1 2 3 4 5 6

Önemli Tarihler

1 Nisan 2014

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

11 Nisan 2014

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi

15 Nisan 2014

Erken Kayıt İçin Son Tarih

22 Nisan 2014

Kongre Programının İlan Tarihi

21 Nisan 2014

Geç Kayıt İçin Son Tarih

08 Mayıs 2014

Kongre Başlangıcı

10 Mayıs 2014

Kongre Bitişi