1-Emniyet ve Kılavuz Servisi: Halka yardım etmek panik ve kargaşayı önlemek sükunet ve asayişi sağlamak, trafiği düzenlemek, patlamayan bombalarla şüpheli cisimlerle ve (NBC) maddeleriyle bulaşmış sahaların sınırlaması ve kontrol altına alınması, tahliye işlerine yardım.

2-İtfaiye Servisi : Düşman taarruzlarından çıkacak geniş ölçüdeki yangınların önlenmesini sağlamak, (NBC) ile bulaşmış sahaları su ile temizlemek, boğulma ve yanma tehlikesiyle karşılaşanlara ve yıkıntı altında kalanların kurtarılmasına yardım etmek. Su basan binaların boşaltılmasını sağlamak, geçici destekleme işlerine yardım etmek.

3-Teknik Onarım Servisi : Elektrik, Hava gazı, su, kanalizasyon, telefon ve telgraf tesislerinin onarımı

Sivil Savunmanın Esas ve Yardımcı Servisleri İçin Gerekli personel yasa gereğince 15-65 yaşlarında olup silahlı kuvvetlerce göreve çağrılmamış erkek ve kadınlar arasından seçilir. Bu servisler barıştan itibaren kurulur, donatılır, eğitilir ve savaş için göreve hazır duruma getirilir. Yasa gereği halkın sivil savunma konularında aydınlatılması maksadıyla tertiplenen ders ve konferanslara davet vukuunda iştiraki mecburidir. Bu eğitim süresi ve yenileme şekli sivil savunma idaresi başkanlığınca düzenlenir.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr