Misyonumuz;

Görev tanımları doğrultusunda görevlerini en iyi şekilde yapmayı amaçlayan Birimimiz, üniversitemizin öğretim elemanlarını ve öğrencilerini işbirliği içerisinde proje yazma konusunda teşvik eder, proje hazırlama ve uygulama aşamasında destek verir ve proje yazımı ve yönetimi ile ilgili işbirliği içinde ortak çalışmaları özendirmek amacıyla konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenler.

Vizyonumuz;

Birimimizin amacı ulusal ve uluslar arası proje teklif çağrılarını tüm ilgili birimlere duyurmak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişi ve birimlerin işbirliği içerisinde olmalarını teşvik eder. Proje kaynaklarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak, projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunmak, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermek temel hedeflerdir.
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr