Kabul Edilen Bildiriler

1
KOLAYLAŞTIRICI LİDERLİK
bildiri
Hüsameddin DEMİR
2
KÜRESELLEŞME VE SON ON YILLIK SÜREÇTE TÜRK EĞİTİM POLİTİKALARI ÜZERİNE ETKİLERİ
bildiri
Servet BALIKCI , Zülfü DEMİRTAŞ
3
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN HİZMETİÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
bildiri
Burak AYDIN , Mustafa DEMİR , Bekir KUDU
4
OKUL YÖNETİCİLERİNİN BİLGİ YÖNETİMİ YETERLİKLERİ İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Hüseyin AKAR, Mehmet ÜSTÜNER
5
BRANŞ ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇEN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BU KARARLARININ SEBEPLERİ VE GEÇİŞ SONRASI KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR
bildiri
Mehmet Selman KAYAN , Habib ÖZGAN
6
TÜRKİYE’DE SON YILLARDA YAPILAN EĞİTİM REFORMLARININ BASINDAKİ YANSIMALARI
bildiri
Abdullah DURAKOĞLU
7
OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİMSEL DAVRANIŞLARINDA İNSAN İLİŞKİLERİ
bildiri
Mehmet OKUTAN
8
OKUL MÜDÜRLERİNİN “MÜDÜR” ALGILARININ İNCELENMESİ
poster
AHMET BAŞTAN, İlhan TETİK , Cengiz KASIMAY
9
İRAN VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİNE GENEL BİR BAKIŞ: KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIM
bildiri
Murat Polat, Doğan ÖZLÜK
10
KAMU SENDİKACILIĞI HAKKINDA ÜYE GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN
bildiri
DURDU MEHMET BAYRAKTAR
11
OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL-ÇEVRE(PAYDAŞ) İLİŞKİLERİNİ YÖNETMEYE İLİŞKİN
bildiri
Abdullah SELVİTOPU , Abdullah BALIKÇI , Ahmet AYPAY
12
İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIM KAYGI DÜZEYLERİ İLE RİSK YÖNETME VE ÖZYETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
İBRAHİM HALİL ÇANKAYA , Çetin TAN
13
DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞININ ÖĞRENEN ÖRGÜTE VE GELİŞİM KÜLTÜRÜNE ETKİSİ (EĞİTİM KURUMLARINDA BİR ARAŞTIRMA)
bildiri
GAMZE EBRU ÇİFTÇİ, Melahat ÖNEREN , Zeynep BOZTEPE
14
OKUL İKLİMİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
bildiri
Özge ÖZTEKİN , Engin KARADAĞ , Sabiha İŞÇİ , Fatih BEKTAŞ
15
UTRECHT İŞLE BÜTÜNLEŞME ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARI
bildiri
Hasan KAVGACI , Temel ÇALIK
16
TÜRKİYE’DEKİ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK LİSANS PROGRAMLARININ GÖRECELİ PERFORMANSLARIN ÖLÇÜLMESİ
bildiri
Metin ÖZKAN
17
ÜNİVERSİTE NOT DÖNÜŞÜM TABLOLARINDA YAŞANAN KAOS
bildiri
Yeşim ÖZER ÖZKAN
18
SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
bildiri
KADİR BEYCİOĞLU, FATMA KESİK
19
ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL GÜVEN ALGISININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DAVRANIŞINA ETKİSİ
bildiri
Yar Ali METE, Hüseyin SERİN
20
ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN OKUL MÜDÜRLERİNİN VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Zülfü DEMİRTAŞ, Özkan KÜÇÜK
21
EĞİTİM FAKÜLTESİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEDE ALMIŞ OLDUKLARI EĞİTİME İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI
bildiri
İsmet KESEN , Murat POLAT
22
ÖĞRETMENLERİN POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE YETERLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Rasim TÖSTEN , Zakir ELÇİÇEK , Veysi KANSU
23
OKUL KÜLTÜRÜNDEKİ DEĞİŞMENİN MÜDÜR DEĞİŞİMİ BAĞLAMINDA MECAZLAR AÇISINDAN ANALİZİ
bildiri
Burhaneddin DÖNMEZ, Aslı AĞIROĞLU BAKIR
24
OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETİŞTİRİLMESİNDE PROBLEM TEMELLİ ÖĞRENME: BİR MODEL ÖNERİSİ
bildiri
Songül KARABATAK , Muhammed TURHAN
25
AB PROJELERİ KATKILARI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
bildiri
Fatma KESİK , Esergül BALCI
26
İLKOKULLARDA PERFORMANS YÖNETİMİ UYGULAMALARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
ÜMİT KAHRAMAN
27
ANAOKULLARINDA VE ANASINIFLARINDA ÇALIŞAN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Canan KİŞİAL
28
KİM NE SÖYLEDİ? SERBEST KIYAFET UYGULAMASI
bildiri
Celal Teyyar UĞURLU
29
TÜRKİYE VE ABD YÜKSEKÖĞRETİM SİSTEMLERİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İSTİHDAMI VE ÇALIŞMA KOŞULLARI
bildiri
Enes GÖK , Cemalettin İPEK
30
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISI (ÇANAKKALE-BALIKESİR ÖRNEĞİ)
bildiri
İbrahim HABACI, Aysun Çalışkan,Sanem Dilbaz, Ayşe Özge Küpeli
31
OKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM STİLLERİNİN YÖNETİM KURAMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
bildiri
Durdağı AKAN, Şenol SEZER
32
DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE BULUNAN KAMU OKULLARINDAKİ ÖĞRETMEN AÇIKLARI NEDENLER, SONUÇLAR, ÇÖZÜMLER
bildiri
YAR ALİ METE
33
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGILARINA GÖRE SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA GÖREV ALMA NEDENLERİ VE SONUÇLARI
bildiri
Ebru Külekçi , Habib ÖZGAN
34
OKUL İYİLEŞTİRME VE GELİŞTİRME: BİR LİTERATÜR TARAMASI
bildiri
Ali TAŞ , Abdullah SELVİTOPU , Veysel BORA , Bekir GÜNEY
35
ÖĞRETMENLERİN VE YARDIMCI PERSONELİN ÖRGÜTSEL DEPRESYONA MARUZ KALMA DERECELERİ
bildiri
Damla ASLAN Hüseyin ASLAN
36
TAŞIMALI EĞİTİM YAPILAN OKULLARDAKİ ÖĞRENCİLERİN TAŞIMALI EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Mehmet Emin USTA , Ahmet MEMEK, Çetin TAN
37
1. KAMU İLKOKUL VE ORTAOKULLARINDA DEĞERLERLE YÖNETİM
bildiri
NİHAT ÖNER
38
ÖĞRETMENLERİN YAŞAM KALİTESİNİN YÜKSELTİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ (SWOT)
bildiri
Aygül Oktay,Sümeyra Dilek UYLAS, Sefer YERLİKAYA
39
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENİMSEDİKLERİ SINIF İÇİ DİSİPLİN MODELLERİ
bildiri
Aygül Oktay, Sümeyra Dilek UYLAS, Sefer YERLİKAYA
40
OKUL MÜDÜRÜ DAVRANIŞLARININ ÖĞRETİM LİDERLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
bildiri
ENGİN ASLANARGUN
41
OKUL DÖNÜŞÜMÜ VE DÖNÜŞÜM LİDERLİĞİ
bildiri
Mehmet Sukru Bellibas
42
ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK DERSİNDE AKILLI TAHTA KULLANIMINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
bildiri
Samet GÜNDÜZ , H. Coşkun ÇELİK
43
PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMINI TEMEL ALAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
bildiri
Samet GÜNDÜZ , H. Coşkun ÇELİK
44
KAMU KURUMLARINDA STRATEJİK YÖNETİMİN UYGULANABİLİRLİĞİ: ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME
bildiri
ARZU YILDIRIM, OKTAY YILDIRIM
45
ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL ÖĞRENME ÜZERİNDEKİ ETKSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
bildiri
ARZU YILDIRIM , OKTAY YILDIRIM
46
EĞİTİM KURUMLARINDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANLAYIŞI: ŞIRNAK MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEĞİ
bildiri
ARZU YILDIRIM , OKTAY YILDIRIM
47
AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE UYGULANAN EĞİTİM POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
bildiri
ARZU YILDIRIM, OKTAY YILDIRIM
48
AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ VE TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMALI ANALİZİ
bildiri
ARZU YILDIRIM , OKTAY YILDIRIM
49
AK PARTİ HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE (2002-2013) UYGULANAN EĞİTİM POLİTİKALARININ EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ BAKIMINDAN ANALİZİ
bildiri
Turan Canöz
50
LİSELERDE ZÜMRE ÖĞRETMENLERİN GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİNİN ETKİLİLİĞİ / ŞİŞLİ İLÇESİ ÖRNEĞİ
bildiri
Nurhayat ÇELEBİ , Turan Tolga VURANOK , Işıl Hasekioğlu TURGUT
51
OKUL YÖNETİCİLERİNİN BELİRLİ SÜRELERLE GÖREVLENDİRİLMESİ EĞİTİM YÖNETİMİNDEKİ DURAĞANLIĞI KALDIRILABİLİR Mİ?
bildiri
Eray DEMİRÇELİK
52
PEDEFOJİK FORMASYON UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
bildiri
İbrahim GÜL , Sibel BAKAN , Avni ÜNAL
53
ÖĞRETMENLERDE DUYGUSAL ZEKâNIN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDE STRES DÜZEYLERİNİN ARACILIK ETKİSİ
bildiri
Ahmet Cezmi SAVAŞ , Bayram BOZKURT
54
ÖĞRETMENLERDE İŞ STRESİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN ARACILIK ETKİSİ
bildiri
Fatime EROL , Ahmet Cezmi SAVAŞ
55
ÖĞRETMENLERDE İŞ STRESİNİN SAĞLIK PROBLEMLERİNE ETKİ
bildiri
M.Kürşat HAMURLU , Ahmet Cezmi SAVAŞ
56
6287 SAYILI DÜZENLEMENİN (4+4+4) EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ.
bildiri
Muhammed TURHAN , Özgün ZİNCİRLİ , Muhammed ZİNCİRLİ
57
OECD ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN VE FİNANSMANIN YÖNETİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE İÇİN FİNANSMAN YÖNETİMİ MODEL ÖNERİSİ
bildiri
Yüksel KAVAK , Haydar ATEŞ
58
OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDAKİ DESTEK EĞİTİM ODALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Nihan Çağlar
59
İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİNİN OKULLARINDAKİ İNSAN KAYNAKLARININ YETERLİĞİNE VE ETKİLİ OLMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ.
bildiri
Ferhat Han, Mehmet ÜSTÜNER
60
OKUL YÖNETİCİLERİNİN MENTOR OLARAK YETİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK MÜDÜRLERİN GÖRÜŞLERİ : GAZİANTEP İLİ ÖRNEĞİ
bildiri
Sevilay ŞAHİN, TUBA AYDIN
61
VARDİYALI ÇALIŞANLARIN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (AKSARAY ÖRNEĞİ)
bildiri
Erol koyuncu, Atilla ELÇİ
62
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA YÖNETİM SORUNLARI
bildiri
Rıdvan KÜÇÜKALİ , Şükrü ADA , Durdağı AKAN , Mustafa DAL
63
BİR OKUL KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA DENEMESİ: MALKARA ÖRNEĞİ
bildiri
İbrahim ÇAKAL
64
OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULLARDA PSİKOLOJİK SERMAYEYİ ARTTIRMA BECERİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Semra KURT
65
EĞİTİMDE KALİTE İÇİN KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİMİN ÖNEMİ
bildiri
İsmet KAYMAK , Halil İbrahim AKTAŞ
66
EĞİTİMDE FENOMENOLOJİK YAKLAŞIM: SINIRLILIKLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
bildiri
Sezen DİNCEL , Mehmet ŞAHİN
67
6528 SAYILI KANUN’UN GETİRDİĞİ YENİ SORUN VE SORUMLULUKLAR ÇERÇEVESİNDE OKUL VE KURUM MÜDÜRÜ SEÇME TEKNİĞİ OLARAK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ
bildiri
Nuri BALOĞLU
68
İLKOKULLARDA MESLEKİ ÖĞRENME TOPLULUKLARININ OLUŞTURULMASINDA KARŞILAŞILABİLECEK GÜÇLÜKLER
bildiri
Çiğdem ÇAKIR , Sevilay ŞAHİN
69
BAĞIMSIZ İLKOKULLAR İLE ORTAOKULLAR İLE BİRLİKTE KURULAN İLKOKULLARIN ETKİLİLİK DÜZEYLERİNİN ÖĞRETMEN ALGILARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
bildiri
Evrim ÇETİNKAYA YILDIZ , Bahadır Emre KOÇAK , Duygu ÇELİKESİR ÜNAL
70
KAMU VE ÖZEL İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ ÖRGÜTSEL YARATICILIK UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Hasan basri MEMDUHOĞLU,İBRAHİM HALİL UÇAR
71
ETİK KÜLTÜRÜN YORDAYICISI OLARAK MORAL KİMLİK VE ETİK LİDERLİK
bildiri
Vehbi Çelik
72
ÇOKDİLLİ EĞİTİM POLİTİKALARI, UYGULAMALARI VE DİL İDEOLOJİLERİ: ŞİKAGO ÖRNEĞİ
bildiri
AYŞE DEĞERLİ
73
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ALGI YÖNETİMİ
bildiri
Eray DEMİRÇELİK , Kenan IŞIK , Elnur Can MAMMADOV
74
ORTAÖĞRETİMDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ İLE FARKLILIKLARA SAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Ahmet SAYLIK , Numan SAYLIK , Mahmut POLATCAN
75
ETKİLİ OKUL OLUŞTURMADA EĞİTİM LİDERLERİNİN YÖNETİM SÜREÇLERİ BAKIMINDAN ÖĞRETMEN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYİ
bildiri
Kemal Girgin
76
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLâK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE BENİMSEDİKLERİ AHLâKİ DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Arcan AYDEMİR , Mevlüt KAYA
77
ÖĞRENCİLERE GÖRE OKUL MÜDÜRÜ
bildiri
Ahmet BAŞTAN , Cengiz KASIMAY , İlhan TETİK
78
DEĞERLER EĞİTİMİ TARTIŞMASINDA YÜZ YIL ÖNCESİNE KULAK VERMEK: W BENJAMİN VE ELEŞTİREL AHLAK EĞİTİMİ YAKLAŞIMI
bildiri
Köksal BANOĞLU
79
OKUL YÖNETİCİLERİNDE YÖNETSEL GÜÇLÜLÜK, STRES VE DEPRESYON İLİŞKİSİ
bildiri
Muhammed TURHAN, Dönüş ŞENGÜR, Songül KARABATAK, Muhammed ZİNCİRLİ
80
SOSYAL ADALET LİDERLİĞİ VE ETKİLİ OKUL
bildiri
Merve ZAYİM , Yaşar KONDAKÇI
81
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI (PISA) VERİLERİNE GÖRE OKUL İKLİMİNİ ETKİLEYEN BAZI FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
bildiri
Metin ÖZKAN
82
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNDE İŞ-AİLE ÇATIŞMASI DÜZEYLERİ
bildiri
Ramazan ÖZKUL , Melike CÖMERT
83
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE OKULA YABANCILAŞMA
bildiri
Aytaç GEDİK , Melike CÖMERT
84
MESLEK LİSELERİNDE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ
bildiri
Serdar HALİS , Adem ÇİLEK , İbrahim YAVUZ
85
ÖĞRETMENLERİN OKULDA YALNIZLIK DÜZEYLERİ İLE İŞE KARŞI DUYGU DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Aynur B.BOSTANCI
86
İLKOKULLARDA TAKIMDAŞLIK VE LİDERLİK BİLİNCİ OLUŞTURMA KONUSUNDA BİR UYGULAMA ÖRNEĞİ
bildiri
İsmail KAHRAMAN , Mevlüt KARA
87
İLK VE ORTA OKULLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN OKULDA RUHSAR ATMOSFERE İLİŞKİN ALGILARI
bildiri
Habib ÖZGAN , Mustafa Cüneyt ARSLAN
88
EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİNİN ATANMA ŞEKİLLERİNE GÖRE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI
bildiri
Refik BALAY , Mehmet Nezir ÇEVİK
89
MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM YÖNETİCİLERİ TEKNİK YÖNETİCİLİK BECERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME
bildiri
Gökçe ÖZDEMİR , Sevilay ŞAHİN
90
ÜNİVERSİTELERDE MESLEKİ GELİŞİMİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER
bildiri
Lola BULUT , Habib ÖZGAN
91
ÖĞRETMENLERİN RUHSAL LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
İsmail ÇİMEN
92
21. YÜZYILDA ETKİLİ OKUL KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (ADIYAMAN ÖRNEĞİ)
bildiri
MUHİTTİN KOYUN
93
ÖĞRETMENLERİN SINIF İÇİ YÖNETİM BECERİLERİNİN ÖĞRENCİLERİN OKULA İLİŞKİN TUTUMLARINA ETKİSİ
bildiri
Ali CÜLHA , Abdullah ADIGÜZEL
94
CHARTER SCHOOL (SÖZLEŞMELİ OKUL) SİSTEMİNİN VE OKUL YÖNETİMİNİN TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMİNE UYGULANABİLİRLİĞİNİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
bildiri
Sinan YÖRÜK , Ahmet SU
95
TÜRKİYE VE FİNLANDİYA’DAKİ HİZMET ÖNCESİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE ATAMA SİSTEMLERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ
bildiri
Mehmet YAŞAR, Bünyamin AĞALDAY , Ahmet GÖK
96
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL MUTLULUĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ
bildiri
Ayhan BULUT , Habib ÖZGAN
97
ÖĞRETMEN ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ EĞİTİME İLİŞKİN TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
bildiri
Gündüz GÜNGÖR , Cem ERİMEZ , Ceyhun KUTLU BAHAR
98
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI ÇERÇEVESİNDE OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
bildiri
Yasir ARMAĞAN , Nail YILDIRIM
99
ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN SINIF YÖNETİMİNDE SERGİLEDİKLERİ YAKLAŞIMLAR
bildiri
Murat DİRLİKLİ, Ali Fatih SAKALLI, Levent AKGÜN
100
KARAR VERME SÜRECİNDE OKUL YÖNETİCİLERİNİ ETKİLEYEN DEĞERLER
bildiri
Ali Faruk YAYLACI , Adem BELDAĞ
101
EĞİTİM BİLİMLERİ DERS KİTAPLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
bildiri
Enes GÖK , Cemalettin İPEK , Ali Faruk YAYLACI , Adem BELDAĞ
102
STRATEJİK PLANLAMA UYGULAMALARININ İLKÖĞRETİM KURUMLARININ ETKİLİLİĞİNİ YORDAMA GÜCÜ
bildiri
Betül BALKAR , Şeyma DURMAZ
103
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE SINIFTA UYGULADIKLARI DİSİPLİN YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Sinem DEMİRSOY , Şeyma BAYCAN , Bilal YILDIRIM
104
STRATEJİK PLANLAMA EĞİTİMİNİN ÖĞRETMENLERİN STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN ALGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
bildiri
Betül BALKAR , Mahinur Gözde KASURKA
105
OKUL MÜDÜRLERİNİN MOTİVE EDİCİ DAVRANIŞLARININ, ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Necati ÖZTÜRK, Hüseyin KARACAN, İsmail KAHRAMAN, Emine BERK KARACAN
106
ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI: KARMA YÖNTEM ÇALIŞMA
bildiri
Sevgi KOÇ , Hasan Basri MEMDUHOĞLU
107
OKUL MÜDÜRLERİNİN OKULLARDA SOSYAL SERMAYEYİ ARTTIRMA BECERİSİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Emine BERK KARACAN , Hüseyin KARACAN
108
OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA
bildiri
Nazım ÇOĞALTAY , Fatih BEKTAŞ , Engin KARADAĞ
109
KARİZMATİK LİDERLİK İLETİŞİM ÖLÇEĞİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLAMA ÇALIŞMASI
bildiri
Hüsametttin DEMİR, Murat GÜRPINAR , Sevim ÖZTÜRK
110
OKUL MÜDÜRLERİNİN GÖSTERDİKLERİ DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ: BİR META ANALİZ ÇALIŞMASI
bildiri
Engin KARADAĞ , Özge ÖZTEKİN , Nazım ÇOĞALTAY
111
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
bildiri
İ.Bakır ARABACI
112
KOLEKTİF ÖĞRETMEN YETERLİĞİ İNANCI ÖLÇEĞİNİ TÜRKÇE ’YE UYARLAMA ÇALIŞMASI
bildiri
Burhaneddin DÖNMEZ, Ufuk Erdoğan, Metin KIRBAÇ
113
AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU: METAFOR ARAŞTIRMASI
bildiri
Başak eroğlu
114
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL SAĞLIK ALGILARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE GÖRE İNCELENMESİ
bildiri
Bekir Buluç
115
ÖĞRETMENLERİN OKULDA YALNIZLIKLARININ KARİYER EVRELERİNE GÖRE İNCELENMESİ
bildiri
Mithat KORUMAZ , Ayşen BAKİOĞLU
116
EĞİTİM DENETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERE UYMALARINA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Abdurrahman EKİNCİ , Abdulhakim ASLAN , Fehmi DEMİR , Şehmus ORAL
117
6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN EN ÇOK TERCİH EDİLEN OKUMA KİTAPLARININ PISA OKUMA ALANI VE TÜRKÇE ÖĞRETİM PROGRAMI TEMEL BECERİLERİNİ KARŞILAMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Emel Dinç
118
ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUL YAŞAM KALİTESİNE İLİŞKİN ALGILARI İLE OKULA YABANCILAŞMA ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Öznur ATAŞ , Ahmet AYIK
119
ÖĞRETMENLERİN YILDIRMA DAVRANIŞLARINA (MOBBİNGE) UĞRAMALARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ (ŞIRNAK-İDİL ÖRNEĞİ)
bildiri
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, ismail ASLAN
120
LİSELERDE AKADEMİK BAŞARISIZLIK: NEDENLERİ VE ÖNLENMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Ferudun SEZGİN , Emre ER , Didem KOŞAR , Serkan KOŞAR
121
SOSYO-EKONOMİK YÖNDEN DEZAVANTAJLI OKULLARDA ÖĞRENCİLERE SAĞLANAN AKADEMİK VE SOSYAL İMKÂNLARIN İNCELENMESİ
bildiri
Serkan KOŞAR , Ferudun SEZGİN , Zeki ÖĞDEM , Emre ER
122
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİ KONUSUNDA OKUL MÜDÜRLERİNİN DESTEKLEYİCİ ROL VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
bildiri
Ferudun SEZGİN, Serkan KOŞAR, Emre SÖNMEZ, Ali Çağatay KILINÇ, Emre ER
123
ÖĞRETMENLERİN İŞ YAŞAM KALİTELERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Sinan YALÇIN , İsa YILDIRIM , Durdağı AKAN , Şükrü ADA
124
İLKOKUL VE ORTAOKUL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN SİNERJİK YÖNETİME İLİŞKİN ALGILARI
bildiri
REFİK BALAY, NİLGÜN MÜJDECİ
125
ÖĞRETMENLERİN GÖREV YAPTIKLARI OKULA İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARININ OLUMSUZ OLMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
bildiri
Selahattin TURAN, Fatih BEKTAŞ , Yasir ARMAĞAN , Mikail YALÇIN
126
ÖĞRETMENLERİN İŞ TATMİNLERİNİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
bildiri
Mustafa TAŞLIYAN , Malik Ejder ÇİFTASLAN , Muharrem GEMCİOĞLU
127
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ETKİLİ LİDERLİK DAVRANIŞLARI HAKKINDAKİ ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
bildiri
Sefer YERLİKAYA , Nuri AKGÜN , Sümeyra Dilek UYLAS
128
TÜRKİYE TÜRKÇESİ ATASÖZLERİNDE YÖNETİM VE YÖNETİCİYE İLİŞKİN İFADELER
bildiri
Taner ATMACA , Engin ASLANARGUN
129
ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN MESLEKİ ÖĞRENME TOPLULUĞU YARATMADA ROLLERİNE İLİŞKİNİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Temel ÇALIK, Emine DAĞLI , Fatma KALKAN
130
ORTA ÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNE GÖRE OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖĞRETİMSEL LİDERLİK DAVRANIŞLARI (BATMAN İLİ ÖRNEĞİ).
bildiri
MUSTAFA ERDEM Mehmet Konak
131
AKADEMİK TÜKENMİŞLİĞİN YORDAYICISI OLARAK ÖĞRETMENE GÜVEN: LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
bildiri
Nazife KARADAĞ , Servet ATİK , Niyazi ÖZER
132
İLK ORTA VE LİSE KIYAFET YÖNETMELİĞİNİN VELİ VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ
bildiri
Ahmet Akbaba, Mehmet KONAK
133
OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLERİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ’NİN BAZI MADDELERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
NECMİ GÖKYER, Fulya ÖZER
134
OKUL ZORBALIĞI, OKUL BAŞARISI VE BİLİNÇLİ OKUL FARKINDALIĞI: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELLEME ÇALIŞMASI
bildiri
ESRA ÇAKMAK
135
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ATAMA-GÖREVLENDİRİLME USULÜNE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Ahmet Göçen, Ömer Faruk AK
136
OKUL KÜLTÜRÜNDE GÜÇ MESAFESİ
bildiri
Ahmet Göçen
137
ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SAHİP OLMASI GEREKEN YETERLİLİKLER
bildiri
İbrahim Hakan KARATAŞ , Esra SEYRATLI , Emel DİNÇ
138
EĞİTİM YÖNETİMİNDE PROFESÖRLÜK
bildiri
Ahmet AYPAY , Muhammed ÖZ , Özge ÖZTEKİN , Mikail YALÇIN
139
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KADIN EĞİTİM YÖNETİCİLERİNE KARŞI TUTUMU
bildiri
Osman ÇEKİÇ
140
CUMHURİYET DÖNEMİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLARI VE POLİTİKALARI
bildiri
İ.Bakır ARABACI, Aysel NAMLI
141
EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ VE EK-2 DEĞERLENDİRME FORMUNA İLİŞKİN YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİ
bildiri
İ.Bakır ARABACI, İsa ÜLKER
142
2003-2013 YILLAR EĞİTİME ARASINDA UYGULANAN İLİŞKİN SOSYAL POLİTİKALARIN ANALİZİ
bildiri
İmran BAYRAKDAR
143
ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKÖĞRETİM OKUL MÜDÜRLERİNİN ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARINI KULLANMA DÜZEYLERİ
bildiri
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Mehmet TURHAN
144
İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI VE ÖĞRETMENLERİN BAŞ ETME YOLLARI
bildiri
I.Bakır ARABACI, Aysel NAMLI
145
ORTAOKUL MÜDÜRLERİNİN MİZAH DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
bildiri
Servet ÖZDEMİR , Necati CEMALOĞLU , Ergün RECEPOĞLU
146
ÖĞRETMENLERİN VE YÖNETİCİLERİN YILDIRMA DAVRANIŞLARI İLE ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
bildiri
R.Şamil TATIK , A. Faruk LEVENT , Selami KILINÇARSLAN
147
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİSİZM VE DENETİM ODAĞI ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Gökhan KAHVECİ,Zülfü DEMİRTAŞ, Fatih CAMADAN
148
OKUL YÖNETİCİSİ YETİŞTİRME VE ATAMALARINA SİSTEM DIŞI BİR BAKIŞ: EMEKLİ OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Gökhan DEMİRHAN , Ahmet AYPAY , Cemil YÜCEL
149
OKUL MÜDÜRÜNÜN ÜSLUBUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
bildiri
İzzet DÖŞ
150
ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN YARARLANAN ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SOSYO-KÜLTÜREL, AKADEMİK VE EKONOMİK UYGULAMALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Mehmet ÖZBAŞ
151
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Bahri AYDIN
152
İLKOKULLARDA ÖĞRETMEN LİDERLİĞİNİN ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE ANALİZ EDİLMESİ
bildiri
Emek ÖZDELEN , Mustafa KALE
153
ÖĞRETMENLERİN KİŞİŞSEL VE MESLEKİ DEĞİŞİME AÇIKLIK DÜZEYLERİ İLE İŞ DOYUMU VE DEĞER UYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Murat TAŞDAN , Ali İbrahim Can GÖZÜM
154
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ(SİİRT İLİ ÖRNEĞİ)
bildiri
Hasan Basri MEMDUHOĞLU, Mehmet Sabir ÇEVİK
155
MAARİF MÜFETTİŞLERİNİN 6528 SAYILI KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Süheyla BOZKURT , Kemal SOLAK , Melih KOÇAKOĞLU
156
OKUL MÜDÜRLERİNİN KURUMLARINDAKİ ÖĞRETMENLERİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALMALARINA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI
bildiri
Şaban TEZCAN , Bülent Baki TELEF , Mazhar BAL , Mehmet TOK , Ajda KAHVECİ
157
EĞİTİM YÖNETİMİ SARMALINDA FARKLI BİR PENCERE: HZ. MEVLANA’NIN ANLAYIŞINDA EĞİTİM VE EĞİTİM YÖNETİMİ
bildiri
Celal GÜLŞEN , Yavuz TAHMAZ
158
ÖĞRETMENLERDE İŞ STRESİNİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
bildiri
Ahmet Cezmi SAVAŞ , Ahmet Yaşar DEMİRKOL , Melih Mustafa HABAN
159
ÖĞRETMENLER GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞİŞİMSEL LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ
bildiri
Ahmet Cezmi SAVAŞ , Demet ÇETİN ÇAĞRICI
160
ÖĞRETMENLERE SAĞLANAN İŞ KAYNAKLARININ ÇALIŞMAYA TUTKUNLUK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
bildiri
Hüseyin GEZEN , Ahmet Cezmi SAVAŞ
161
YÖNETİMDE YERELLEŞMEYE (OKUL TEMELLİ YÖNETİME) İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Ömer KAYNAK , Ahmet Cezmi SAVAŞ
162
İLKÖĞRETİM OKULLARI MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENEN OKUL ALGILARINA ETKİSİNDE MÜDÜRE GÜVENİN ARACILIK ETKİSİ
bildiri
Ahmet Cezmi SAVAŞ , Hasan SERTKAYA
163
OKUL MÜDÜRÜNÜN KOÇLUK DAVRANIŞI VE SINIF ÖĞRETMENİNİN İŞ DOYUMU
bildiri
Kadriye IŞIKLAR PÜRÇEK
164
6528 SAYILI KANUNLA OKUL YÖNETİCİSİNİN GÖREVLENDİRMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Fatih BOZBAYINDIR, Mahmut KALMAN
165
OKUL YÖNETİMİ VE DENGE
bildiri
Nail YILDIRIM , Veda YAR YILDIRIM
166
ÖĞRETMENLERİN NÖBET ALGISI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
bildiri
Fehmi DEMİR , Şehmus ORAL
167
OKUL MÜDÜRLERİNİN MOTİVE EDİCİ DAVRANIŞ SERGİLEMELERİ İLE ÖĞRETMENLERİN İŞ-ÖZEL YAŞAM DENGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Birsen KAYA
168
ETKİLİ OKUL MODELİ VE ETKİLİ OKULUN BOYUTLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
bildiri
Erdem OKTAYGİL
169
OKULÖNCESİ ÇOCUKLARDA ZORBALIK DÜZEYLERİ
bildiri
Nuray ERAN
170
OKUL ETKİLİLİĞİNİN ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMU AÇISINDAN İNCELENMESİ
bildiri
Şükrü ADA , Durdağı AKAN , İsa YILDIRIM , Sinan YALÇIN
171
ELEŞTİREL VE SORGULAYICI DÜŞÜNMEYİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK YENİ BİR TEKNİK OLARAK SORU TOPLARI TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN SORU SORMA BECERİSİ VE AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
bildiri
Numan SAYLIK , Hasan Basri MEMDUHOĞLU , Ahmet YAYLA
172
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE VİZYONER LİDERLİK ROLÜNÜN OKUL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMES
bildiri
Cemil ŞAHİN, Adem ASLAN
173
KADINLARIN YÖNETİCİ OLMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER: CAM TAVAN SENDROMU
bildiri
M. Cevat YILDIRIM
174
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI İLE ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Kamil AYDIN , Ata PESEN
175
EĞİTİMDEKİ TEKNOLOJİK DEĞİŞİMLERİ KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR İNCELEME: AKILLI TAHTA ÖRNEĞİ
bildiri
Mustafa SAMANCIOĞLU , Murat BAĞLIBEL , Murat ÖZDEMİR , İslim Derya DENİZ
176
OKULLARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
bildiri
Durdağı AKAN, Mücella SAVAŞ,
177
YÜKSEKÖĞRETİMDE PERFORMANSA DAYALI FİNANSMAN: ÇIKTI TEMELLİ BAKIŞ AÇISI
bildiri
Osman ÇEKİÇ
178
TÜRKİYE’DE 2003 – 2013 YILLARI ARASINDA EGİTİM ORTAMLARİNA ILİSKİN EĞİTİM POLİTİKALARININ ANALİZİ
bildiri
M.Nurdan GOKDEMİR
179
İLKÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ALGILARININ İNCELENMESİ (GAZİANTEP NİZİP ÖRNEĞİ)
bildiri
Müslüm EROĞLU
180
ÖĞRETMENLERDE DUYGUSAL EMEĞİN TÜKENMİŞLİĞE ETKİSİNDE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN ARACILIK ETKİSİ
bildiri
Hasan YAŞAR , Selim DEMİR , Ahmet Cezmi SAVAŞ
181
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Gönül ŞAYİR , Ahmet AYIK , Ayşe BİLİCİ
182
OKUL YÖNETİM SÜREÇLERİNE KATILIM İLE İLGİLİ VELİ GÖRÜŞLERİ
bildiri
Abdurrahman EKİNCİ , Ömer Murat ÖTER , Faysal ÖZDAŞ
183
OKUL-ÇEVRE İLİŞKİLERİ: OKUL YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN FAKÜLTE İLE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
bildiri
Ela Ayşe KÖKSAL , Buket AKYOL
184
ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADANMIŞLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Mehmet DEMİRKOL
185
OKUL YÖNETİCİLİĞİ, YÖNETİCİLİK STİLLERİ VE YÖNETSEL DEĞERLERE İLİŞKİN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Şenol SEZER , Durdağı AKAN
186
ÖĞRENCİ KOÇLUĞUNA İLİŞKİN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ: BAYBURT ÖRNEĞİ
bildiri
Figen ÇAM TOSUN , Arslan BAYRAM , Hanefi ÖZBEK
187
YAZILI BASINA YANSIMALARIYLA TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN İNCELENMESİ
bildiri
Ayşe DÖNMEZ , Ahmet AYPAY
188
EKOLOJİK SİSTEMLER KURAMI ÇERÇEVESİNDE YÖNETİCİLERİN KARAR VERME DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
bildiri
Canan DEMİR YILDIZ, Burhanettin DÖNMEZ
189
SINIF YÖNETİMİNDE İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
bildiri
Adil ÇORUK , Tugay TUTKUN
190
ÜNİVERSİTE –OKUL İŞBİRLİĞİ BAĞLAMINDA OKULUN BİLİMSEL ANALİZİ VE OKULA AKADEMİK DESTEK
bildiri
Sevim ÖZTÜRK, Münir Şahin,Celalettin Korkmaz,Nesip Demirbilek, Bülent Berkeban, Muhammet Ekber Özdemir
191
ÖRGÜN EĞİTİM KADEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
bildiri
Salih Zeki GENÇ , Tugay TUTKUN , Adil ÇORUK
192
BEKLENTİ VE LİDERLİK YAPILARI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE ÖĞRETMEN BEKLENTİLERİ VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK YAPILARININ İNCELENMESİ
bildiri
Kenan ÖZCAN , Aydın BALYER , Ali YILDIZ
193
ÖĞRENCİNİN GÖZÜNDEN SERBEST KIYAFET
bildiri
Duygu ÖZEN KILIÇ
194
SINIF YÖNETİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARINA OLAN KAZANIMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
bildiri
Tugay TUTKUN , Adil ÇORUK
195
KRİZ YÖNETİMİ İLE ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİ
poster
Ahmet KAYA
196
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YILMAZLIK DURUMLARININ OKUL TERKİ EĞİLİMLERİNE ETKİSİ
poster
Hüseyin ŞİMŞEK , Ahmet KAYA , Songül TINAZ
197
İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA KALİTE GÜVENCESİ VE AKREDİTASYON
bildiri
Metin KIRBAÇ , Ferhat HAN , Turgut USLU , Fulya ÖZER
198
ÖĞRETMENLERİN YAŞAM KALİTESİ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE PERFORMANS İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Malik Ejder ÇİFTASLAN , Muharrem GEMCİOĞLU , Mustafa TAŞLIYAN
199
ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPMAKTA OLAN ÖĞRETMENLERİN MÜDÜRLERİNİN LİDERLİK STİLLERİNE İLİŞKİN ALGILARI
bildiri
Burcu BİLİR , Hasan ARSLAN
200
İŞBİRLİĞİNE DAYALI OKUL SÜREÇLERİ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI VE ÖĞRETMEN YETERLİLİĞİNİN İNCELENMESİ
bildiri
Kenan ÖZCAN , Ali YILDIZ , Aydın BALYER
201
POZİTİF OKUL YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
poster
Ahmet KAYA , H. İsmail ARSLANTAŞ , Ahmet AYDOĞDU
202
OKUL YÖNETİCİLERİNİN OKUL-AİLE BİRLİĞİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
bildiri
Alpay ERSÖZLÜ, Emine SAKLAN
203
EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE SİNİZM ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ROLÜ
bildiri
Evrim EROL
204
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL ÖĞRENME DÜZEYLERİ VE İŞ DOYUMLARI
bildiri
Mehmet Fatih KÖSE
205
OKUL YAŞAMI VE BAŞARISIZ BİR ÇOCUK! “YERDEKİ YILDIZLAR” FİLMİNİN ETİKETLEME TEORİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
bildiri
Elif AYDOĞDU ÖZOĞLU , Selahattin TURAN
206
ÇOCUK GELİŞİMİ BÖLÜMÜ 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN “MÜDÜR” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ METAFORLAR YARDIMIYLA ANALİZİ
bildiri
İdris KARA , Ata PESEN
207
AKADEMİK PERSONELİN PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ ALGISININ ÖRGÜTSEL GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
bildiri
Esra ULUKÖK , Adnan AKIN
208
VELİLERİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE: “GÜNÜMÜZ OKUL MÜDÜRLERİ NASIL YETİŞTİRİLMELİ?”
bildiri
Tuba YAVAŞ, Cemal AKÜZÜM, Çetin TAN, M. Berat UÇAR
209
İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİLERİN DEVAMSIZLIK VE OKUL TERKİ NEDENLERİ
bildiri
Cemal AKÜZÜM , Tuba YAVAŞ, Çetin TAN, M. Berat UÇAR
210
OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI
bildiri
Ayşe ŞİMŞEK
211
MAX WEBERİN YÖNETİCİ TİPLERİNİN TÜRK TOPLUM YAPILANMASI AÇISINDAN YENİDEN YORUMLANMASI
bildiri
Ejder ÇELİK
212
MEKANİK-ORGANİK ÖRGÜT KURAMI BAĞLAMINDA 6548 NOLU KANUNUN OKUL YÖNETİCİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN DOĞURGULARININ İNCELENMESİ
bildiri
Kamil YILDIRIM
213
RİSK ALTINDAKİ ÖĞRENCİLERİN OKUL YAŞAM KALİTESİ ALGILARI İLE ŞİDDET EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
bildiri
Esra KARABAĞ KÖSE, Veysel OKÇU, Serpil DEMİREZEN
214
OKULUN BİLİMSEL ANALİZİ VE OKULA AKADEMİK DESTEK TEMELLİ ÜNİVERSİTE –OKUL İŞBİRLİĞİ (BİR MODEL ÖNERİSİ)
bildiri
Sevim ÖZTÜRK
215
YABANCI DİL DERSLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDEKİ FARKLILIKLAR, SEBEPLERİ VE ÖĞRENCİ TUTUMLARINA ETKİLERİ
bildiri
Semra Kıranlı GÜNGÖR
216
ÖĞRETMEN YETERLİKLERİNE FARKLI BİR BAKIŞ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL-DUYGUSAL YETERLİK DÜZEYLERİ
bildiri
Mehzudil Tuğba YILDIZ EKİN ,
217
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN 4-5 YAŞ ÇOCUKLARININ KİŞİSEL/SOSYAL-DİL-İNCE MOTOR-KABA MOTOR GELİŞİMLERİNDE YARATICI DRAMANIN ETKİLİĞİ
bidiri
Erkan YAMAN,Nuran ERAY
218
ÖĞRETMENLERİN SAHİP OLDUKLARI İŞLE İLGİLİ DEĞERLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ İLE İLİŞKİSİ
bildiri
Mehmet KARAKUŞ Hüseyin BAĞRIYANIK
219
LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ PROFİLİ VE GELECEK BEKLENTİLERİ
bildiri
Özge HACIFAZLIOĞLU,Muhammet ÖZTABAK, Selçuk ŞİRİN, Özlem KARAIRMAK
220
EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLAR BAĞLAMINDA PISA (2012) SONUÇLARI
bildiri
Ayhan AYDIN, Abdullah SELVİTOPU