.
Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

2015-2016 akademik yılında Erasmus Personel Hareketliliğinden yararlanmak isteyen akademik ve idari personelimiz 21.10.2015 – 30.11.2015 tarihleri arasında duyurunun altında yer alan formu doldurup imzalayarak Erasmus Ofisi’ne elden teslim etmek suretiyle başvuru yapabilirler.

Erasmus Personel Hareketliliğinin iki alt grubu bulunmaktadır. Aynı anda her iki hareketlilik grubuna başvuru yapmak mümkündür.

1) Ders Verme Hareketliliği : Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının farklı bir program ülkesinde Erasmus Üniversite Beyannamesi (ECHE) sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine olanak sağlar.

2) Eğitim Alma Hareketliliği : Yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanları, yönetici kadro ve idari personelin ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda veya işletmelerde eğitim almasına olanak sağlar.

Değerlendirme Kriterleri:

Ulusal Ajans 7 Akademik Ders Verme 4 İdari Eğitim Alma olmak üzere toplam 11 Hareketlilik bütçesi tahsis etmiştir. Aşağıdaki öncelikler dikkate alınarak bir değerlendirme yapılacaktır:

1.       Daha önce hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele,

2.       Daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere gidecek personele,

3.       Daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere,

4.       Kendisi tarafından yapılmış ikili anlaşması(ları) bulunan öğretim elemanlarına,

5.       Halen Erasmus bölüm veya fakülte koordinatörlüğünü yürüten öğretim elemanlarına,

6.       Yeni yapılacak bir anlaşma ile yeni ziyaret edilecek bir üniversiteye gidecek personele,

7.       En son akademik yılda programdan yararlanmamış olanlara

öncelik verilecektir. Ayrıca değerlendirme yapılırken Erasmus giden-gelen öğrenci/personel değişim rakamları dengesinin sağlanması/desteklenmesi de dikkate alınacaktır.

Başvuru:

Erasmus Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personelin seçiminde kullanılacak olan temel belge, başvuru sırasında Ders Verme Hareketliliği için talep edilmiş olan "MobilityAgreement/Personel Hareketliliği Ders Verme ", Eğitim Alma Hareketliliği için de "MobilityAgreement/Personel Hareketliliği Eğitim Alma" olacaktır. Başvuru sırasında istenilen belgelerin karşı kurum tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.

2015-2016 Erasmus Ders Verme Hareketliliği için gerekenler

Ders verme hareketliliğini gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası ikili anlaşma,

 Hem gönderen hem de misafir olunan yükseköğretim kurumu tarafından kabul edilen ve seyahat hariç 2-5 iş günü arasında düzenlenmiş bir öğretim planı (teaching program),

Ders verme süresinin en az 8 ders saatini içermesi gerekmektedir.

2015-2016 Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği için gerekenler

Hareketlilik faaliyeti gerçekleştirecek yükseköğretim kurumları arasında kurumlar arası Erasmus ikili anlaşması ve işletmelerle yükseköğretim kurumları arasında bir kabul/davet yazısı,

Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen ve seyahat hariç 2-5 iş günü arasında yapılmış bir iş planı (work plan) gerekmektedir.

Kurumlar arası yapılması gereken ikili anlaşmanın ilgili kişiler veya bağlı oldukları birim tarafından yapılması gerekmektedir. Erasmus Birimi bu tür anlaşmaların yapılmasından sorumlu değildir.

Hibe:

 

Personel Hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları 28 AB üyesi ülkenin ve AB dışı 4 program ülkesinin yaşam standartları göz önüne alınarak aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Ülke Grupları

Hareketlilikte Gidilen Ülkeler

Günlük Hibe Miktarları (€)

Grup A

Danimarka, Hollanda, İngiltere (Birleşik Krallık), İrlanda, İsveç

144

Grup B

Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, İtalya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Lihtenştayn, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Romanya, Yunanistan

126

Grup C

Almanya, İspanya, Letonya, Makedonya, Malta, Portekiz, Slovakya

108

Grup D

Estonya, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya

90

 

Katılımcılar, faaliyetin 14. gününe kadar yukarıda belirtilen miktarları alacaklardır. Faaliyetin 15. gününden 60. gününe kadarki sürelerde, yukarıda belirtilen miktarların % 70’i ödenecektir.

 

Bu ödemelere ek olarak katılımcılar seyahat maliyetlerini karşılamak için aşağıda belirtilen desteği alacaklardır: Seyahat Mesafeleri

Tutar (€)

100 ile 499 KM arasında

180

500 ile 1999 KM arasında

275

2000 ile 2999 KM arasında

360

3000 ile 3999 KM arasında

530

4000 ile 7999 KM arasında

820

8000 KM ve üzeri

1100

 

Seyahat mesafesinin hesaplanmasında, Avrupa Birliği’nin Erasmus + programının yürütülmesinden sorumlu kurumu olan Avrupa Komisyonu’nun mesafe hesaplayıcısı kullanılacaktır. Söz konusu hesaplayıcıya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

·         2015-2016 Erasmus Personel Hareketliliği, 1 Haziran 2015 - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerlidir.

·         Personelin Hareketliliği faaliyetinden hibesiz olarak da yararlanılabilir.

·         Üniversitemize ait Erasmus ikili anlaşmalarınaerasmus sayfamızdan ulaşabilişiniz.

Başvuru formlarındaki bölümlerin eksiksiz olarak ve elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız.

*Akademik Personelin Akademik Değerlendirme kriteri formunu doldurup CV ile birlikte Ofise teslim etmesi gerekmektedir.

Erasmus +
BURHAN ÖZDEMİR Kezer / 0484 223 12 24/ 2984
21 Ekim 2015
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr