SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF SİİRT UNIVERSITY

 

EDİTÖR / EDITOR

VEDAT TEZCAN

EDİTÖR YARDIMCILARI/ EDITOR ASSISTANS

NECATİ SÜMER             CENGİZ KANIK

YAYIN KURULU / EDITORIAL BOARD

CEMALETTİN ERDEMCİ
İHSAN SÜREYYA SIRMA
GASSAN MORTADA
ABDULLAH ÜNALAN
CEMALETTİN SANCAR
ADNAN MEMDUHOĞLU
KHALİD KHALİD

YAKUP ÖZKAN

 

DANIŞMA KURULU / ADVISORY BOARD

                  

ABDULGAFFAR ARSLAN

                                                        ABDURRAHMAN ACAR                                                          ADNAN DEMİRCAN

CAĞFER KARADAŞ

HAKAN OLGUN

         HALİL İBRAHİM BULUT

            HASAN HÜSEYİN BİRCAN

HÜSEYİN HANSU

   İBRAHİM ÇAPAK

  KASIM TURHAN

        MAHFUZ SÖYLEMEZ

      MEHMET SALİH ARI

MUSA BAĞCI

ÖMER PAKİŞ

SEYİT AVCI

ŞİNASİ GÜNDÜZ

 

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr