SU ANALİZLERİ

 

ICP ile yapılan analizler                                              

·         Demir, Selenyum, Antimon, Arsenik, Bor, Kadmiyum, Krom, Alüminyum, Bakır, Mangan, Kurşun, Civa, Nikel.

 

İyon kromatografisi ile yapılan analizler

·         Florür, Klorit, Bromat, Klorür, Nitrit, Bromür, Klorat, Nitrat, Fosfat, Sülfat Lityum, Sodyum, Amonyum, Kalsiyum, Magnezyum, Siyanür      

 

GC-MS ile yapılan analizler  

·         Epikloridin, Vinil Klorür, Tetrakloreten ve Trikloroeten, Benzen, 1,2-Dikloroetan, Bromodiklorometan, Dibromoklorometan, Kloroform, Bromoform, 

           

LC-MS-MS ile yapılan analizler

·         Akrilamid, Benzo(a)piren, Toplam PAH, Toplam Pestisitler

 

Mikrobiyolojik  Analizler      

·         ClostridiaPerfringens, Toplam Koloni Sayımı (22ºC), Koliform Bakteri, Escherichiacoli, Enterekok

Diğer Analizler

·         Toplam Organik Karbon

·         pH

·         İletkenlik       

·         Bulanıklık (Fiziksel)

·         Renk  (Fiziksel)         

·         Tat  (Fiziksel) 5

·         Koku  (Fiziksel)        

·         Toplam Sertlik           

·         Serbest Klor  

·         Tortu  

·         Geçici Sertlik 

 

·         Kalıcı Sertlik

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr