I. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BİKT.S101

Mikro İktisat

3

0

3

5

BİKT.S103

Matematiksel İktisat

3

0

3

5

BİKT.S105

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

5

BİKT.S107

Teknoloji ve Yenilik Ekonomisi

3

0

3

5

BİKT.S109

Güncel Ekonomik Sorunlar

3

0

3

5

BİKT.S111

Bölgesel ve Kentsel Ekonomi

3

0

3

5

BİKT.S113

AB'de Bölgesel Kalkınma ve Yapısal Fonlar

3

0

3

5

BİKT.S115

Girişimcilik Teorisi ve Politikası

3

0

3

5

BİKT.S117

İktisat Tarihi

3

0

3

5

BİKT.S123

Makro İktisadi Analiz

3

0

3

5

BİKT.S125

Bölgesel İktisat Teorisi

3

0

3

5

BİKT.Z701

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

0

2

BİKT.Z801

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

0

8

II. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BİKT.S102

Uluslararası İktisat

3

0

3

5

BİKT.S104

Ekonometri

3

0

3

5

BİKT.S106

Büyüme ve Kalkınma Ekonomisi

3

0

3

5

BİKT.S108

Finansal Ekonomi

3

0

3

5

BİKT.S110

Ekonomik Gelişme ve Tarım Ekonomisi

3

0

3

5

BİKT.S112

Küresel Ekonomik Dönüşüm ve İktisat Politikası

3

0

3

5

BİKT.S114

Yerel Yönetimler ve Bölgesel Kalkınma Ajansları

3

0

3

5

BİKT.S116

Yenilik İktisadı ve Bölgesel Yenilik Sistemleri

3

0

3

5

BİKT.S118

Ortadoğu Ekonomileri

3

0

3

5

BİKT.S120

İşgücü Piyasası Politikaları

3

0

3

5

BİKT.S122

Rekabet Teorisi ve Politikası

3

0

3

5

BİKT.S124

Bölgesel İktisat Politikası

3

0

3

5

BİKT.S126

Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi

3

0

3

5

BİKT.Z198

Araştırma Semineri

0

0

0

5

BİKT.Z702

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0

1

0

2

BİKT.Z802

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

0

8

III. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BİKT.Z207

Yüksek Lisans Tezi I

0

1

0

22

BİKT.Z803

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

0

8

IV. YARIYIL

DERS KODU

DERSİN ADI

T

U

K

AKTS

BİKT.Z208

Yüksek Lisans Tezi II

0

1

0

22

BİKT.Z804

Uzmanlık Alanı Dersi

8

0

0

8


.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr