FLASH 2000 N/Protein Analyzer

 

FLASH 2000 N / Protein, her gıda ve hayvan yemi laboratuvarı için basit ama kapsamlı, yeri doldurulamaz bir iş ortağı olabilecek cihazdır.
 
 • Üretilen elementel gazların doğru ve hassas bir şekilde belirlenebilmesi için numunenin tam yanmasını sağlayan iyi bilinen Flash Dinamik Yanma işlemine dayanmaktadır
 • Organik veya inorganik bir numune için uygunluk; oksidasyon reaktörü 1800 ° C gibi bir sıcaklığa ulaşır bu da elementel gazların içerisinde refrakter malzeme içeren numunelere bile dönüşmesine olanak sağlar
 • Seyreltme, gaz odası, gaz numune alma vanası, bölme, ya da tasfiye ve tuzak yolu gibi sapma veya hata getirebilir işlemler olmadan bileşikleri gaz haline getirir;
 • Hızlı bir analitik döngü sağlar, hızlı metodolojisi tam bir numune karakterizasyonu için beş dakikadan daha kısa sürer
 • İşlem katı veya sıvı otomatik numune alma cihazı ile analizlerde rahatlık sunmaktadır
 • Son derece hassas ısısal iletkenlik detektörüne bağlı özel kromatografi kolonu 100 ppm ile %100 geniş algılama aralığı sağlar
 • Azot tayini için geleneksel Kjeldahl tekniğinden farklı olarak, FLASH 2000 N / Protein Analyzer ile işlemler herhangi bir toksik veya kirletici madde içermez
 • Egzoz fanları ve duman davlumbazına olan ihtiyacı ve analitik kalıntılarının pahalı imha işlemlerini ortadan kaldırır
 • Daimi tekrarlanabilirlik ve az sayıda kalibrasyona olanak sağlayan elektronik taşıyıcı gaz kontrolleri sayesinde elde edilen doğruluk ile birleşen tasarım sadeliği
 • Çok kısa cihaz bakım süresi ve kendi kendine hata tespitinin sağladığı sistem kazanımları
 • N/Protein analizleri geniş piyasa uygulama ağına yetişebilmek için herhangi bir zamanda analizörü değiştirme olanağı sağlar
 • Özel Eager Xperience yazılım hemen hemen her analitik gereksinimi karşılar (verileri değerlendirmek ve sunmak, QC laboratuvarları için kişiselleştirilmiş raporlama ve özel seçenekler sağlamak)
 • Azot / Karbon / Hidrojen / Kükürt veya sadece Kükürt için eşzamanlı otomatik belirlenme durumuna yükseltilebilme; ön numune muamelesinden sonra TOC verileri alabilme
 • 125 numuneye kadar otomatik işleme olanak sağlayan MAS 200R evrensel otomatik örnekleyici ile birlikte teslim
 • Sistemle uyumlu mevcut iki sıvı otomatik numune alma cihazı; bir adet 105 pozisyon tepsisine sahip Thermo Scientific AS 3000 veya 8-örnek tepsisi olan Thermo Scientific AI 3000
Uygunluk: 
 
Azot / Protein alanında FLASH 2000 prensiplerinin geçerliliği AOAC, AOCS ve AACC de dâhil olmak üzere resmi kuruluşlar tarafından onaylanmıştır.
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr