Prof. Dr. SAADETTİN AKSOY
  Başlama Tarihi
  24.02.2014
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  0484.2231224 / 3035
  Bölüm
  Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
  Birim
  Mühendislik Mimarlık Fakültesi
  Görev
  Bölüm Başkanı
  Birim
  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
  Görev
  Yüksekokul Müdürü
  Lisans
  Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Bölüm Elektrik-Elektronik Müh.
  Eğitim Aralığı 1981 -- 1985
  Yüksek Lisans
  Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Bölüm Elektrik-Elektronik Müh.
  Eğitim Aralığı 1985 -- 1988
  Doktora
  Üniversite Karadeniz Teknik Üniversitesi
  Bölüm Elektrik-Elektronik Müh.
  Eğitim Aralığı 1989 -- 1994

   Adı ve Soyadı                        : Saadettin AKSOY

  Doğum yeri ve Tarihi              : Of - 1960

  Çalıştığı Kurum ve Kuruluşlar  :

  ·           Araştırma Görevlisi     : Karadeniz Teknik Üniversitesi (21.4.1986-8.10.1995)

  ·           Yardımcı Doçent  Dr   : Karadeniz Teknik Üniversitesi (9.10.1995-12.8.1998)

  ·           Yardımcı Doçent  Dr.  : Sakarya Üniversitesi (13.8.1998-29.4. 2001 )

  ·           Doçent   Dr.                  : Sakarya Üniversitesi (30.4.2001- 2011)

  ·           Prof. Dr.                       : Sakarya Üniversitesi (2011- 2014 )

  ·           Prof. Dr.                       : Siirt Üniversitesi (2014- …. )

   

  Şimdiki Durumu  :

  Askerlik hizmetini Yedek Subay olarak tamamlamıştır. Eşinden ayrılmış ve iki çocuk babası olup, orta derecede İngilizce bilmektedir. Halen Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Müh. Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır.

  İdari görevler:

  ·         Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2005-2006.

  ·         Sakarya KOSGEP Değerlendirme ve Karar Kurulu Üyesi, Kasım 2010 -2011

  ·         Bölüm Başkanlığı , 2014-…..

  Üye olduğu kuruluşlar:

  ·         TMMOB Elektrik Mühendisleri odası

  ·        Sakarya Yetim ve Öksüz Çocuklar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (STK).

  Firma Danışmanlığı:

   -Kromel Makine Ltd. Şti :Elektrik-Elektronik ve otomasyon Sistemleri (2003-2014

   -İnvak-İnci Grup   LTD   : Elektrik-elektronik ve Makine Otomasyonu (2013-2014)

  Dergi Hakemlik ve Editörlüğü:

  Dergi adı:  TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES

      -8 adet SCI makale hakemliği

      -2 adet SCI Makale editörlüğü

  Yürütmüş olduğu dersler ve  laboratuvarlar:

  ·         KTÜ Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde :

  Otomatik Kontrol Sistemleri, Sayısal Kontrol, Lojik Devre Tasarımıi, Süreç Denetimi, Lojik Devre Tasarım Laboratuvarı.

  ·         KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde :

   Lineer Sistem Teorisi, Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Tanısı.

  ·         Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde :

  Lineer Sistem Teorisi, Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri, Bilgisayarlı Kontrol Sistemleri.

  ·         Sakarya Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinde :

          Endüstriyel  Elektronik  ve  Uyg., İleri  Programlama Dilleri (ANSİ C), 

    PLC ve Uygulamaları.

  Sakarya Üniversitesi Adapazarı ve Hendek Meslek Yüksek okullarında :

          PLC ve Uygulamaları, Güç elektroniği

  ·           Sakarya Üniversitesi,  Elektrik -Elektronik Müh. Bölümünde :

   Sayısal Devre Tasarımı, Süreç Denetimi, Sayısal Devre Tasarım Laboratuvarı, Mühendislik Tasarımı.

  ·         Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde :

   Lineer Sistem Teorisi, Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Kontrollü Sistemler.

  Halen yürütmekte olduğu dersler ve  Laboratuvarlar:

  ·         Siirt  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde :

   Lineer Sistem Teorisi, Çok Değişkenli Kontrol Sistemleri, Bilgisayar Kontrollü Sistemler, Endüstriyel Proseslerin Kontrolü

  ·         Siirt  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde :

  Elektrik Devreleri I, Elektrik Devreleri I Lab, Elektrik Devreleri II, elektrik Devreleri II Lab., Lojik Devreler,Kontrol Sistemleri, Satısal kontrol

   

  Görev aldığı projeler:

  1)      BAP Projesi , 2012 , Yavuz

  2)  Saadettin AKSOY, Mümtaz  PAK, Akın Oğuz KAPTI, "Sapanca ve Poyrazlar gölleri için alternatif (temiz) enerjili tekne geliştirilmesi", Bütçe : 20000 ,   Süre : 24 ay, Baş.Tar.: 02.01.2012 00:00 , Bit. Tar.: 02.01.2014  (BAP PROJESİ-Durduruldu)

            (BAP PROJESİ- Araştırmacı)

      3) Saadettin AKSOY, Ercan KÖSE, "Kayan kipli kontrol ile güç sistemlerinde gerilim karalılığı  iyileştiricilerinin kontrolü", Bütçe                : 5000 , Süre : 0 ay, Baş.Tar.: 29.03.2011 00:00  BAP PROJESİ-Yürütücü )

     4) Sadettin AKSOY, Aydın MÜHÜRCÜ, "Asenkron motorlarda durum ve parametre kestirimi", Bütçe : 3000 ,  Baş.Tar.: 27.02.2008

          00:00 , Bit. Tar.: 26.09.2011 00:00(BAP PROJESİ-Yürütücü,Tamamlandı)

      5)  Saadettin Aksoy, “İşaret işleme ve endüstriyel uygulama kiti tasarımı ve  gerçekleştirilmesi”,  Sakarya  Üniversitesi araştırma               fonu ve Zürih Teknik Üniversitesi işbirliği kapsamında   desteklenen proje, Ocak 2004-aralık 2004 .

  Çalışma alanları:

  ·          Proses Kontrol Sistemleri

  ·         PLC tabanlı Otomasyon Sistemleri

  ·          Durum ve Parametre kestirimi

  ·         Digital  Kontrol Sistemleri

  ·         Çok değişkenli Kontrol Sistemleri

  ·         Adaptif kontrol sistemleri

  Tez Danışmanlıkları :

   Tamamlanmış yüksek lisans tezleri:

      1) Birol Soysal, "Otamatik Yönlendirmeli Araçlar", Y. Lisans Tezi, Karadeniz T. Üniv., Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998 Trabzon.

    2) Atakan Abuşoğlu," Kalman Filitreleme Algoritmasıyla Asenkron Motorların Durum Değişkenleri ve Model                                 Parametrelerinin Kestirimi. ", Y. Lisans Tezi,  Karadeniz T. Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998,  Trabzon .

      3)  Cuma Kara, "Oracle Veritabanı Mimarisi ve Yönetim Sistemi", Y. Lisans  Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,            MAYIS 2001, Sakarya.

     4)  Yonca Yeğin, “Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerde Laguerre serileri kullanarak durum değişkenlerinin                          kestirimi”, Y. Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü,  Ağustoz 2004, Sakarya.

    5) Faruk Kara, “Durum Uzayında Denetleyici ve Gözlemleyici Tasarımı”, ”, Y. Lisans Tezi,   

        Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü , TEMMUZ 2004, Sakarya.

    6) Aydın Mühürcü , ” Endüksiyon Motorun Durum Değişkenlerinin Kalman Filitreleme 

          Algoritması ile Kestirimi ve Matlab Simulasyonu ”, Y. Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Fen

          Bilimleri Enstitüsü , MAYIS 2004, Sakarya.

    7)  Aykul Tokul, ” Duman Kontrol Sistemleri ”, Y. Lisans Tezi, OCAK 2004,

          Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü.

    8)  M.Mahir Şimşek,” Matlab/Simulink Ortamında Asenkron Motor    Simulasyonu”, Y. Lisans Tezi, ŞUBAT 2004, Sakarya                Üniv. Fen Bilimleri.

   10) Naci İris,”Mikroişlemci Tabanlı Bir güvenlik kontrol Sistemi”, Y. Lisans Tezi, , Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, OCAK           2004, Sakarya.

   11) Ahmet Küçüker, ” Asılı sarkaç Sistemlerinde Konum Kontrolü ”, Y. Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü ,                HAZİRAN 2007, Sakarya.

    12) Orkun Akpınar, ” Görüntü Denetimli Üç Elsen Karyezyen Robot ”, Y. Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü ,             HAZİRAN 2007, Sakarya.

     13) Hakan Kızmaz,” Asılı sarkaç sisteminin kayan kipli kontrolü ”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü,            Haziran 2009, Sakarya.

    14) Adem Ege,” Blok Darbe Fonksiyonlarını Kullanarak Asenkron Motorların durum değişkenlerinin kestirimi”, Yüksek                  Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat 2009, Sakarya.

    15) Şansal Binbaş ”Asenkron motorlar için gözlemleyici tasarımı”, Y. Lisans Tezi , Sakarya Üniv.  Fen Bilimleri Enstitüsü,                    Şubat 2009, Sakarya.

    16)  Serap Önen,” Blok-Pulse Fonksiyonlarını Kullanarak Doğrual Zamanla Değişen Sistemlerin Durum Değişkenlerinin                 Kestirimi”, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniv. Fen  Bilimleri Enstitüsü, Ocak 2010, Sakarya

   Tamamlanmış doktor tezleri:

  1)   Aydın Mühürcü,”Asenkron Motorlarda Durum ve Parametre Kestirimi”, Doktora   Tezi,  Sakarya Üniv. Fen Bilimleri                    Enstitüsü, 2010 Aaralık, Sakarya  

    2) Ercan Köse, “Kayan kipli kontrol ile güç sistemlerinde gerilim karalılığı iyileştiricilerinin kontrolü”, Doktora  Tezi,  Sakarya Üniv.            Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 Aaralık, Sakarya 

  Kurduğu Laboratuvarlar:

     ·  Karadeniz  T. Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü (1992-1998):

  - PLC uygulamaları Laboratuvarı.

   - Kontrol Sistemleri Laboratuvarı.

  -Lojik devre Tasarımı Laboratuvarı.

                         - Mikroişlemci Lab.

    ·     Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Müh.  Bölümü (2005-2008) :

      - Sayısal Devre Tasarımı Laboratuvarı

             (10 adet Lojik deney seti tasarlanıp  gerçekleştirilmiştir).

    -Elektrik Devre  ve Temel Elektronik Laboratuvarı

            (15 adet Lojik deney seti tasarlanıp gerçekleştirilmiştir).

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr