1 2 3 4 5 6

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu Üyeleri
(Kurul üyeleri soyadlarına göre alfabetik olarak listelenmiştir)
 

Prof. Dr. Esmahan AĞAOĞLU
Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Recep Cengiz AKÇAY
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Mualla Bilgin AKSU
Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Emine AKYÜZ
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Songül ALTINIŞIK
TODAİE

Prof. Dr. Battal ASLAN
Hakkari Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan AYDIN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet AYPAY
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. İnayet PEHLİVAN AYDIN
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ali BALCI
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Gülsüm ATANUR BASKAN
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Hüseyin BAŞAR
Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Prof. Dr. Coşkun BAYRAK
Anadolu Üniversitesi

Prof. Dr. Esergül BALCI BUCAK
Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Niyazi CAN
Sütçü İmam Üniversitesi

Prof. Dr. Cevat CELEP
Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Temel ÇALIK
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Vehbi ÇELİK
Mevlana Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa ÇELİKTEN
Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. Münevver ÖLÇÜM ÇETİN
Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Ayşe DEMİRPOLAT
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Burhanettin DÖNMEZ
İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet DUMAN
Muğla Üniversitesi

Prof. Dr. Hoşcan ENSARİ
Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Şule ERÇETİN
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Kasım KARAKÜTÜK
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Ali İlker GÜMÜŞELİ
Okan Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Durdu KARSLI
Doğu Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Musa GÜRSEL
Mevlana Üniversitesi

Prof. Dr. Yasemin KEPENEKÇİ
Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Emin KARİP
Talim ve Terbiye Kurul Başkanı

Prof. Dr. Nuray OAKLEY
Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Yüksel KAVAK
Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ruhi SARPKAYA
Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Şükran YILBAŞ KÖKTAŞ
Çukurova Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrahman TANRIÖVEN
Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih TÖREMEN
Zirve Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan ŞİMŞEK
Bahçeşehir Üniversitesi

Prof. Dr. Feyzi ULUĞ
TODAİE

Prof. Dr. Erdal TOPRAKÇI
Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Semra ÜNAL
Marmara  Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin TURAN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Türkan ARGON
Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Münevver YALÇINKAYA
Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Feridun SEZGİN
Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Halil IŞIK

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Engin KARADAĞ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Prof. Dr. Necati CEMALOĞLU

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Zülfü DEMİRTAŞ

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Habib ÖZGAN

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Kürşat YILMAZ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Cemil YÜCEL

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Doç. Dr. Abdurrahman EKİNCİ

Mardin Artuklu Üniversitesi

Doç. Dr. İ. Bakır ARABACI

Fırat Üniversitesi

Doç. Dr. Ali Rıza TERZİ

Pamukklae Üniversitesi

Doç. Dr. Bekir BULUÇ

Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan BOYACI

Anadolu üniversitesi

Doç. Dr. İ. Halil ÇANKAYA

Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet KARAKUŞ

Zirve Üniversitesi

Doç. Dr. Nurhayat ÇELEBİ

Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Aycan Çiçek SAĞLAM

Uşak üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Basri MEMDUHOĞLU

Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Doç. Dr. Feyyat GÖKÇE

Uludağ Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Akif HELVACI

Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. İsmail AYDOĞAN

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Cemalettin İPEK

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Basri GÜNDÜZ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Refik BALAY

Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Fatma ÖZMEN

Bahçeşehir Üniversitesi

Doç. Dr. Engin ARSLANARGUN  

Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Osman TİTREK

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ

Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Ali AKSU

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Şenay SEZGİN NARTGÜN   

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi

 

Doç. Dr. Erkan YAMAN

Sakarya Üniversitesi

 

Doç. Dr. Erol DURAN

Uşak Üniversitesi