ÜLKELERE GÖRE VİZE KOŞULLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ İÇİN:

• www.vfsglobal.com (İsveç, Danimarka, Malta, Fransa, Polonya, İspanya)

• www.idata.com.tr (İtalya, Hollanda)

• www.vizeislemleri.com (Genel)

 

VİZE BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

Bütün vize başvurularında öğrencilerin mutlaka teslim etmeleri gereken belgeler şunlardır:

• Vize başvuru formu (ilgili konsoloslukların web sitelerinden temin edilebilir.)

• Acceptance letter (ev sahibi üniversiteden gelen kabul mektubu)

• Pasaport 

Biyometrik fotoğraf ( http://www.vizebilgi.com/biyometrik-fotograf )

• Letter of Confirmation and Nomination (Erasmus öğrencisi olduğunuza dair 

koordinatörlüğümüzden alınacak belge)

• Öğrenci veya mezun belgesi

• Transcript

• Mali durumu gösteren belgeler (Anne ve babanın çalıştıkları yerlerden alınacak maaş 

bordrosu, ticari sicil belgesi vs. Maddi durumla ilgili her türlü belge, tapu fotokopisi, 

banka cüzdanı fotokopisi vb.)

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr