SİİRT ÜNİVERSİTESİ

DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(SİÜ-DEHAM)

  

Siirt Üniversitesi bünyesinde yer alan fakültelerin bilimsel nitelikli deneysel çalışmalarını hayvan sağlığı ve refahını olumsuz etkilemeyecek koşullarda yapabilmeleri için deney hayvanları ünitesinin yer aldığı Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

 

Kurulan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (SİÜ-DEHAM) faaliyet alanları;

 

a) Sağlığı ilgilendiren deneysel her türlü bilimsel, teknik araştırma ve uygulamaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak,

b) Üniversitede deney hayvanları üzerinde araştırma ve uygulama yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak araştırmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Deneysel veya diğer bilimsel amaçlar için ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının üretimini ve bakımını yapmak, üretimi yapılamayan deney hayvanlarının gerektiğinde ilgili mevzuata göre üretici firmalardan teminini ve bakımını sağlamak,

ç) Deneysel veya diğer bilimsel amaçlarla kullanılan veya kullanılması planlanan hayvanlar için, fizyolojik gereksinimlerini karşılayabilecek sağlık ve iyilik hallerini devam ettirebilecek yeterlilikte yaşam ve hareket alanı, yiyecek, su, çevresel şartlar ve bakım olanaklarını sağlamak,

d) Deneysel cerrahi gerekli laboratuvar alanını sağlamak,

e) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, deney hayvanları üzerinde araştırma yapabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla seminer, kurs ve konferanslara gerekli altyapıyı hazırlamak,

f) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

g) İlgili araştırmalar-uygulamalar için ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak,

ğ) Araştırmalarda hayvan kullanımını ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek,

h) Merkezin amacına ve ilgili mevzuata uygun diğer çalışmaları yapmaktır.

  

Yukarıda belirtilen faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Siirt Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.

 

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr