HPLC-FLD/RI-DAD VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER

 

·         SORBAT TAYİNİ

·         BENZOAT TAYİNİ

·         KAFEİN TAYİNİ

·         HMF TAYİNİ

·         SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ

·         VANİLİN TAYİNİ

·         GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ

·         SAPONİN MİKTAR TAYİNİ

·         AFLATOKSİN B1

·         AFLATOKSİN M1

·         AFLATOKSİN TOTAL ANALİZİ (B1+B2+G1+G2)

·         OKRATOKSİN A

·         DEOKSİNİVALENOL (DON)

·         PATULİN MİKTARI

·         ZEARALENON (ZON)

·         HİSTAMİN MİKTARI

·         STAFİLOKOKAL ENTEROTOKSİNLER

 

 

GC-FID CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

 

·         PESTİSİT ANALİZLERİ

·         YAĞ ASİDİ BİLEŞENLERİ

·         OMEGA-3 VE OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİNİN ANALİZİ

·         KALİTATİF ANALİZ

·         KANTİTATİF ANALİZ

·         METOD GELİŞTİRME

 

 

GC-MS/FIDCİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

 

·         GC-MS KALİTATİF

·         GC-MS KANTİTATİF

·         STEROİD ANALİZİ

·         PESTİSİT ANALİZLERİ

·         YAĞ ASİDİ BİLEŞENLERİ

·         OMEGA-3 VE OMEGA-6 YAĞ ASİTLERİNİN ANALİZİ

·         NUMUNE HAZIRLAMA 

·         UÇUCU YAĞ ANALİZİ SPEKTRUM İNCELEME

·         METOD GELİŞTİRME

 

IR-MS CİHAZI İLE YAPILACAK ANALİZLER

 

·         KARBON (14C, 13C, 12C) VE AZOT (15N, 14N) İZOTOP ANALİZLERİ

 

N-PROTEİN ANALİZ CİHAZI İLE YAPILACAK ANALİZLER

                           (DUMAS yöntemine Göre)

 

·         TOPLAM AZOT MİKTARI ANALİZİ

 

·         TOPLAM PROTEİN MİKTAR ANALİZİ 

 

·         N-PROTEİN ANALİZ CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

(KJELDAHL yöntemine Göre)

 

·         TOPLAM AZOT MİKTARI ANALİZİ

 

·         TOPLAM PROTEİN MİKTAR ANALİZİ 

 

 

ICP-MS CİHAZI İLE YAPILAN ANALİZLER

 

SUDA MAKRO VE MİKRO ELEMENT ANALİZLERİ

·         TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT ANALİZLERİ

·         HAYVANSAL DOKULAR,YEM VE SUDA BAZIELEMENTLERİN ICP-MS İLE ANALİZİ

·         Arsenik (As), Bakır (Cu), Demir (Fe), Kadmiyum (Cd), Kalay (Sn), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Mangan (Mn), Magnezyum (Mg), Nikel (Ni), Kobalt (Co), Krom (Cr), Gümüş (Ag), Palladyum (Pd), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Bizmut (Bi), Kalsiyum (Ca) Miktarı Belirleme Analizleri  

·         ICP İÇİN MİKRODALGA SİSTEMDE NUMUNE BOZUNDURMA

 

 

 

IC İLE YAPILAN ANALİZLER

 

·         ·         İÇME SUYU ANALİZLERİ (FLORÜR, KLORİT, BROMAT, KLORÜR, NİTRİT, BROMÜR, KLORAT, NİTRAT, FOSFAT, SÜLFAT LİTYUM, SODYUM, AMONYUM, KALSİYUM, MAGNEZYUM)

 

·         HAVUZ SULARINDA ANYON, KATYON, BROMAT ANALİZLERİ

FT-IR İLE YAPILAN ANALİZLER

 

         SPEKTRUM ALMA

       SPEKTRUM YORUMLAMA

 

         SPEKTRUM KÜTÜPHANE TARAMASI

 

UV-VİS İLE YAPILAN ANALİZLER

·         SPEKTRUM TARAMA

 

·         KANTİTATİF ANALİZLER

 

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr