Prof. Dr. CEMALETTİN ERDEMCİ
  Başlama Tarihi
  01.01.2013
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  / 2900
  Bölüm
  Temel İslam Bilimleri Bölümü
  Birim
  İlahiyat Fakültesi
  Görev
  Dekan

  Adı Soyadı:   Prof. Dr. Cemalettin ERDEMCİ

  Doğum Tarihi: 01 Ocak 1969

  Ünvanı: Profesör

  Yüksek Lisans

  İbn Sellâm el-İbâdî ve İtikâdî Görüşleri , Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsü,  Van, 1996.

  Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nadim MACİT.

  Doktora

   Mutekaddimin Kelamında Nassı Anlama Sorunu VeAşırı Yorum.  AnkaraÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.

  Danışman: Doç. Dr. İlhami GÜLER.


  LİSANS - LİSANSÜSTÜ VE DOKTORA’DA VERDİĞİDERSLER

  ·        Farsça

  ·        Matûrîdî Kelâmı

  ·        Kelâm İlminde Yöntem

  ·        Kelâm ve Çağdaş Problemler

  ·        Kelâm İlminde Nassı Anlama Sorunu

  ·        Kelâm ve Kozmoloji

  ·        İlk Dönem Kader Tartışmaları

  LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKLARI

  ·        Reyhan Bağatur,(2008). Fahreddin er-Râzî’de İnsan Fiilleri ve Kader, Yüksek Lisans Tezi,Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  ·        Ragıp Kaplan,(2012). Zemahşerî’nin Kelâmi Görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü YılÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

  BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİK

  ·         İslami İlimler Dergisi  (Yayın Kurulu Üyesi)

  ·         Şarkiyat Araştırmaları Dergisi (Danışma KuruluÜyesi)

  ·        Milel veNihal Dergisi (Danışma Kurulu Üyesi)

  ·         Sakarya İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakem)

  KATILIMCIVE MÜZAKERECİ OLARAK KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

  ·        KelamAnabilim Dalları X. Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve

  İslam’da  Tanrı TasavvurlarıSempozyumu, 24-25 Eylül 2005, Sakarya.

  ·        KelamAnabilim Daları XI. Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve

  İslam’da Peygamber İnancı Sempozyumu, 15-17 Eylül 2006, Diyarbakır.

  ·        KelamAnabilim Dalları XII. Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı ve

  İslam’da Ahiret İnancı Sempozyumu, 29-30 Haziran 2007, Sivas.

  ·        KelamAnabilim Dalları XIII.  KelamKoordinasyon Toplantısı ve Kelam Öğretimi Sempozyumu 28- 30 Temmuz 2008,Ankara.

  ·        KelamAnabilim Dalları XIV. Eğitim Öğretim Meseleleri Koordinasyon Toplantısı

  Ve Kelam’a Göre DiğerDinler Sempozyumu, 29 Haziran - 1 Temmuz 2009, Samsun.

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr