GENEL BİLGİLER

            Kurtalan Meslek Yüksekokulu  2009 yılında kurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h Maddeleri uyarınca 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı  açılmış olup; 2009 yılında ilk öğrencilerini Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümüne almıştır. 26.05.2010 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca aldığı kararla Maliye Programı da açılmıştır.2010 yılında da Maliye Bölümüne öğrenci alınmıştır. 2011 yılında ise Finans Bankacılık ve Sigortacılık Programı açılmıştır. 2012 yılında Dış Ticaret Programı açılmıştır. 2013 yılında Posta Hizmetleri Programı açılarak bölüme öğrencide alınmıştır. 2014 Eğitim-Öğretim Yılında Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık, Posta Hizmetleri Normal Öğretimlerine öğrenci alınmıştır.2014 yılında Posta Hizmetleri ve Maliye İkinci Öğretimlerine öğrenci alınmıştır. Ayrıca 2014 yılında ise Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Programı da açılarak Yüksekokul bünyesinde 5 (Beş) Bölüm mevcut olup; Toplamda  öğrenci sayısı 398’dir.


               Misyonumuz

               Siirt Üniversitesi Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek ve bölgesel ve ulusal ekonominin işlerliği ve yarışabilirliği için kritik önemi olan nitelikli ara kademe elemanına; bilgiye ulaşma, bilgiyi çözümleme, işine uygun olarak yenileme kapasitesine sahip olacak düzeyde eğitim ve beceri kazandırmak, eğitimin toplumsal niteliğini öne çıkarılmasını ilke edinerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmaktadır.

              Vizyonumuz

                Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Ülkemizde önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan;

  • Katılım, şeffaflık ve ölçülebilirlik temelinde kurumsallaşmanın geliştirildiği,
  •  Evrensel, akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir yönetim anlayışına sahip,
  •   Programların zenginliğinde faydalanarak öğretim elemanlarının ortak çalışmalarını disiplinler arası bilimsel boyuta taşıyan ve bu konuda örnek olan,
  •  Öğrencilerin Meslek Yüksekokulumuz kanalıyla elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak kendini gerçekleştiren, özgür ve barışçı bir toplum anlayışına sahip, bölgesel ve ulusal ekonomiye katkıda bulunan ara kademe eleman yetiştiren yüksekokul olmaktır.

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr