1-Lisanüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Senato Esasları için Tıklayınız

2-Siirt Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği için Tıklayınız

3-YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği için Tıklayınız

4-1983 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği için Tıklayınız

5-YÖK Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız

6-Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti Ödemelerinde Uyulacak Esaslar için Tıklayınız

7-Yabancı Uyruklu Öğrenci Adaylarının Lisanüstü Programlara Kabul Yönergesi için Tıklayınız

 

 

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr