2-Yardımcı Servisler

a-Esas Servisler : Esas Servisler doğrudan doğruya sivil halk tarafından kurulan yani insan gücü ve kaynağı sivil halk olan servislerdir. Bu servisler savaş için kurulmuş servislerdir. Barışta sadece doğal yıkımlarda görev yaparlar.

1-Kurtarma Servisi: Enkaz altında ve arasında kalan yaralıları kurtarır ve ilk yardımı yapar.

2-İlk Yardım Ambulans Servisi : Kurtarılan Yaralılara ilk yardımı yapar, ileri ilkyardım merkezlerine ve hastanelere taşır.

3-Sosyal Yardım Servisi: Evsizleri yedirir,barındırır, elverişli yerlere yerleştirir. Diğer sosyal gereksinimlerini karşılar.

4-Kontrol Merkezi ve Karargah Servisi: Radyodan ve İl sirenlerinden verilen ikaz ve Alarm haberlerini alıp servislere iletir. Sivil Savunma harekatını sevk ve idare eder.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr