GELEN ÖĞRENCİ

 

        Öğrenciler, Siirt Üniversitesinin diğer Yüksek Öğretim Kurumları ile yapmış olduğu Farabi Değişim Protokolleri kapsamında Güz veya Güz+Bahar dönemlerinde öğrenimlerini üniversitemizde devam ettirebilirler. Üniversitemize Farabi Değişim Programı çerçevesinde gelecek öğrencilerde aşağıdaki koşulların bulunması beklenir.

 1. Öğrencinin protokol yapılan üniversitede örgün eğitim veren bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması,
 2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik ortalamasının en az 2.0 olması,
 3. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5 olması,
 4. Eğitim dili kısmen ya da tamamen yabancı dilde olan bölümlere başvuran öğrencilerin yabancı dil başarı puanının en az 60 olması beklenmektedir.

         Not: Bir bölüme fazla başvuru olması halinde ilgili bölümün eğitim-öğretim olanakları dikkate alınarak kabul işlemi gerçekleştirilir

        Başvurular Nasıl Yapılır?

 • Öğrencilerin başvuruları eğitim gördükleri üniversitenin Farabi Koordinatörlüğünce son başvuru tarihinden önce üniversitemize letilir. (Teslim edilmesi gereken belgeler için Farabi Koordinatörlüğünüzle iletişime geçin). 
 • Gerekli belgeler tamamlandığında ve kabul için olanaklar uygun görüldüğünde Kabul Belgesi hazırlanarak bir adedi öğrenciye verilmek üzere Farabi Koordinatörlüğüne iki adedi iletilir.                                                                                                                                                                                          
 •  Değişim Tamamlanmadan ÖnceYapılması Gerekenler

  ·       Katılım Belgesi*: Koordinatörlüğümüzce hazırlanacak olan ve öğrenimgördüğünüz süreyi de içeren Öğrenci Katılım Belgesi’ni almayı unutmayın.

  ·        Nihai Rapor*: Öğrenci Nihaî Raporu, değişim dönemi tamamlandığında,öğrencinin faaliyetine ilişkin özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmeleriniiçeren belgedir.

  ·        Gitmiş olduğunuzüniversitede aldığınız notları gösteren Not Çizelgesi(transkript). 

  ·        Kişisel izlenimraporu*: Farabi sürecinizi veizlenimlerinizi aktaracağınız bir rapor olmalı.

  * Not: Bubelgeleri değişimin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içerisinde kendi yükseköğretim kurumunuza teslim etmelisiniz

  Öğrenci Kabul Belgesi

  Öğrenci Katılım Belgesi

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr