1

Bilim Kurulu

 

Bilim Kurulu Üyeleri

 

Prof. Dr. Ebrahim KHOSRAVI

Southern Üniversitesi

Prof. Dr. Habib MOHAMADIAN

Southern Üniversitesi

Prof. Dr. Bahattin ACAT
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ATAN

Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AYPAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya ARGUN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan BAKİ

Karadeniz Teknik üniversitesi

Prof. Dr. Sedat CERECİ

  Batman Üniversitesi

Prof. Dr. Emrullah GÜNEY

  Dicle Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin GÜFTA

Mustafa Kemal Üniversitesi

Prof. Dr. Emin KARİP
Talim ve Terbiye Kurul Başkanlığı

Prof. Dr. Ahmet KIRKILIÇ

Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Hakan KOCAMIŞ

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ

Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet KUTLU

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Saffet NEZİR

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan DEMİREL

 Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan SEVER

Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin TURAN
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı

Prof. Dr. Kerim KOCA

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA
Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa YİĞİTOĞLU

Kırıkkale Üniversitesi

Prof. Dr. Raşit ZENGİN

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Ekrem ATALAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Prof. Dr. Salim ORAK

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜVEN

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulvahit ÇAKIR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Esra ÖMEROĞLU

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Rüya ÖZMEN

Gazi  Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya KILIÇ

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fitnat KAPTAN

Hacettepe  Üniversitesi

Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK

Gazi  Üniversitesi

Prof. Dr. İsmet ÇETİN

Gazi  Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU

Gazi  Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Galip YÜKSEL

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Faruk MENDİ

Gazi üniversitesi

Prof. Dr. Selma YEL

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa YEL

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati AKYOL

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf BUDAK

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Özden TEZEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet GÜNAY

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Yasin AKTAY

Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail  ULUTAŞ

Siirt Üniversitesi

 

 

Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA

Siirt Üniversitesi