Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev ve Sorumlulukları

Ø Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin temizlik işlerinin yapılmasını sağlayarak, genel temizliği yürüten şirket elemanlarının denetim ve kontrolünü yürütmek.

Ø  Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin güvenlik işlerinin yapılmasını sağlamak.

Ø  Rektörlük ve Rektörlüğe bağlı birimlerin telefon santral hizmetlerini yürütmek.

Ø  Rektörlük Lojman Komisyonu sekretarya hizmetlerini yürütmek.

Ø Rektörlük santral hizmetlerini yürütmek.

Ø  Üniversitemize ait lojmanların tahliye, tahsisi ile lojmanlara ilişkin kira, yakıt ve elektrik işlemlerini yürütmek.

Ø Üniversitemiz birimleri ile koordineli olarak sivil savunma işlemlerine ilişkin plan, güncelleme, yazışma vb. işleri yapmak.

Ø Üniversitemize tahsisli taşınmazların kiralama işlemlerinin sözleşme öncesi ve sonrası işlemlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünü yapmak, yerine getirilmesini sağlamak. Kiralanan taşınmazların, kira ödemelerinin takibini yapmak/yaptırmak.

 

       Şube Müdürü   M.Kazım BENEK      Görev ve Sorumlulukları

      Şef  Ali İhsan ÖLMEZ                     Görev ve Sorumlulu

        Bilgisayar İşletmeni Malik KOÇKAN  Görev ve Sorumlulukları

      Santral Memuru Mustafa ŞENER        Görev ve Sorumlulukları

     Yrd. Hizmetli  Ersin GÜNEY          Görev ve Sorumlulukları

     Yrd. Hizmetli  Osman KIZILARSLAN Görev ve Sorumlulukları

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

 

       Ambar Memuru Şadi TÜRKER        Görev ve Sorumlulukları

 

        Memur Refik KURT                       Görev ve Sorumlulukları

 

 Araç Amirliği

        Şef  Selçuk GÖNDER                Görev ve Sorumlulukları

        Memur Ekrem ÖZDEMİR          Görev ve Sorumlulukları

       Şoför M.Ali KARA                            Görev ve Sorumlulukları

        Şoför Selim SEVEN                        Görev ve Sorumlulukları

        Şoför Şakir ERTAŞ                          Görev ve Sorumlulukları

     Şoför Hüsnü BEYTEKİN              Görev ve Sorumlulukları

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr