KESİN KAYIT BELGELERİ

  1)Sınav sonuç belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

2)Lise diploması (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

3)Not belgesi (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

4)Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (denklik işlemi ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmış),

5)Öğrenim Meşruhatlı pasaport (ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan onaylı Türkçe örneği),

6) İkamet tezkeresi (emniyet müdürlüğünden),

7)12 adet fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, önden, sakalsız şekilde çekilmiş),

8)Öğrenim ücretinin ödendiğini belirten banka makbuzu,

9)Yüksek öğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkanı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan belge,

10)Üniversite tarafından belirlenen diğer belgeler.

NOT: Eğitim dili İngilizce olan Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik bölümüne kayıt hakkı kazanan öğrencilerin İngilizce ulusal/uluslararası yeterlilik belgesini ilgili Akademik Birime vermeleri gerekmektedir. Yeterlilik belgesi bulunmayan öğrenciler Yabancı Dil Muafiyet Sınavına gireceklerdir. Muafiyet Sınavında başarılı olanlar eğitime başlar, başarılı olamayanlar yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederler.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr