GEREKLİ AÇIKLAMALAR:

  1. Yardımcı doçentlerin yeniden atanma işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için görev süresi bitmeden en az 3 ay önce dilekçenin hazırlanıp imzalanarak ilgili bölüm başkanlığının üst yazısı ile Dekanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.
  2. Öğreitim görevlileri ile araştırma görevlilerinin yeniden atanma işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için görev süresi bitmeden en az 1 ay önce dilekçenin hazırlanıp imzalanarak ilgili bölüm başkanlığının üst yazısı ile Dekanlığımıza ulaştırılması gerekmektedir.
  3. Formlar ve dilekçeler doldurulurken kırmızı yazı ile yazılmış veya noktalandırılmış alanlar maksada uygun bir şekilde yeniden uyarlanarak ve fazla bilgiler silinerek doldurulmalıdır.
  4. İzin talep işlemleri EBYS üzerinden yapılmaya başlandığı için izin işlemleri ile ilgili bağlantı kaldırılmıştır.

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr