Ø  Kişisel Gelişim Eğitimleri Programları

ü  Etkili, Güzel Konuşma Sanatı ve Beden Dili

ü  Problem Çözme Teknikleri ve Duygusal Zekâ

ü  Motivasyon ve Özgüven Kazanımı

ü  Raporlama Teknikleri Eğitimi

ü  İnovasyon - Yaratıcılık ve Yenilikçilik Eğitimi

ü  Temel ve Etkin İletişim Becerileri Eğitimi

ü  Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi

ü  Hafıza Eğitimi ve Beyin Haritaları

ü  Eğiticinin Eğitimi

ü  Hızlı Okuma ve Anlama Teknikleri Semineri

ü  Zeka Oyunları ve Mental Aritmetik Eğitimleri

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr