I.YARIYIL DERSLERİ

 

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

Z/S

TAR563

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

Z

TAR565

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

0

2

Z

TAR501

TARİHTE USÜL

3

0

3

5

S

TAR503

İLKÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI I

3

0

3

5

S

TAR505

İLKÇAĞ ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ I

3

0

3

5

S

TAR507

GREK KOLONİZASYON HAREKETLERİ

3

0

3

5

S

TAR509

KAYNAK DİLLERİ-(AKADÇA, HİTİTÇE, LATİNCE, GREKÇE) I

3

0

3

5

S

TAR511

ESKİ GREK TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR513

KAYNAK DİLLERİ (ARAPÇA-FARSÇA) I

3

0

3

5

S

TAR515

ORTAÇAĞ TÜRK -İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ-I

3

0

3

5

S

TAR517

ORTAÇAĞ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I

3

0

3

5

S

TAR519

BÜYÜK SELÇUKLU MÜESSESELERİ TARİHİ I

3

0

3

5

S

TAR521

ORTA ASYA TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI

3

0

3

5

S

TAR523

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ I

3

0

3

5

S

TAR525

TARİH ARAŞTIRMALARINDA USUL VE KAYNAK BİLGİSİ

3

0

3

5

S

TAR527

OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ I

3

0

3

5

S

TAR529

KLASİK DÖNEM OSMANLI SİYASİ TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR531

ERKEN MODERN DÖNEM OSMANLI TARİHİNİN KAYNAKLARI

3

0

3

5

S

TAR533

YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİ I

3

0

3

5

S

TAR535

OSMANLI TARİHİ KAYNAKLARI

3

0

3

5

S

TAR537

OSMANLICA TARİHİ METİNLER I

3

0

3

5

S

TAR539

OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ

3

0

3

5

S

TAR541

YAKINÇAĞ OSMANLI ORDUSU

3

0

3

5

S

TAR543

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (İSLAMİ ÖNCESİ) I

3

0

3

5

S

TAR545

KAFKASYA TARİHİ ve TÜRKİYE KAFKAS İLİŞKİLERİ

 

3

0

3

5

S

TAR547

KARADENİZİ'İN KUZEYİNDEKİ TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR549

SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNE KADAR TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ

3

0

3

5

S

TAR551

TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI

3

0

3

5

S

TAR553

XX. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ I

3

0

3

5

S

TAR555

TÜRKİYE SİYASAL HAYATINDA SİYASİ PARTİLER I

3

0

3

5

S

TAR557

MODERNLEŞME ve DEMOKRASİ TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR559

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BASIN HAYATI I

3

0

3

5

S

TAR561

CUMHURİYET DÖNEMİNDE MUHALEFET

3

0

3

5

S

 

                     II. YARIYIL DERSLERİ

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

Z/S

TAR564

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

Z

TAR566

YÜKSEK LİSANS TEZ HAZIRLIK

0

1

0

2

Z

TAR512

YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ

0

2

0

5

Z

TAR502

İLKÇAĞ TARİHİ KAYNAKLARI II

3

0

3

5

S

TAR504

İLKÇAĞ ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ II

3

0

3

5

S

TAR506

ESKİ MEZOPOTAMYA KÜLTÜRLERİ

3

0

3

5

S

TAR508

KAYNAK DİLLERİ-(AKADÇA, HİTİTÇE, LATİNCE, GREKÇE) II

3

0

3

5

S

TAR510

ROMA TARİHİ ve KÜLTÜRÜ

3

0

3

5

S

TAR514

KAYNAK DİLLERİ (ARAPÇA-FARSÇA) II

3

0

3

5

S

TAR516

ORTAÇAĞ TÜRK -İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ-II

3

0

3

5

S

TAR518

İSLAM TARİHİ  

3

0

3

5

S

TAR520

ORTAÇAĞ TÜRK KÜLTÜR TARİHİ II

3

0

3

5

S

TAR522

BÜYÜK SELÇUKLU MÜESSESELERİ TARİHİ II

3

0

3

5

S

TAR524

OSMANLI ARŞİV BELGELERİ II

3

0

3

5

S

TAR526

OSMANLI MEDENİYETİ TARİHİ II

3

0

3

5

S

TAR528

KLASİK DÖNEM SONRASI OSMANLI SİYASİ VE EKONOMİK TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR530

OSMANLI MALİYE TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR532

OSMANLI HUKUK SİSTEMİ

3

0

3

5

S

TAR534

YAKINÇAĞ OSMANLI TARİHİ II

3

0

3

5

S

TAR536

OSMANLICA TARİHİ METİNLER II

3

0

3

5

S

TAR538

YAKINÇAĞ OSMANLI EĞİTİM TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR540

BALKAN DEVLETLERİ TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR542

OSMANLI DEVLETİNDE GAYRİMÜSLİMLER

3

0

3

5

S

TAR544

ORTA ASYA TÜRK TARİHİ (İSLAMİ DÖNEM) II

3

0

3

5

S

TAR546

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİ

3

0

3

5

S

TAR548

ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ

3

0

3

5

S

TAR550

TÜRKİSTAN'DA YENİLEŞME ve FİKİR HAREKETLERİ

3

0

3

5

S

TAR552

TÜRK DÜNYASI TARİHİ İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

3

0

3

5

S

TAR554

XX. YÜZYIL SİYASİ TARİHİ II

3

0

3

5

S

TAR556

TÜRK DIŞ POLİTİKASI

3

0

3

5

S

TAR558

TÜRKİYE ve KIBRIS SORUNU

3

0

3

5

S

TAR560

CUMHURİYET DÖNEMİNDE BASIN HAYATI II

3

0

3

5

S

TAR562

TÜRKİYE SİYASAL HAYATINDA SİYASİ PARTİLER II

3

0

3

5

S

 

                                                   III. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

Z/S

TAR677

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

Z

TAR679

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

0

22

Z

 

                                                 IV. YARIYIL

KODU

DERSİN ADI

T

U

K

ECTS

Z/S

TAR680

UZMANLIK ALAN DERSİ

8

0

0

8

Z

TAR682

YÜKSEK LİSANS TEZ ÇALIŞMASI

0

1

0

22

Z

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr