Tanıtım

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU TANITIM KATALOĞU

 

DÜNYANIN EN ESKİ VE AMACI BAKIMINDAN EN KUTSAL MESLEKLERİNDEN BİRİ OLAN SAĞLIK ELEMANI ADAYLARI,

SEVGİLİ ÖĞRENCİLER;

Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulunu tercih etmeniz dileğiyle…..

Ülkemizde nadir mesleklerde bulunan mezun olduğunuzda iş bulamama kaygısı yaşamadan eğitiminizi tamamlayacaksınız. Sizleri profesyonel yardımcı sağlık personeli olarak mezun edebilmek için akademik kadromuzla birlikte Yüksekokulumuz yönetimi ve idari personeli her zaman yanınızda olacaktır. Unutmayınız ki; tüm Yüksekokul personeli olarak sizler için buradayız…


Globalleşen dünya şartlarında mezun olduğunuzda Ülkemiz dışında da mesleğinizi icra edebileceğinizi veya çalıştığınız kurumlarda karşınıza yabancı hastaların da çıkabileceğini varsayarak eğitiminizin devam edeceği 4 yıl gibi uzun bir sürede yabancı dili günlük ihtiyacınızı karşılayacak derecede öğrenmenizi, bu çerçevede Yüksekokulumuz müfredat programında mevcut olan ve 6 döneme yaydığımız mesleki yabancı dil derslerinde mesleki derslerle birlikte azami derece çaba sarf etmenizi tavsiye ederim.     Başarı dileklerimle,

Doç. Dr. Cafer SAKA

Yüksekokul Müdürü

 

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNUN

TARİHÇESİ

Yüksekokulumuz 1963 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı olarak Sağlık Okulu adı altında Köy Ebesi ve Hemşire Yardımcısı yetiştirmek üzere, İlkokuldan sonra 3 yıl Eğitime dayalı olarak açıldı. 1979-1980 Öğretim yılında Ortaokula dayalı, 1980-1982 yılları arasında 2 yıl uygulamaya dayalı 4 yıllık Sağlık Meslek Lisesine dönüştürüldü. 1982-1983 Öğretim yılında Ebelik bölümü olarak değiştirildi. 1996-1997 Öğretim yılında, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği, Sağlık Liseleri 4 yıllık Sağlık Yüksekokuluna dönüştürülmüş olup, 1997-1998 öğretim yılında öğrenci almaya başlamıştır.29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanunla yeni kurulan 17 Üniversiteden biri olan Siirt Üniversitesine bağlanmış olup, Siirt Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün 20/03/2008 tarih ve B.07.4.DEF.056.06//56010101089/292 sayılı yazılarıyla Siirt Üniversitesi Rektörlüğü bünyesindeki Sağlık Yüksekokuluna süresiz olarak tahsis edilmiştir.

MİSYON:

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilmiş, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede; bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve liderlik rollerini etkin olarak gerçekleştiren hemşirelerin yanısıra, akademik alanda çalışan hemşirelerin, yetişmesini sağlamak, temel sağlık eğitiminin ve hizmetlerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

VİZYON:

 Türkiye'de ve uluslararası arenada gözde ve başarılı okullar arasında olabilmek,

Sİ.Ü. markası taşıyan Türkiye'yi Ulusal alanda başarıyla temsil edebilecek ebe, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistler yetiştirmek.

Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş; kurumsal kültürü ve kimliği güçlü; dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak; birey, aile ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi doğrultusunda öğrenme ve öğretmeyi bilen profesyonel Sİ. Ü. mezunu ebe, hemşire, diyetisyen ve fizyoterapistler yetiştirmek.

Mezunlarını, mesleklerinin eğitim, uygulama ve yönetim alanlarında en çok tercih edilir düzeye çıkararak dünya standartlarında gerçekleştirdiği eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalarıyla bu hizmetlerin toplumsal refaha dönüştürülmesinde öncülük eden; öğrencisi, çalışanı, bilim dünyası için sürekli ilgi merkezi olan bir birim olmaktır.

Bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş nitelikli ebeler yetiştirmenin yanı sıra, kadın, çocuk, aile ve toplumun yaşam kalitesini yükseltecek ve bu konularla ilgili karar ve politikalarda söz sahibi olan, sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren; yetiştirdiği "profesyonel ebelerle" temel sağlık hizmetleri doğrultusunda gebelik öncesi, gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde kadın, gebe, anne ve yeni doğanı etik değerlerle, ailesi ve yaşadığı toplum içinde bütüncül ve insancıl bir anlayışla ele alabilmeyi amaçlayan örnek gösterilen, üyesi ve mezun olmaktan gurur duyulan bir birim olmaktır.

Öğrencileri, öğretim elemanları, eğitim programları ve araştırmaları ile model oluşturan ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen lider bir eğitim kurumu olmaktır.

PERSONEL DURUMU VE FİZİKİ ŞARTLAR:

Akademik Personel (2 Okutman, 1 Öğretim Görevlisi, 5 Yardımcı Doçent, 1 Doçent, 1 Profesör )

İdari Personel (8 Genel İdari Hizmetler, 1 Teknik Hizmetler, 3 Yardımcı Hizmetler)

Derslik Sayısı (6 tane 0-50 kapasiteli, 1 tane 76-100 kapasiteli)

Bilgisayar Laboratuvarı (1 tane 0-50 kapasiteli)

Sağlık Laboratuvarı (1 tane 0-50 kapasiteli)

Toplantı Salonu (1 tane 0-50 kapasiteli)

Kütüphane (1 tane 60 m²)

 

BÖLÜMLER:

Hemşirelik: (Kişilerarası ilişkilerde ekip, hasta ve aile ile işbirliğini yürütebilen, yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu üstlenen, mesleğin gelişimine katkıda bulunabilmek için, değişim yaratabilme, iyi bir lider olabilme davranışı gösterebilen, uygulamalarında yasal ve etik ilkeleri temel alacak profesyonel düzeyde hemşireler yetiştirmek üzere açılan Program eğitim öğretime devam etmektedir.)

Beslenme ve Diyetetik: (Beslenme bilincinin giderek değiştiği toplumumuzda, teknolojik olanakların gelişmesi, yeni besin kaynaklarının kullanımı gibi nedenlerle beslenme ve diyetetik ile ilgili bilgilerin değişmekte ve gelişmekte olduğu gözlenmektedir. Değişen ve gelişen koşullara göre, ülke nüfusunun yapısına uygun ve sağlık alanındaki gelişmeleri karşılayacak şekilde  “Beslenme ve Diyetetik” alanında çalışacak insan gücüne gereksinim olacağı öngörülerek hazırlanan Program YÖK’ ün onayını almış olup en kısa zamanda yeterli öğretim elemanı sayısına ulaşıldığında öğrenci alımına başlanılması planlanmaktadır.)

Ebelik: (Annenin ve yeni doğanın, ailenin ve toplumun sağlığını koruyabilecek, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemde, yeni doğanın gerekli bakım ve danışmanlığı sağlayabilecek, sorumluluğunda normal doğumları yaptırabilecek, bilimsel araştırmalar yaparak mesleğin gelişimine katkıda bulunabilecek, problem çözme yeteneği gelişmiş ve topluma kapsamlı ebelik hizmeti verebilecek bilgi, beceri ve tutuma, hür ve bilimsel düşünme gücüne, global bir dünya görüşü sahip  ebeler yetiştirmek üzere hazırlanan Program YÖK’ ün onayını almış olup en kısa zamanda yeterli öğretim elemanı sayısına ulaşıldığında öğrenci alımına başlanılması planlanmaktadır.)

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: (Fizyoterapi ve Rehabilitasyon programlarını planlama, değerlendirme becerilerini kazanmış; bilim insanı özelliklerine sahip ve bilimsel araştırma yapabilen; teorik bilgilerini başarı ile pratikte uygulayabilen; yaşam boyu eğitimi benimseyen ve her yönü ile mesleğinde yeterli olan çağdaş ve akılcı fizyoterapistler yetiştirmek üzere hazırlanan Program YÖK’ ün onayını almış olup en kısa zamanda yeterli öğretim elemanı sayısına ulaşıldığında öğrenci alımına başlanılması planlanmaktadır.)

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr