1

Tema ve Konular


                               Bilimin Işığında Eğitim Liderliği                                        

   

Alt Tema I: Yönetimde Liderlik ve Okul Liderliği

 

·          Eğitimde Uluslararasılaşma ve Kalite Geliştirme Sürecinde Liderlik

 

·          Geleceğin Okullarında Yönetim ve Liderlik

 

 

·          Eğitim ve Okul Lideri Yetiştirmede Yeni Yönelimler

 

·          Eğitimde Yenileşme Sürecinde Liderlik

 

 

·          Eğitimde Güncel Sorunlar ve Eğitim Liderliği

 

 

Alt Tema II: Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Liderlik; Öğretim Liderliği, Öğretmen Liderliği

 

 

·          21. Yüzyılda Eğitim ve Öğretim

 

·         Öğretmen Yetiştirme, İstihdam Politikaları ve Öğretmen Liderliği

 

 

·          Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulamaları ve Paylaşılan Liderlik

 

·          Yaşam Boyu Öğrenme ve Akran Liderliği 

 

 

Alt Tema III: Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Liderlik

 

·         Eğitim Sisteminde Kalite ve Akreditasyon

 

·         Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmede Yeni Yönelimler

 

 

Alt Tema IV: Farklı Sosyal ve Kültürel Bağlamlarda Liderlik ve Eğitim Liderliği

 

 

·         Kültürel Değişme Sürecinde Eğitim ve Eğitim Liderliği

 

·         Karşılaştırmalı Eğitim ve Kültürlerarası Liderlik

 

·         Demokrasi, İnsan Hakları, Eğitim, Değerler ve Etik Liderlik

 

·         Özel Sektör ve Eğitim

 

·         Eğitimde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü

 

·          Devlet ve Din Eğitimi

 

·          Eğitimde Devlet ve Devlet Varlıklarının Yeri

 

·          Eğitimde Ailenin Yeri ve Önemi

 

·          Eğitimde Farklılıkların Yeri

 

·          

 

Alt Tema V:Eğitimde Yenileşme, Yeni Yönelimler ve Değişim Liderliği

 

·         Eğitim Teknolojilerinde Yeni Yönelimler 

 

·          Okul Öncesi Eğitimde Yeni Yönelimler

 

·          İlköğretim   ve Ortaöğretimde Yeni Yönelimler

 

·          Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Yeni Yönelimler

 

·         Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyat Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Fen ve Matematik Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Sosyal Bilgiler Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Güzel Sanatlar ve Spor Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Tarih ve Coğrafya Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Özel Eğitimde Yeni Yönelimler

 

·         Fizik Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Kimya Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Biyoloji Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Sağlık Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

·         Mühendislik Eğitiminde Yeni Yönelimler

 

 

Alt Tema VI:Eğitimde ve Okulda Teknoloji Liderliği

 

·        

    Eğitimde Teknoloji Kullanımı

    Uzaktan ve Açıköğretim

 

 

Alt Tema VII: Türkçe Konuşulan Ülkelerde Eğitim Liderliği