Doç.Dr. CAFER SAKA
  Başlama Tarihi
  30.01.2009
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  0 484 223 1224 / 4050
  Bölüm
  Hemşirelik Bölümü
  Birim
  Siirt Sağlık Yüksekokulu
  Görev
  Yüksekokul Müdürü
  Birim
  Siirt Sağlık Yüksekokulu
  Görev
  Öğretim Üyesi

  ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

  ÖZGEÇMİŞ

  Adı Soyadı: Cafer SAKA

  Doğum Tarihi: 01 OCAK 1974

  Öğrenim Durumu:

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  Eğitim Fakültesi,  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

  1998

  Y. Lisans

  Eğitim Fakültesi,  Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

  2000

  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

  Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya, Analitik Kimya

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

  2008

  Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:

  Van'daki Liselerde Kimya Eğitiminde Anlaşılamayan Bazı Kavramların Araştırılması

  Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Maşuk KÜÇÜK

  Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

  Migren tedavisinde kullanılan indol türevi bileşiklerden naratriptan’ın redoks özelliklerinin incelenmesi ve voltametrik analizi,

  Tez Danışmanı: Prof Dr Zühre ŞENTÜRK   

   

   

   

   

  Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Öğretmen

  Milli Eğitim Bakanlığı

  2000-2009

  Yar.Doç.Dr.

   Siirt Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu  

  2009- 2013

  Doçent Dr.

  Siirt  Üniversitesi

  2013-…..

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

  Abdurrahman ÖZHAN. Mikrodalga yönteminin kullanılmasıyla çam kozalağından aktif karbon üretimi ve metilen Mavisi adsorbsiyonu (II.Danışman, tamamlandı)

   

  Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

  …………………………………………………………………………………………………………………………………

  Projelerde Yaptığı Görevler :

  1.      TÜBİTAK (111Y288) "Siirt Fıstığı Ve Palamut Kabuklarından Aktif Karbon ve Moleküler Karbon Elek Üretimi ve Gazların Adsorpsiyon /Saflaştırma Uygulamaları. Proje Yürütücüsü (Devam ediyor)

  2.      Siirt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarının Kurulması- Devlet Planlama Teşkilatı (DPT-2010K121370)-Araştırmacı

   

  3.      TUBİTAK (112B275) Ekolojik ayak izimizi tanıyalım bilim okulu projesi, Eğitmen

   

  4.   SİÜBAP Sepiyolit ve bentonit killeri üzerine soğuk plazma etkisinin incelenmesi ve elde edilen adsorbentler ile boyar maddelerin adsorpsiyonu 2013-SİÜSYO-SH1, Yürütücü(Devam ediyor)

  5. SİÜBAP Modife edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Bor hidrürde elde edilen hidrojenin yakıt  pillerinde kullanımı,2013-SİÜMÜH-M5,Araştırmacı(Devam ediyor)

  İdari Görevler :

  Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı                                    2009- 2010

  Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı     2010- ……..

  Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi                                2009- …….

  Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi  2010- …….

  Siirt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi                               2013- …….

  Siirt Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörlüğü                                                          2013- …….

   

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  Ödüller : Siirt Üniversitesi 2007-2012 Bilimsel Yayın Ödülü

   

  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı

  Teorik

  Uygulama

  2011-2012

  Güz

   Gıda Kimyası (Meslek Yüksekokulu)

  3

  0

  40

   Kimya ve Sağlık (Sağlık Hiz. MYO)

  2

  0

  40

  Araştırma Teknikleri (Sağlık Hiz. MYO)

  3

  0

  40

  İlkbahar

   Enstrumental Analiz (Mühendislik Fak.)

  3

  0

  40

   Enstrumental Analiz Lab. (Mühendislik Fak.)

  0

  4

  40

   Kimya ve Sağlık(Sağlık Hiz. MYO)

  2

  0

  40

   

   

  2012-2013

  Güz

   Susuz Ortam Reak (Fen-Edebiyat)

  2

  0

  30

   Elektrokimya(Fen-Edebiyat)

  2

  0

  30

  Kemometri(Fen-Edebiyat)

  2

  0

  30

  Araştırma Teknikleri (Sağlık Hiz. MYO)

  3

  0

  40

  İlkbahar

   Analitik Kimya (Mühendislik Fak.)

       3

          0

       40

   Enstrumental Analiz Lab. (Mühendislik Fak.)

  0

  4

  40

  Biyokimya (Fen-Edebiyat)

  4

  0

  25

   Kimya ve Sağlık(Sağlık Hiz. MYO)

  2

  0

  40

   

   

  ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1 Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN. Removal of methylene blue from aqueous solutions by using cold plasma and formaldehyde treated onion skins. Coloration Technology. 127 (2011) 246-255

  A2.  Mustafa Özdemir, Tamer BOLGAZ, Cafer SAKA*, Ömer ŞAHİN. Preparation and characterization of activated carbon from cotton stalks in a two-stage process. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis 92 (2011) 171-175

  A3Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, Halil DEMİR, Mustafa KAHYAOĞLU. Removal of lead (II) from aqueous solutions using pre-boiled and formaldehyde treated onion skins as a new adsorbent. Separation Science and Technology. 46 (2011) 507-517.

   

  A4.  H. Dolas, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA, Halil DEMİR. A new method on producing high surface area activated carbon: The effect of salt on the surface area and the pore size distribution of activated carbon prepared from pistachio shell, Chemical Engineering Journal. 166 (2011) 191-197.

  A5.  Ü. Şener, Y. Genel, Cafer SAKA, F. Kılıçel, M.M. Küçük, Supercritical fluid extraction of cotton stalks. Energy Sources Part A, Recovery, Utilization, and Environmental Effects.32(1), 20-25. (2010)

  A6. N. Çalışkan, E. Söğüt, Cafer SAKA, Y. Yardım, Z. Şentürk. The Natural Diatomite from Çaldıran-Van (Turkey): Electroanalytical Application to Antimigraine Compound Naratriptan at Modified Carbon Paste Electrode. Combinatorial Chemistry & High Throughpout Screening 13 (2010) 703-714.

   

  A7.Cafer SAKA, High-Performance Liquid Chromatography Methods to Simultaneous Determination of Antiretroviral Drugs in Biological Matrices. Critical Reviews in Analytical Chemistry, 39(02) (2009) 108- 125.

   

  A8.Cafer SAKA. Review of Analytical Methods for Identification and Determination of Triptans. Critical Reviews in Analytical Chemistry,39(1)(2009) 32-42.

   

  A9. Zühre Şentürk, Cafer Saka*, İbrahim Teğin.Analytical methods for determination of selective serotonin reuptake inhibitor antidepressants. Reviews in Analytical Chemistry. 30 (2011) 87-122,

   

  A10.Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, Halil DEMİR, Abdurrahman KARABULUT, Abdüssamed SARIKAYA. Hydrogen generation from sodium borohydride hydrolysis with a Cu-Co based catalyst: A kinetic study.Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.DOI : 10.1080/15567036.2011.603023.

   

  A11. Mustafa KAHYAOĞLU, Ömer ŞAHİN, Cafer SAKA. Biohydrogen productıon from industrial waste substrate as a clean energy. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 34(2012) 1084-1103,

   

   

  A12. Ömer ŞAHİN, Orhan BAYTAR, Fevzi HANSU, Cafer SAKA. Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride with Ni(0) catalyst in dielectric barrier discharge method.Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. DOI :10.1080/15567036.2011.555442.

   

  A13. Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN, M.Sena ÇELİK. Removal of methylene blue from aqueous solutions by using microwave heating and pre-boiling treated onion skins as a new adsorbent. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.DOI : 10.1080/15567036.2010.525598

   

  A14. Ömer ŞAHİN, Orhan BAYTAR, Cafer SAKA, Fevzi HANSU. Hydrogen generation from NaBH4 solution with the high-performance Co(0) catalyst using a cold plasma method. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects. 2014, 36 (14), pp. 1578-1587.

   

  A15. Ömer ŞAHİN, Mustafa KAYA, Sait İZGİ, Cafer SAKA*. Effect of Microwave Irradiation on a Co-B based Catalyst for hydrogen generation by hydrolysis of NaBH4 solution. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.. DOI :10.1080/15567036.2011.586977.

   

  A16. Cafer SAKA,. BET, TG-DTG, FTIR, SEM, iodine number analysis and Preparation of activated carbon from acorn shell by chemical activation with ZnCl2. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 95 (2012) 21-24.

   

  A17. Cafer SAKA, Ömer Şahin, Hamdullah ADSOY & M.Şirin AKYEL. Removal of methylene blue from aqueous solutions by using cold plasma, microwave radiation and formaldehyde treated acorn shells. Separation Science and Technology DOI:10.1080/01496395.2011.652284

   

  A18. Cafer Saka & Ömer Sahin Determination of serotonin–norepinephrine reuptake inhibitor antidepressants in pharmaceuticals and biological material Critical Reviews in Analytical Chemistry. 2013, 43 (1), pp. 2-34.

   

  A19. Cafer Saka, Ömer Sahin, M.Maşuk KÜÇÜK Application of agricultural and forest waste adsorbents for removal of lead (II) from contaminated water. International Journal of Environmental Science and Technology. 9 (2012) 379-394.

   

  A20. Dilek KILINÇ, Cafer SAKA, Ömer ŞAHİN; Hydrogen generation from catalytic hydrolysis of sodium borohydride by a novel Co(II)-Cu(II) based complex catalyst.Journal of Power Sources (2012) 217 : 256-261

   

  A21. Cafer Saka, Ömer Sahin, Sinan KUTLUAY Cold plasma and microwave radiation applications for surface modification on the pistachio husk-based adsorbent and its effects on the adsorption of Rhodamine B. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects.(Accepted)

   

  A22. Ömer Sahin, Cafer Saka, Sinan KUTLUAY Cold plasma and microwave radiation applications on almond shell surface and its effects on the adsorption of Eriochrome Black T. Journal of Industrial and Engineering Chemistry.2013,  19 (5), pp. 1617-1623

   

  A23. Ömer Sahin, Cafer Saka*, Preparation and characterization of activated carbon from acorn shell by physical activation with H2O-CO2 in two-step pretreatment. Bioresource Technology DOİ 10.1016/j.biortech.2013.02.074 136, May 2013, Pages 163-168

   

  A24. Ayhan Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, Orhan Baytar, Cafer Saka*. Surface and porous characterization of activated carbon prepared from pyrolysis of biomass by two-stage procedure at low activation temperature and it's the adsorption of iodine.  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis,  (2013), 104, pp. 378-383

  A25. Ayhan Abdullah Ceyhan, Ömer Şahin, Cafer Saka*, Ali Yalçın A novel thermal process for activated carbon production from the vetch biomass with air at low temperature by two-stage procedure  Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 2013,  104, pp. 170-175

  A26. Ömer Şahin, Cafer Saka*, Orhan Baytar, Fevzi Hansu Influence of plasma treatment on electrochemical activity of Ni (o)-based catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4 Journal of Power Sources,  240, 15 2013,  729-735.

   

  A27. A.Ekinci, Ö.ŞAHİN, C.SAKA*, T. AVCI. The effects of plasma treatment on electrochemical activity of Co-W- B catalyst for hydrogen production by hydrolysis of NaBH4. International Journal of Hydrogen Energy 2013, 38 (35), pp. 15295-15301

   

  A28. Cafer SAKA.Surface modification with cold plasma application on kaolin and its effects on the adsorption of methylene blue.. Applied Clay Science. 85 (1), pp. 96-102

   

  A29. Özhan, A., Şahin, Ö.,Küçük, M.M., Saka, C*. Preparation and characterization of activated carbon from pine cone by microwave-induced ZnCl2 activation and its effects on the adsorption of methylene blue Cellulose  Article in Press

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  B1. Ömer ŞAHİN; Cafer SAKA; Mustafa KAYA, Surface modification with cold plasma application on bentonite and its effects on the adsorption of methylene, blue International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

  B2. Ömer ŞAHİN; Cafer SAKA; Mustafa KAYA Production of Pistachio-nut shells based activated carbons for iodine and methylene blue adsorption International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

  B3. Cafer SAKA; Ömer ŞAHİN; Mustafa KAYA. Preparation of activated carbon from acorn shell by chemical activation with ZnCl2 and its methylene blue and iodine adsorption International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

  B4. Abdurrahman ÖZHAN, Ömer ŞAHİN; Mehmet Maşuk KÜÇÜK;  Cafer SAKA, Mustafa KAYA Preparation and characterization of activated carbon from pine cone by microwave-induced ZnCl2 activation and its effects on the adsorption of methylene blue International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

   

  B5. Cafer SAKA; Ömer ŞAHİN; Mustafa KAYAb Adsorption properties of sepiolite modified by cold plasma treatment International Symposium on Environmental Sciences Van 2014, 04-07 June 2014

   

  C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

   

   

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  Sözlü Bildiri:

  E1. H. Adsoy, M. Şirin Akyel, Ö.Şahin, C.Saka. Adsorbent Olarak Palamut Kullanarak Sulu Çözeltilerden Metilen Mavisinin Uzaklaştirilmasi.1.ULUSAL Kimya Mühendisliği Öğr.Kongresi

   

  E2. M.M. Küçük, Mehmet Yetim, C. Saka, Yaşar Genel, Kimya Eğitim ve Öğretiminde Uygulanan Öğretim Yöntemleri Etkin Kavram Öğretimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi , Ankara, 2002.

  E3. M.M. Küçük, C. Saka, Vandaki Liselerde Kimya Öğretiminde Anlaşılmayan Bazı Kavramların Belirlenmesi. XV. Uusal Kimya Kongresi, İstanbul, 2001.

  Poster Bildiri:

  E4. Pınar TALAY PINAR, Cafer SAKA, Zühre ŞENTÜRK. Migren Tedavisinde Kullanılan İndol Türevi Bileşiklerden Naratriptan?ın Redoks Özelliklerinin İncelenmesi ve Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Tayin. Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, 2010.

  E5. Şirin Akyel, H.Adsoy, Ö.Şahin, C.Saka, Mikrodalga Enerjisi Kullanılarak Karpuz Çekirdeğinden Aktif Karbon Üretimi 2. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK2), 4-6 Mayıs 2013, Ankara

   

   E6. Dilek Kılınç, Ömer Sahin, Cafer Saka. İki yeni Co(II)-Cu(II) metal kompleksi katalizörlüğünde sodyum bor hidrürün katalitik hidrolizi, Kataliz Kongresi, İnönü Üniversitesi, 2013.

   

   

  F. Diğer yayınlar :

   

   

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr