Yrd.Doç.Dr. FATİH ÇIĞ
  Başlama Tarihi
  03.04.2013
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  0484 223 1224 / 2805
  Bölüm
  Tarla Bitkileri Bölümü
  Birim
  Ziraat Fakültesi
  Görev
  Dekan Yardımcısı
  Lisans
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm TARLA BİTKİLERİ
  Eğitim Aralığı 1995 -- 1999
  Yüksek Lisans
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm TARLA BİTKİLERİ
  Eğitim Aralığı 1999 -- 2003
  Doktora
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm TARLA BİTKİLERİ
  Eğitim Aralığı 2005 -- 2011

  Doğu Anadolu Kalkınma Programı (DAKAP) fizibilite çalışmalarıkapsamında 2003 yılında Van ve Muş illerinin tarımsal yapısının tespitinde 1 aysüre ile görev yapmıştır.

  Biyoteknoloji ve doku kültürü alanında teorikve pratik bilgi almak üzere 2003 yılında 8 ay süre ile Ankara üniversitesiziraat fakültesi tarla bitkileri bölümüne görevlendirilmiştir.

   

  Diyarbakır’da 13-17 Ekim 2003 tarihleri arasındadüzenlenen Türkiye V. Tarla Bitkileri Kongresine katılmıştır.

   

  Antalya’da 5-9 Eylül 2005 tarihleri arasında yapılanTürkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresine katılmıştır.

  Erzurum’da 25-27 Haziran 2007 tarihleri arasındagerçekleştirilen Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresine katılmıştır.

  TÜBİTAK tarafından 23-25 Kasım 2008 tarihleri arasında düzenlenen Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Stratejisi8. Çalıştayı’ na davetli olarak katılmıştır.

  TMMOB ZiraatMühendisleri Odasının düzenlediği 22-23 Kasım 2008 tarihindeki VI. Öğrencikurultayına Fakültemizi Temsilen Danışman Öğretim Elemanı olarakgörevlendirilmiştir.

  Bursa’da 12-15 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen Türkiye IX. TarlaBitkileri Kongresine katılmıştır.

  Çankırı’da 20-23 Nisan2012 tarihleri arasında düzenlenen Selahattin İptaş Tarım Sempozyumunakatılmıştır.

  Fakültemize ait Web sayfasının düzenlenmesi ve güncel tutulmasıamacı ile 2007 yılında oluşturulan komisyonda görev almıştır.

  Üniversitemiztarafından düzenlenen bahar şenliklerinde 2006-2010 yılları arasında Fakültemizsportif faaliyetler komisyonunda görev alarak basketbol ve voleybol branşsorumluluğunu yapmıştır.

   

   

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

  Tarla Bitkileri BilimiDerneği

   

   

  Ödüller:

  Tübitak Yayın TeşvikÖdülü, 2009

  Yüzüncü YılÜniversitesi, Çeşitli Sosyal Faaliyetler için Teşekkür Plaketleri (4 adet) 

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr