SİİRT  ÜNİVERSİTESİ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

YURTDIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ

 KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

 

Başvuru Tarihleri                                            : 30 Nisan  2015- 26 Haziran  2015

Başvuruların Değerlendirilmesi                     : 29 Haziran 2015- 03 Temmuz 2015

Başvuru Sonuçlarının İlan Tarihi                 : 10 Temmuz 2015

Kesin Kayıt Tarihleri                                      : 13 Temmuz  2015- 31 Ağustos 2015

Boş Kalan Kontenjanların İlanı                    : 04 Eylül 2015

Yedek  Kontenjan Kayıt Tarihi                     : 07 Eylül 2015-16 Ekim 2015

BAŞVURU YERİ : İlgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokularına başvuru yapılır. Başvuru yapılacak her farklı birim için farklı başvuru formu doldurularak belgelerle birlikte ilgili birimlere ayrı ayrı gönderilecektir.   

 

I. GENEL KOŞULLAR

Başvuracak  adaylar:

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 

1)Yabancı uyruklu olanların,

2)Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde "(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır." hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3)Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

4)T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5)KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de orta öğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacakların başvuruları kabul edilir.

 

b) Adaylardan;

1)T.C. uyruklu olup orta öğreniminin tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,

2)KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya olacaklar hariç),

3)1. maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/orta öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

4)Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların  (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5)Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören TC uyruklu olan veya 1. maddenin b numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

2015-2016 eğitim-öğretim yılı için adayların aşağıdaki tabloda belirtilen şartlardan en az birini sağlamaları gereklidir.

 

Başarı Şartı Tablosu                                                                                                       (Tablo-1)

 

S.NO

 

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

 

BAŞARI ŞARTI

 

1

 

SAT 1 sınavı

 

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak.

 

 

2

 

 

GCE ( A level )sınavı

 

 

En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 3 konuda A seviyesine sahip olmak.

 

3

 

Ürdün ve Filistin'de yapılan Tawjihi sınavları

 

Fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 75 olmak.

 

4

 

Uluslararası Bakalorya diploması

 

 

Diploma notu en az 25 olmak.

 

5

 

 

Irak Al-Edadiyah

 

En az 70 puan almak.

 

6

 

ABITUR sınavı

 

 

En fazla 4 puan almak.

 

7

 

ACT ( Amerikan College Test ) sınavı

 

 

Fen (Science reasoning), matematik(math) ve toplam puan olarak en az 21 puan almak.

 

8

 

Lübnan'da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) sınavı

 

Fen dalında (Scientific Stream) diploma notu 100 üzerinden en az 65 olmak.

 

9

 

Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan Üniversite giriş sınavı (Gaokao)

 

Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 480 puan almak

 

 

 

10

 

 

Suriye'de yapılan Al-Shahada -Al Thanawiyya(Baccalaureante) sınavı

 

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Fakültesi bölümleri için en az 170, eşit ağırlıklı puana göre öğrenci alan sözel bölümler için en az 160 puan, sosyal puana göre öğrenci kabul eden bölümler için sözel bölümlerden en az 150 puan almak.

 

11

 

İran'da lise diploma notu

( Diplome Debirestan)

 

Ortalaması en az 13/20 ve Pişdaneşgahi bitirme notu en az 13/20

 

12

 

TQDK sınavı ( Azerbaycan Üniversite Giriş Sınavı

 

En az 300/700 puan.

 

13

 

TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı Uluslararası bilim olimpiyatları

 

Altın, gümüş ve bronz madalya almış olmak.

 

14

 

Libya'da yapılan Al-Shahada-Al Thanawiyya(Baccalaureate) sınavı

Fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendistik Fakültesi bölümleri için en az 185, diğer bölümler için en az 170 puan almak

 

15

 

Orta öğretim puanı ile gelen adaylar

 

 

Tam notun en az %60'ına sahip olmak

 

16

 

Bu listede yer almayan ve üniversite tarafından kabul edilecek diğer sınavlar

 

Üniversite tarafından başarılı olarak değerlendirilmek.

 

III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

1)  Başvuru Formu. Başvuru formunu indirmek için TIKLAYINIZ.

2) Lise diplomasının onaylı fotokopisi.(okumuş oldukları lisedeki dersleri ve not belgeleri lise müdürlüğünce onaylı İngilizce yada Türkçe olmalıdır),

3)  Pasaport fotokopisi (onaylı),

4)  1 adet Fotoğraf (4,5X6 ebadında son altı ay içinde önden çekilmiş)

5)  T.C. veya KKTC vatandaşları için Nüfus Cüzdan fotokopisi.

 

 

V. BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

 

·         Bütün başvurular form dilekçe ve istenilen belgeler ile birlikte 30 Nisan  2015- 26 Haziran  2015 tarihleri arasında ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına yapılır. 

·         Başvurular şahsen ve posta yolu ve internet üzerinden yapılabilir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz. İnternet başvurularında gerekli belgelerin posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.

·         Başvuru süresi bitiminde Üniversite  tarafından belirlenen belgelerden herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.

·         ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

 VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRMESİ

 

·         Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tamamen Siirt Üniversitesi’nin yetkisindedir. Siirt  Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Eksik belgesi olan adaylar değerlendirmeye alınmaz. Sonuçlar 10 Temmuz 2015 Cuma günü www.siirt.edu.tradresinde duyurulacaktır.

·         Adaylar ilan edilen kontenjanlardan başvurma hakkı bulunduğu ve sıralamasını da belirttiği, en fazla beş tercih yapabilir.

·         Kabul edilen öğrenciler yüksek öğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkanı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan resmi bir belge ile belgelendirmek zorundadırlar.

·         Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, gerekli belgelerle Üniversite tarafından belirlenen tarihler arasında kayıt yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.

 

 VII. KESİN KAYIT TARİHLERİ, BELGELER ve ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

·         Üniversiteye yerleşenlerin kesin kayıtları 13 Temmuz  2015- 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında ilgili Rektörlük Binası 3.Katında bulunan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

Yedeklerin kayıt tarihleri: 07 Eylül 2015-16 Ekim 2015 tarihlerinde kayıt yaptırabilirler.

 

KESİN KAYIT BELGELERİ

 

1) Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan veya yeminli mütercimden onaylı Türkçe örneği),

2) Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan yeminli mütercimden onaylı Türkçe örneği),

3) Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),

4) Pasaport (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilmiş resmi kimlik belgesi ),

5) İkamet tezkeresi (Emniyet Müdürlüğünden veya Emniyet Müdürlüğünden alınan bir belge ),

6) 6 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden, sakalsız şekilde çekilmiş),

7) Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu,

8) Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkanı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan belge,

9) Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler.

 

 IV. TÜRKÇE YETERLİLİK DÜZEYLERİ

 

1)Türkçesi yeterli olanlar (A Düzeyi) öğrenimlerine hemen başlayabileceklerdir.

2)Türkçesi kısa zamanda yeterli duruma gelebilecek olan adaylar (B Düzeyi) öğrenimlerine devam ederken Türkçelerini ilerletmeleriyle ilgili kurslara/derslere devam etmekler yükümlü tutulacaklardır.

3)Türkçesi yetersiz olarak değerlendirilen adaylar (C Düzeyi) öğrenime başlayamayacaklardır. Bu adaylar bir yıl izinli sayılacaklar ve bir yıl sonrasına kadar Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulacaklardır. Türkçe öğrendiklerini kanıtladıktan sonra öğrenime devam edebileceklerdir.

 

NOT-1: İlahiyat Fakültesi İlahiyat Programına yerleşen öğrenciler Arapça Muafiyet Sınavına girecekler. Muafiyet sınavını geçenler 1.sınıftan başlayacak. Geçemeyen öğrenciler 1 yıl Arapça Hazırlık okuyacaklar.

 

NOT-2: Eğitim dili İngilizce olan Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce ulusal/uluslararası yeterlilik belgesini ilgili Akademik Birime vermeleri gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrenciler Yabancı Dil Muafiyet Sınavına gireceklerdir. Muafiyet Sınavında başarılı olanlar eğitime başlar, başarılı olamayanlar yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

 

 ÖĞRENİM ÜCRETİ

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı katkı payı ve öğrenim ücretleri Bakanlar Kurulunca henüz belirlenmemiştir. Daha sonra Web sitesi üzerinden ilan edilecektir.

 

 
 
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr