• banner1
  • banner2
  • banner3

 Siirt  Üniversitesi Nerede?

            6024 öğrenci kapasitesiyle Siirt Üniversitesi Türkiye’nin Güney Doğu Anadolu bölgesinde sürekli gelişmekte olan bir üniversitedir. Siirt küçük bir il olmakla beraber oldukça köklü ve eski bir tarihe sahip farklı kültürlerin birleşme noktası niteliğinde bir yerleşim merkezidir. Siirt her türlü imkâna sahiptir. İlimizde bir tane sinema salonu bulunmakla beraber, Siirt İl Kültür ve Turizm merkezinde tiyatro gösterileri, konserler izlenebilmektedir. Ayrıca bowling salonu öğrencilerin kaliteli vakit geçirebilmeleri için iyi bir etkinlik olup festivaller de öğrencilere ayrı bir deneyim katmaktadır.

            Siirt’e bir saat uzaklıktaki Tillo ilçesi, zamanında Doğu Anadolu'daki din eğitiminde önemli yeri olan medrese kültürünün önemli merkezlerinden birisiydi. Bu ilçemiz Siirtliler ve dışarıdan gelen yerli ve yabancı misafirler tarafından ilgi ile ziyaret edilmektedir. İlimize sadece üç saat uzaklıktaki Van gölü ise dünyada eşi ve benzeri olmayan bir manzaraya sahiptir. Siirt karasal iklimi dolayısıyla kışları soğuk yazları da sıcaktır. Siirt için detaylı bilgi: www.siirt.gov.tr

 Siirt Üniversitesi Hakkında

            Üniversitemiz 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2809 sayılı kanun maddesiyle kurulmuştur. Üniversitemiz, 2007 yılından itibaren eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarını ve kamu hizmetini sürdürmektedir. Üniversitemizin temelleri 1976 yılında Dicle Üniversitesine bağlı olarak kurulmuş olan 2 yıllık Eğitim Enstitüsüne dayanmaktadır. Bu Enstitü 1982 yılında Siirt Eğitim Yüksekokulu, 1992 yılında Siirt Eğitim Fakültesi adını almıştır. Üniversitemizin Merkez, Sağlık, Eruh, Kurtalan ve Kezer olmak üzere 5 yerleşkede bulunmaktadır. Bunlardan Merkez, Sağlık ve Kezer yerleşkeleri il merkezinde, Eruh ve Kurtalan yerleşkeleri ise adı anılan ilçe merkezlerinde bulunmaktadır. 

Akademik Altyapı

            Üniversitemizde 341 öğretim elemanı, olup,  üniversitemize bağlı Eğitim, Mühendislik-Mimarlık, Fen-Edebiyat, Ziraat, İlahiyat, İktisadi ve İdari Bilimler ile Veteriner Fakülteleri olmak üzere 7 fakülte; Fen Bilimleri,  Sosyal Bilimler ve Yaşayan Diller Enstitüleri olmak üzere 3 enstitü; Sağlık Yüksekokulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul; Siirt Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kurtalan Meslek Yüksekokulu, Eruh Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu ile El Sanatları ve Araştırma ve Uygulama Merkezi, Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi olmak üzere 3 araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.  Üniversitemizde üç kütüphane, laboratuarlar, atölyeler ve eğitimde uygulama için her türlü araç ve malzeme bulunmaktadır.

Sosyal olanaklar

            Barınma için şehir merkezinde yer alan devlet yurtları ve özel yurtlar bulunmaktadır. Bu bağlamda iki kız yurdu, iki de erkek yurdu vardır. Meslek Yüksekokulu hizmet Binasının zemin katları, öğrenci ve idari personel yemekhanesi olarak kullanılmaktadır. Akademik personel yemekhanesi ise Rektörlük hizmet binasının zemin katında bulunmaktadır. Kezer Kampüsünde bir öğrenci,bir personel için olmak üzere iki adet yemekhane bulunmaktadır. Üniversitemizde 400 kişi oturma kapasiteli çok amaçlı etkinlik - konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz bahçesinde, 100 kişi oturma kapasiteli, konferans, seminer ve çeşitli toplantılar yapmaya uygun, ses düzeni ve projeksiyon cihazı bulunan kamelya türünde bir konferans salonu daha bulunmaktadır. Üniversitemizde öğrenci ve personelimizin yararlanabileceği bir adet voleybol, basketbol ve futbol sahası ve bunun yanı sıra 1500 kişi kapasiteli kapalı spor salonu  vardır. 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr