1

Danışma Kurulu

 

Danışma Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet ŞİŞMAN

YÖK Üyesi

Prof. Durmuş GÜNAY

YÖK Üyesi

 

 

Danışma Kurulu Üyeleri
(Kurul üyeleri soyadlarına göre alfabetik olarak listelenmiştir)

 

Prof. Dr. Galip BAKIR
Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel BİRİNCİ
Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ

Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Abdulkadir ERTAŞ
Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Emin KARİP

Talim ve Terbiye Kurul Başkanı

Prof. Dr. Mehmet KORKMAZ

Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin TURAN

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Başkanı

 Prof. Dr. Ömer ŞAHİN
Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Nihat YANIK

Siirt Üniversitesi

Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA
Ege Üniversitesi

 

* Danışma Kurulu listesi, davet edilen akademisyenlerimizden kabul yazısı geldikçe güncellenecektir.