1

Değerli Eğitimci Meslektaşlarımız,

Siirt Üniversitesi, Southern Üniversitesi ve Kırıkkale Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği “Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Üzerine Uluslararası Konferans” 22-24 Mayıs 2014 tarihlerinde Siirt ilinde yapılacaktır. Uluslararası Konferansımızın Ana Teması,Bilimin Işığında Eğitim Liderliği” olarak belirlenmiştir. Konferansımızın Alt Temaları ise şunlardır; Yönetimde Liderlik ve Okul Liderliği, Öğrenme ve Öğretme Sürecinde liderlik (Öğretim Liderliği, Öğretmen Liderliği), Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Liderlik,  Farklı Sosyal ve Kültürel Bağlamlarda Liderlik ve Eğitim Liderliği, Eğitimde Yenileşme, Yeni Yönelimler ve Değişim Liderliği, Eğitimde ve Okulda Teknoloji Liderliği, Türkçe Konuşulan Ülkelerde Eğitim Liderliği" olarak belirlenmiştir.

 

İlgili alanlarda yurtiçi ve yurtdışındaki bütün akademisyenler, lisansüstü eğitim öğrencileri, denetmenler ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın her düzeydeki öğretmenleri ve yöneticilerini, Konferansımıza katılmaya davet ediyoruz. Eğitim sistemimizin sorunlarının, eğitim sisteminde ve okulda kapasite geliştirerek çözülebileceği düşüncesinden hareketle konferansımıza katkıda bulunmanızı dileriz. Uluslararası konferansa ev sahipliği yapmaktan ve bu vesileyle meslektaşlarımızı Siirt Üniversitesi’nde ağırlamaktan dolayı mutluluğumuzu belirtir, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

 

Congress Program

1. Gün

2. ve 3. Gün