BAŞVURU TARİHLERİ 

Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru duyurusu yayınlar.  Duyuru 15  Mart tarihinden önce yayınlanır. Kesin başvuru tarihleri  başvurular sırasında Duyurular menüsünde ve Siirt Üniversitesi Ana Sayfasında ilan edilir.

BAŞVURU SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Gidilecek Yüksek Öğretim Kurumunun eğitim dili Türkçe ise  başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamaları, gidilecek Yüksek Öğretim  Kurumu kısmen ya da tamamen yabancı dilde eğitim veriyor ise  öğrencilerin not ortalamaları ile birlikte yabancı dil puanları (not ortalaması  ve dil puanının ayrı ayrı %50’sinin hesaplanıp toplanması ile elde edilen  puan) dikkate alınarak değerlendirme yapılır. Başvurular tamamlandıktan  sonra Koordinasyon Ofisi tarafından Uygunluk Denetim belgesi  hazırlanarak kazanan öğrenciler belirlenir. Sonuç en kısa sürede  Üniversitenin ana sayfası ve Farabi Koordinasyon Ofisi Duyurular kısmında yayınlanarak duyurulur.  Farabi Değişim Öğrencisi olmaya hak kazanan öğrencilerin işlemlerinin  başlatılabilmesi için gidilecek yükseköğretim kurumunun ve öğrencinin  bölümünün kendi olanaklarını da göz önüne alarak değişimi onaylaması gerekir.


Öğrenci Başvuru Koşulları
Kimler Başvurabilir: 

* Siirt Üniversitesinin tüm fakülte, yüksekokul, enstitülerinden birine kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olanlar
* Ön lisans ve lisans öğrencileri için genel akademik not ortalaması en az 53.33/100 (2.0/4.0) olanlar. 
* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri için genel akademik not ortalaması en az 65/100 (2.5/4.0) olanlar.

* Kimler Başvuramaz:

* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ya da ilk sınıfındaki öğrenciler başvuramaz. 

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri hazırlık, bilimsel hazırlık ve esas öğrenimlerinin birinci yarıyılı için programdan yararlanamazlar.
* Daha önce aynı öğrenim kademesinde (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ) FARABİ programından yararlanmış öğrenciler programdan tekrar yararlanamaz. 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr