I.YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

Z/S

TDE675

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

Z

TDE677

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

0

2

Z

TDE501

MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ I

3

0

3

5

S

TDE503

ARAŞTIRMA YÖNTEM VETEKNİKLERİ I

3

0

3

5

S

TDE505

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT İNCELEMELERİ I

3

0

3

5

S

TDE507

GRAMER TEORİSİ I

3

0

3

5

S

TDE509

ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI I

3

0

3

5

S

TDE511

DİVAN  ŞİİRİ I

3

0

3

5

S

TDE513

TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SESBİLGİSİ I

3

0

3

5

S

TDE515

ROMAN TEORİSİ VE ROMAN İNCELEME METOTLARI I

3

0

3

5

S

TDE517

ÂŞIK EDEBİYATI I

3

0

3

5

S

TDE519

HALK BİLİMİ I

3

0

3

5

S

TDE521

ORHUN TÜRKÇESİ

3

0

3

5

S

TDE523

ALTAY DİLLERİ TEORİSİ I

3

0

3

5

S

TDE525

ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ I

3

0

3

5

S

TDE527

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ I

3

0

3

5

S

TDE529

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR TAHLİLLERİ I

3

0

3

5

S

TDE531

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU I

3

0

3

5

S

TDE533

DİLBİLİMİNE GİRİŞ I

3

0

3

5

S

TDE535

DİLBİLİMİ VE TÜRKOLOJİ

3

0

3

5

S

TDE537

HAREZM TÜRKÇESİ METİN İNCELEMELERİ

3

0

3

5

S

TDE539

DİLBİLİM TEORİLERİ I

3

0

3

5

S

TDE541

ESKİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM İNCELEMELERİ

3

0

3

5

S

TDE543

MESNEVİ ARAŞTIRMALARI I

3

0

3

5

S

TDE545

TÜRK MİTOLOJİLERİ

3

0

3

5

S

TDE547

CÖNK VE MECMUA ARAŞTIRMALARI

3

0

3

5

S

TDE549

TÜRK HALK HEKİMLİĞİ VE BOTANİĞİ

3

0

3

5

S

TDE551

SÖZLÜK BİLİMİ

3

0

3

5

S

TDE553

TİYATRO VE DRAMA SANATI

3

0

3

5

S

TDE555

ARUZ VE KAFİYE UYGULAMALARI

3

0

3

5

S

TDE557

KIRGIZ TÜRKÇESİ I

3

0

3

5

S

TDE559

İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ I

3

0

3

5

S

TDE561

ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ CEREYANLAR

3

0

3

5

S

TDE563

DİLBİLİMSEL METİN İNCELEMELERİ I

3

0

3

5

S

TDE565

TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI I

3

0

3

5

S

TDE567

SÖZ DİZİMİ ÇÖZÜMLEMELERİ

3

0

3

5

S

TDE569

KIPÇAK GRUBU TÜRK ŞİVELERİ

3

0

3

5

S

TDE571

OĞUZ GRUBU TÜRK ŞİVELERİ

3

0

3

5

S

TDE573

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA DERGİLER

3

0

3

5

S

TDE575

KIRGIZCA I

3

0

3

5

S

TDE577

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ TOPLULUKLAR I

3

0

3

5

S

TDE579

TÜRK ROMANINDA İNSAN TİPLERİ I

3

0

3

5

S

TDE581

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ZİRVE ŞAHSİYETLER I

3

0

3

5

S

TDE583

MODERN TÜRK ŞİİRİNDE MANİFESTOLAR I

3

0

3

5

S

 

 

II. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

Z/S

TDE674

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

Z

TDE676

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

0

2

Z

TDE678

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

0

5

Z

TDE502

MODERN TÜRK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ II

3

0

3

5

S

TDE504

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ II

3

0

3

5

S

TDE506

KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT İNCELEMELERİ II

3

0

3

5

S

TDE508

GRAMER TEORİSİ II

3

0

3

5

S

TDE510

ESKİ TÜRK EDEBİYATININ KAYNAKLARI II

3

0

3

5

S

TDE512

DİVAN  ŞİİRİ II

3

0

3

5

S

TDE514

TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SESBİLGİSİ II

3

0

3

5

S

TDE516

ROMAN TEORİSİ VE ROMAN İNCELEME METOTLARI II

3

0

3

5

S

TDE518

ÂŞIK EDEBİYATI II

3

0

3

5

S

TDE520

HALK BİLİMİ II

3

0

3

5

S

TDE522

ESKİ UYGUR  TÜRKÇESİNİN TERMİNOLOJİSİ

3

0

3

5

S

TDE524

ALTAY DİLLERİ TEORİSİ II

3

0

3

5

S

TDE526

ESKİ OĞUZ TÜRKÇESİ II

3

0

3

5

S

TDE528

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE HİKAYE TAHLİLLERİ II

3

0

3

5

S

TDE530

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR TAHLİLLERİ II

3

0

3

5

S

TDE532

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU II

3

0

3

5

S

TDE534

DİLBİLİMİNE GİRİŞ II

3

0

3

5

S

TDE536

TÜRK DİLBİLGİSİ MESELELERİ

3

0

3

5

S

TDE538

TÜRKÇENİN AĞIZLARI

3

0

3

5

S

TDE540

DİLBİLİM TEORİLERİ II

3

0

3

5

S

TDE542

ESKİ TÜRK EDEBİYATI NAZIM İNCELEMELERİ

3

0

3

5

S

TDE544

MESNEVİ ARAŞTIRMALARI II

3

0

3

5

S

TDE546

HALK BİLİMİ KURAMLARI

3

0

3

5

S

TDE548

HALKBİLİMİ ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

3

0

3

5

S

TDE550

TÜRK HALK EDEBİYATI VE FOLKLOR METİNLERİ

3

0

3

5

S

TDE552

TÜRK DÜNYASINDA DİL VE YAZI HAREKETLERİ

3

0

3

5

S

TDE554

TÜRK EDEBİYATINDA GELENEK VE MODERNİTE

3

0

3

5

S

TDE556

ARUZ VE KAFİYE UYGULAMALARI

3

0

3

5

S

TDE558

KIRGIZ TÜRKÇESİ II

3

0

3

5

S

TDE560

İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ II

3

0

3

5

S

TDE562

KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA TASAVVUF

3

0

3

5

S

TDE564

DİLBİLİMSEL METİN İNCELEMELERİ II

3

0

3

5

S

TDE566

TÜRK DİLİNİN KAYNAKLARI II

3

0

3

5

S

TDE568

ESKİ TÜRK DİLİ METİNLERİ

3

0

3

5

S

TDE570

BİÇİMBİLİM

3

0

3

5

S

TDE572

KÖKTÜRKÇE ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR

3

0

3

5

S

TDE576

KIRGIZCA II

3

0

3

5

S

TDE578

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA EDEBİ TOPLULUKLAR II

3

0

3

5

S

TDE580

TÜRK ROMANINDA İNSAN TİPLERİ II

3

0

3

5

S

TDE582

YENİ TÜRK EDEBİYATINDA ZİRVE ŞAHSİYETLER II

3

0

3

5

S

TDE584

MODERN TÜRK ŞİİRİNDE MANİFESTOLAR II

3

0

3

5

0


 

III. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TDE677

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

TDE679

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

0

22

 

IV. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

TDE680

UZMANLIK ALAN DERSİ

0

1

0

22

TDE682

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

8

0

0

8

 

 

 

 

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr