Misyonumuz

Stratejik amaç ve hedeflerimiz doğrultusunda, mali hizmet odaklı yapısıyla paydaşlarımızla işbirliği içerisinde, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, mali saydamlığın ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlayarak, mali kanunların ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine danışmanlık yapmak.

Vizyon

İşinde uzman, çalışkan, yenilikçi ve özverili kadromuzla mali kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan, bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, toplam kalite yönetim anlayışı ile hizmet veren, tutarlılık ve saydamlık ilkeleriyle paydaşları bilgilendirme ve hesap verebilme süreçlerinin etkinliğini sağlayan, sürekli gelişen bir başkanlık olmak.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr