri Tarımında Yeni Yaklaşımlar (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

FBZTB784

Çayır Meralarda Yabancı Ot Problemi (YYU)

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 502

Baklagil Bitkilerinde Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 504

Tarla Bitkilerinde Ürün Kalitesinin Geliştirilmesi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 506

Tarla Bitkilerinde Allelopati

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 508

Tarla Bitkilerinde Sürdürülebilir Tarım

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 510

Kuru Tarım

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 512

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Mikroorganizmaların Tarla Bitkilerinde Kullanılması

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 514

Yeşil Alan Bitkileri ve Yeşil Alanların Tesisi

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 516

Çayır ve Mer’alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 518

Vejetasyon Etüt ve Ölçme Yöntemleri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 520

Mera-Hayvan İlişkileri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 522

Mera Islahı ve Tekniği

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 524

Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 526

Yağ Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 528

Yağ Bitkileri Özel Yetiştiricilik ve Islahı

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

TB 530

Deneme Tekniği

3+0

Seçmeli

5

SEÇ102

 

 

 

 

   

 

3.Yarıyıl Ders Planı

 

 

   

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Grup Kodu

TB-703

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0+1

Zorunlu

22

 

TB-803

Uzmanlık Alanı Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

   

 

4.Yarıyıl Ders Planı

 

 

   

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

Grup Kodu

TB-704

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0+1

Zorunlu

22

 

TB-804

Uzmanlık Alan Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

   
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr