HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN

 

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

 

 

İLK MÜRACAAT YERİ

 

1

Genel Yazışmalar

Çeşitli kurumlardan gelen ve kurumlara giden her türlü evrakın kurum içinde EBYS Sistemine işlenerek gerekli işlemlerin yapılması

Sürekli

Yüksekokul Sekreterliği

2

İlk Kayıt

1- ÖSYS Sonuç Belgesi

2- Öğrenci Bilgi Formu ve Kayıt Dosyası

3- Diploma veya Mezuniyet Belgesi

4- Nüfus Cüzdanının aslı ile ön ve arka yüzünün fotokopisi.

5- 6 Adet Fotoğraf

6- Askerlik Belgesi

7- Öğrenci Katkı Payı Dekontu. (İ.Ö)

5 Gün

Meslek Yüksekokul

Öğrenci İşleri

3

Yatay Geçiş

1- Başvuru Formu ve Dilekçe

2- ÖSYM Belgesi

3- Not durum belgesi(Transkript)

4- Ders içerikleri

5- Öğretim planı

6- %10 Belgesi (II.öğretim için)

7- Disiplin Cezası almadığına dair belge.

20 Gün

Meslek Yüksekokul

Öğrenci İşleri

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN

 

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

(EN GEÇ)

 

İLK MÜRACAAT YERİ

4

Kayıt Dondurma

Kayıt Sildirme

1- Dilekçe

2- Kayıt dondurma gerekçesini gösterir belge (Sağlık Kurulu Raporu,

     Fakirlik İl muhaberi vb.)

1- Dilekçe, İlişik Kesme Formu ve Öğrenci Kimliği

1 Hafta

Meslek Yüksekokul

Öğrenci İşleri

5

Derse Kaydı

1- Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

   

1 Hafta

Program Danışmanları

6

Ders Ekleme

Çıkarma İşlemleri

1- Elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir.

    

1 Hafta

Program Danışmanları

7

Ders Muafiyeti

1- Dilekçe

2- Not Durum Belgesi

3- Mezun/İlişiği kesilen okula ait onaylı ders içeriği

1 Hafta

Bölüm Başkanları

Meslek Yüksekokul

Öğrenci İşleri

8

Başarı Notuna İtiraz

1- Dilekçe

5 Gün

Sınav Kontrol Komisyonu

Meslek Yüksekokul

Öğrenci İşleri

9

Transkript

Öğrenci Belgesi

Ders İçeriği Talebi

1- Dilekçe

     

1 Gün

Meslek Yüksekokul

Öğrenci İşleri

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN

 

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

(EN GEÇ)

 

İLK MÜRACAAT YERİ

10

Mazeret Sınavı İsteği

1- Dilekçe

2- Mazereti gösterir belge (Sağlık Raporu )

1 Hafta

Meslek Yüksekokul

Öğrenci İşleri

11

Temsilci seçimleri İşlemleri

1- İlgili Yönetmelik Gereği İşlem Yapılır.

1 Ay

Bölüm Başkanları

Müdür Yardımcısı

12

İzin İşlemleri

(Akademik ve İdari Personel)

1- İzin Formu (3 nüsha) Yurtiçi 7 Gün önceden müracaat edilecektir.Yurtdışı izinler için 14 gün önceden  müracaat edilecektir.

1 Gün

Müdür,

Yüksekokul Sekreterliği

13

Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme

1- Dilekçe

2- Davet Mektubu

3- Çalışma Özeti

1 Hafta

Yüksekokul Sekreterliği

14

Öğretim Elemanı Başvuru İşlemleri

1-Müracaatlar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne yapılacaktır.

2 Ay

MYO Müdürlüğü

15

Kimlik İşlemleri

1-      1 Adet Form

2- 1 Adet Fotoğraf

3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 Hafta

Yüksekokul Sekreterliği

16

Atama İşlemleri

1- Personel Atama Onayı

2- Göreve Başlama Yazısı

3 Gün

Yüksekokul Sekreterliği


HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

S.NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN

 

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

(EN GEÇ)

 

İLK MÜRACAAT YERİ

17

Ayrılma İşlemleri

1- Personel Daire Başkanlığı Yazısı

2- Ayrılma Yazısı

5 Gün

Yüksekokul Sekreterliği

18

Görevde Yükselme İşlemleri

1- Dilekçe

5 Gün

Yüksekokul Sekreterliği

19

Askerlik İşlemleri

1- Dilekçe

2- Askerlik Sevk Belgesi

10 Gün

Yüksekokul Sekreterliği

20

Görev Süresi Uzatımı

1- Özgeçmiş

2- Akademik Çalışmalar

3 Ay

Bölüm Başkanlığı

Yüksekokul Sekreterliği

21

Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Görevlendirmesi

1- Üniversite içindeki yüksekokul ve fakültelerin talep yazısı

2- İlgili Program, Bölüm ve Yönetim Kurulu Kararı

1 Ay

Yüksekokul Sekreterliği

22

Kurum Dışından Ders Görevlendirmesi

1- Program ve Bölümün görevlendirme istemi

2- MYO nun talep yazısı

3- İlgili kurumların görevlendirme uygun görüş yazıları

4- Personel Daire Başkanlığının Görevlendirmesi

1 AY

Yüksekokul Sekreterliği

 

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

S.NO

 

HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN

 

TAMAMLANMA SÜRESİ

 

(EN GEÇ)

 

İLK MÜRACAAT YERİ

23

Satın alma İşlemleri

1- Kişi Beyanı ile birlikte ihtiyaç belirleme Belgesi,

20 Gün

Yüksekokul Sekreterliği

24

Maaş İşlemleri

1-Maaş değişikliklerinin işlenmesinden sonra SGDB teslimi

3 Gün

Yüksekokul Sekreterliği

25

Ek Ücret Ödemeleri

(Yolluk-Fazla Mesai-Ek Ders Ödemeleri)

Ek Ders İşlemleri

1- Ek ders ücret formları

Yolluk İşlemleri

1- Beyanname

2- İlgili Belgeler

5 Gün

 

Tahakkuk Birimi

 

 

 

 

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr