Yönetmenlikler ve Yönergeler;

Harcama Yetkilisi olarak; Daire Başkanlığımız yönetiminde 1 adet Gerçekleştirme Görevlisi ile 5018 Sayılı Kamu mali yönetim Kontrol Kanunu, 5018 Sayılı Kanun İkincil Mevzuatı Performans esaslı Bütçeleme Rehberi ve Maliye Bakanlığının belirlediği İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde yürütülmektedir.

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ihalesi yapılan gerek yıllara sari işler gerekse mali yılı içinde ödenek tahsis edilen büyük onarım projelerinin kontrollük İşleri görevlendirilen teknik elemanlar tarafından yapılmaktadır.
.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr