SİİRT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

JOURNAL OF THE FACULTY OF DIVINITY OF SİİRT UNIVERSITY

ISSN: 2148-385X

YAYINLAYAN KURUM / PUBLISHING INSTITUTION

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Siirt University Faculty of Divinity

SAHİBİ / OWNER

Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi adına Dekan Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ

AMAÇ:

İlahiyat ana bilim alanlarında ve Beşeri Bilimler alanında üretilen akademik ve bilimsel makaleler yayınlamak suretiyle üretilen bilginin yaygınlaştırılması ve yayılmasını sağlamak

MUHTEVA:

SİÜİF Dergisi‘nde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır.

Temel İslam Bilimleri:
Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku,

Felsefe:
İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Felsefe Tarihi, Mantık, Tasavvuf

Tarih:
Dinler Tarihi, İslam Tarihi, İslam Mezhepleri Tarihi, Sanat Tarihi,

Edebiyat:
Türk-İslam Edebiyatı, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı

Beşeri Bilimler Alanı:
Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dini Musiki

YAYIN DİLİ:
Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca, Farsça
—————————————————————————————————–

SİÜİF Dergisi (ISSN 2148-385X) hakemli akademik bir dergidir ve yılda iki defa yayınlanır. Bu dergide yayınlanan makalelerin ilim ve dil yönünden sorumluluğu yazarlarına aittir. Fikirlerden editörler sorumlu tutulamazlar. Makalelerde belirtilen görüşler, zorunlu olarak SİÜİF Dergisi’nin görüşlerini yansıtmazlar. Dergide yayınlanan makalelerin tüm yayın hakları SİÜİF Dergisi’ne aittir. Makaleler, önceden izin alınmaksızın tamamen veya kısmen herhangi bir şekilde basılamaz ve çoğaltılamaz. Ancak ilmi amaçlar doğrultusunda, kaynak göstermek kaydıyla özetleme ve alıntı yapılabilir.

—————————————————————————————————–
SIUIF Dergisi (Journal of the Faculty of Divinity of Siirt University) is a peer-reviewed scholarly journal and is published twice a year. Opinions expressed in this Journal belong solely to the authors and do not necessarily represent the Journal. All that is published in this Journal is copyrighted and all rights reserved. Neither as a whole nor in part may the articles published in this Journal be reproduced or distributed in any way or through any digital storage and retrieval system without permission. We allow, however, brief quotations and abstracts for scholarly purposes.

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr