1 2 3 4 5 6

Tema ve Konular

Okul Reformu İçin Bir Köprü:Sürdürülebilir Okul Etkililiğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği

   

ALT TEMA I:

Farklı Sosyal Bağlamlarda Liderlik

» Etkili okullar: Örgütsel ve kurumsal kimlik

» Etkili okul kültürünü geliştirme

» Paylaşılan liderlik ve yenilikçi okul

» Etkili öğretim ve öğrenme için okul liderliği

» Okullarda güven

» Gelişmekte olan okullar için teknoloji kullanımı

» Etkili okullar ve okul aile birlikleri

» Kırsal okullarda personel hareketliliği

» Etkili okul ölçekleri ve geliştirilmesi

 

 ALT TEMA II:

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar: Küresel Rekabet -Yerel Gerçekler

» Eğitimde innovasyon

» Okul yönetimi ve yönetişim

» Yönetimde yerelleşme

» Eğitim yönetiminde hesap verilebilirlik
» 
Örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi

» Yönetimde paydaş teorisi

» Örgütsel değerler ve değerlere dayalı yönetim

» Farklılıkların yönetimi

» Örgütsel sinizm

 

 

ALT TEMA III: Etkili Okulların Yaratılmasında Liderlik Gücü

» Öğretim liderliği

» Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik

» Stratejik yönetim ve stratejik liderlik

» Vizyoner lider olarak okul müdürü

» Kültürel liderlik

» Dağıtımcı liderlik

» Ruhsal liderlik

» Etik liderlik

 

 

ALT TEMA IV:

Geleceği Düşünme: 21. Yüzyılda Eğitimin Geleceğini Hayal Etmek

» 21. Yüzyılda etkili okullar için kriterlerin belirlenmesi

» Dünyada eğitim ve okul politikaları

»  Okullar arası işbirliği

»  Pozitif okul ikliminin oluşturulmasında liderin rolü

» Eğitimde uluslararasılaşma ve kalite

 

 

 ALT TEMA V:

Eğitim Sorunlarının Çözüm Sürecinde Üniversitelerimiz: Öğretmen Yetiştirme, İstihdam Etme ve Yeni Eğilimler

»Yönetici yetiştirme ve ülke politikaları

» Öğretmen yetiştirmede yeni eğilimler

» Öğretmen yetiştirme ve ülke politikaları

» Öğretmen yetiştirmede bir kaos: Eğitim fakülteleri ve fen-edebiyat

    fakülteleri

» Öğretmen yetiştirmenin dünü, bugünü ve geleceği

» Öğretmen yetiştirmenin dünyadaki uygulamaları

» Öğretmen yetiştirmede politik, siyasi ve eğitsel etkiler

» Etkili öğretmenleri nasıl yetiştiririz?

» Öğretmen yetiştiren kurumlar arasında kültürel farklılık

» 21.Yüzyılda öğretmen yetiştirme modelleri

» Öğretmen adaylarının istihdam sorunları

» Pedagojik formasyon uygulamaları ve öğretmen yetiştirmenin

    geleceği

» Etkili öğretmen ölçekleri ve geliştirilmesi

 

 

ALT TEMA VI:

 

21. Yüzyılda Eğitim Reformu: Öğrenci Öğrenmesi

» Öğrenci öğrenmesine etki eden faktörler

» Öğrencilerin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme

» İşbirliği yeteneğini geliştirme

» İletişim ve yaratıcılık yeteneğini geliştirme

» Takım çalışması yeteneğini geliştirme

» Sorumluluk duygusunu geliştirme

» Kendine güven duygusunu geliştirme