Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilat Hakkındaki 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. Bölümünde belirtilen faaliyetleri düzenlemek amacı ile kurulmuştur. Başkanlığımız, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 65. Maddesi uyarınca düzenlenen ve 03 Şubat 1984 gün ve 18301 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak Yürürlüğe giren " Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği " kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; çalışanlarımız ile öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek/ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre serbest zamanlarını değerlendirebilecekleri yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlamak. Gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmak amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır.

YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER: 
1- Üniversitemiz personeli ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan öğrencilerin sağlık sorunlarının çözülmesi,
2- Öğrencilerin ve personelin ilgi alanlarına göre sanat, kültür ve sporla ilgili faaliyetlerin düzenlenmesi ve bunlara katılımlarının sağlanması,
3- Sanat, kültür ve sporla ilgili faaliyetlerde bulunan kurumlarla işbirliği yaparak organizasyonun sağlanması,
4- Öğrenciler ile personelin beslenme hizmetlerinin karşılanması,
5- Öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin sunulması,
6- Öğrencilere yönelik geziler düzenlenmesi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, işlemlerini yürütmek.

BAŞKANLIĞIMIZA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER
1-FİZİKİ YAPI
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Rektörlük Hizmet Binasının 2. katında bulunan üç adet hizmet odası ile görev yapmaktadır. Ayrıca, Eğitim Fakültesi binasının zemin katında Sağlık Hizmetlerinin yürütüldüğü 3 büro 1 muayene, Meslek Yüksekokulu hizmet binasının zemin katında Başkanlığımıza ait yemek kartı satış bürosu ve Sağlık Yüksekokulu Hizmet binasının 1. katında Öğrenci Topluluklarımız ile Öğrenci Konseyimizin ortaklaşa kullandığı bir adet bürosu daha bulunmaktadır.

Yemekhaneler (Öğrenci ve Personel ) 
Meslek Yüksekokulu hizmet Binasının zemin katları, öğrenci ve idari personel yemekhanesi olarak kullanılmaktadır. Akademik personel yemekhanesi ise Rektörlük hizmet binasının zemin katında bulunmaktadır. Kezer Kampüsünde 1 öğrenci, 1 personel için olmak üzere 2 adet yemekhane bulunmaktadır. Ayrıca Kurtalan ve Eruh Meslek Yüksekokulu hizmet binasında öğrenci ve personellerimizin ortaklaşa kullandığı 1 er adet yemekhane bulunmaktadır. 

Konferans Salonları
Üniversitemiz Rektörlük hizmet binasının zemin katında bulunan 400 kişi oturma kapasiteli çok amaçlı etkinlik-konferans salonu bulunmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz bahçesinde, 100 kişi oturma kapasiteli, konferans, seminer ve çeşitli toplantılar yapmaya uygun, ses düzeni ve projeksiyon cihazı bulunan kamelya türünde bir konferans salonu daha bulunmaktadır.

Basketbol-Voleybol Sahası
Öğrenci ve personelimizin yararlanabileceği 1 adet kapalı basketbol-voleybol sahası, 1 adet açık basketbol-voleybol sahası bulunmaktadır.

Etkinlik Alanı
Eğitim Fakültesi ile Meslek Yüksekokulu binalarının bulunduğu alanda, çeşitli sportif ve kültürel faaliyetleri ve şenlik gibi etkinlikleri yapmaya müsait açık alan mevcuttur. Futbol Sahası, Sinema salonu, eğitim ve dinlenme tesisimiz ise bulunmamaktadır.

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ
1- Koruyucu ve tedavi edici birinci basamak sağlık hizmetlerini öğrenci ve çalışanlarımıza en geniş kapsamda sunmak.
2- Etkin bir sağlık kayıt sistemi oluşturarak, özellikle öğrencilerimizin gereksinimi olan sağlık hizmetini geliştirmeyi hedefleyen danışmanlık hizmetlerini sunarak tercih edilen bir sağlık kurumu olmak.
3- Fiziksel ve sosyal imkanları geliştirilmiş daha geniş kitlelere hizmet verebilecek barınma olanakları sağlamak.
4- Sağlıklı ortamlarda, beslenme kurallarına uygun, ürün çeşitliliğinin ve kalitesinin arttırıldığı, zengin menülerin oluşturulduğu daha çok tercih edilen beslenme hizmetleri sunmak.

YÖNETİM
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda, diğer Başkanlıklardan farklı olarak Daire Yönetim Kurulu bulunmaktadır. Siirt Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu şu üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Galip BAKIR
Rektör Yardımcısı
Tel: 223 1997 35
e-mail: gokay@siirt.edu.tr


Yönetim Kurulu Üyesi

Yrd.Doç.Dr. Adnan MEMDUHOĞLU
Genel Sekreter Vekili
Tel: 223 20 35
e-mail:adnanmemduhoglu @siirt.edu.tr

Yönetim Kurulu Üyesi:

Selim KELEŞ
Daire Başkanı
Tel: 223 20 62
e-mail: sks.siirt@gmail.com

YÖNETİM BİRİMLERİ: 


Daire Başkanının koordinasyonu ve yönetiminde;
1- Beslenme Hizmetleri Birimi (Yemekhane ve Kantin-Kafeterya Servisi)
2- Kültür-Sanat Spor ve Sosyal Hizmetler Birimi
3- Sağlık Hizmetleri Birimi
4- Satınalma, Tahakkuk ve Ayniyat Birimi
5- Yurtlar Birimi olmak üzere 5 birimden oluşmuştur. 


3. GÖREVLER

3.1. Beslenme Hizmetleri
Üniversitemiz çalışanlarına, Rektörlük hizmet binası ve Meslek Yüksekokulu hizmet binalarında bulunan iki ayrı yemekhanede öğle yemeği verilmektedir.Öğrencilerimize öğle ve akşam yemekleri, tesis yetersizliği nedeniyle Meslek Yüksekokulu zemin katında verilmektedir. Yemekhanelerimizin kapasitesi aşağıdaki gibidir. 
Öğrenci Yemekhanesi : 170 kişi
Akademik Personel Yemekhanesi: 120 kişi
İdari Personel Yemekhanesi: 100

Merkez mutfağımızda çalışanlarımız ile öğrencilerimiz için tek tabldot olarak pişirilen öğle ve akşam yemeği, yemekhanelerimize dağıtılmak suretiyle verilmektedir. Öğle ve akşam yemekleri; 3 çeşit olarak verilmektedir.Yemeğin maliyetindeki girdiler dikkate alınarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda katkı payı ücreti alınmaktadır. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu binalarında bulunan kantinlerde öğrencilerimizin zaruri ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hizmet verilmektedir.

Üniversitemizde yemek menüleri, Rektörlük Makamının onayı ile oluşturulan "Yemek Tespit Komisyonu" tarafından hazırlanmakta, yetişmiş aşçı ve personeller tarafından öğrencilerimize servisleri yapılmaktadır.Yemek menülerinin daha sağlıklı ve daha dengeli çıkarılabilmesi için ilgili birimlerden Diyetiysen talebinde bulunulmuştur.Ayrıca tüm fakülte ve yüksekokul yerleşkelerinde bulunan kantinlerimizde öğrenci ve personelin zorunlu ihtiyaç maddelerini ucuz, sağlıklı ve kaliteli olarak temin edilmesi sağlanmıştır.Öğrenci ve çalışanlarımızın sağlıklı koşullarda hizmet alabilmeleri için yemekhane ve kantinler belli aralıklarla Başkanlığımız tarafından denetlenmektedir.

Yemek Ücretleri 
- Üniversitemiz öğrencilerine beslenme hizmeti olarak 1,75 TL karşılığında üç çeşit yemek verilmektedir. 
- İdari personel için yemek ücreti bedeli 2,75 TL, Akademik personel için 4,00 TL., misafirler için 4,00 TL.' dir. 

 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr