SİİRT ÜNİVERSİTESİ KEÇİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Keçi; eti, sütü, kılı, derisi, gübresi vb. ürünlerinden faydalandığımız bir çiftlik hayvanıdır. Keçi yetiştiriciliği, ekonomisi gelişmiş ülkelerde daha çok kendine duyulan sempati ve pazara dönük olarak yapılırken, ekonomisi gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerde geçim kaynağı olarak yapılmaktadır.

Üç keçi ırkının bulunduğu Siirt’te keçilerde verim artışının sağlanması amacıyla her türlü bilimsel araştırma ve uygulamaların yapılabilmesi, keçilerden elde edilen ürünlerin hijyenik koşullarda üretilmesi ve bölge yetiştiricilerinin bilinçlendirilmesi, keçi orijinli gıdalar için entegre tesislerin oluşturulmasında teknik desteğin sunulması, başta Siirt ili olmak üzere bölge ve ülke keçiciliği politikalarına yön verilmesine katkı sağlamak amacıyla Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde “Siirt Üniversitesi Keçi Araştırma ve Uygulama Merkezi (SİU-KEÇİMER)” kurulmuştur.

 

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜN FİYAT LİSTESİ’ne ulaşmak için tıklayınız.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr