Doç.Dr. CAHİT PESEN
  Başlama Tarihi
  22.11.1995
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  04842231224 / 1011
  Bölüm
  İlköğretim Bölümü
  Birim
  Eğitim Fakültesi
  Görev
  Bölüm Başkanı
  Lisans
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm Matematik
  Eğitim Aralığı 1986 -- 1990
  Yüksek Lisans
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm Matematik
  Eğitim Aralığı 1990 -- 1993
  Doktora
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm Matematik
  Eğitim Aralığı 1993 -- 1996

   ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

   

   

  Adı Soyadı: CAHİT PESEN

  Doğum Tarihi: 21 MART 1969

  Öğrenim Durumu:

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

   Matematik

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  1990

  Y. Lisans

   Matematik

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

  1993

  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

   Matematik

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

  1996

  Doçentlik

  Matematik Eğitimi

  YÖK

  2012

  Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

  FRECHET UZAYLARI VE HOLOMORFİK FONKSİYONLAR ÜZERİNE

  Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yılmaz ALTUN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

  Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı :

  GEÇİŞKEN VE PARÇALI MONOTON DÖNÜŞÜMLERİN TOPOLOJİK ENTROPİSİ ÜZERİNE

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. İsmail TOK (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

   

  Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Arş.Gör.

   Fen-Edebiyat Fakültesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  1991-1995

  Öğr.Gör.

  Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi  

  1995-1996

  Öğr.Gör.Dr.

  Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi 

  1996-1997

  Yard.Doç.Dr.

  Siirt Eğitim Fakültesi, Dicle Üniversitesi 

  1997-2007

  Yard.Doç.Dr

  Eğitim Fakültesi, Siirt Üniversitesi 

  2007- Devam ediyor.

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

  Özgen, K., “Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi, 2007.

  Akın, M. F., “Özdeşlik Konusunun Öğretiminde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi, 2007.

   

  Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

  Bindak, R., “Geometri Tutum Ölçeği Güvenirlik Geçerlik Çalışması ve Bir Uygulama”, Dicle Üniversitesi, 2004.

  Projelerde Yaptığı Görevler :

  1. Matematik Dersinde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenme ve Ürünlerine Etkileri, Dicle Üniversitesi, DÜBAP-06-SEF-87, Proje Yöneticisi, 2007.

  2. Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Trigonometriyi Öğrenme Düzeylerine ve Matematiğe Yönelik Tutumlarına Etkisi, Dicle Üniversitesi, DÜBAP-07-01-50, Proje Yöneticisi, 2008.

  Diğer Bilimsel Faaliyetler

  1. ‘Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon’ çalıştayında katılımcı, A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi, 1-3 Mart 2007.

  2. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Matematik Alan Danışmanı-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

  3. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Düzenleme Kurulu Üyesi-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

  4. ‘İlk ve Ortaöğretimde Proje Yürütme ve Bilim Danışmanlığı Eğitimi Projesi-Eğitimde Proje Tasarımı’ Çalıştayında Bilim Kurulu Üyesi-TÜBİTAK 16-26 Haziran 2008, Siirt.

  5. ‘Ortaöğretim Öğrencileri Arası TÜBİTAK Araştırma Projeleri Yarışması’ Matematik Dalı Bilim Jüri Üyeliği, Van Tübitak Bölge Koordinatörlüğü, Nisan 2010, Van.

  6. ‘Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, SODES 2009, Bilişim ve Gençlik Bütünleşiyor’ Projesinde Proje Sekreterliği, 2010, Siirt.

        Hakemliğini Yaptığım Dergiler

  1. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 5, Bahar 2005

  2. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 6, Ocak 2006

   

  İdari Görevler :

  Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı

  D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

  1996-1997

  Sınıf Öğretmenliği ABD Başkanı

  D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

  2000-2005

  İlköğretim Sınıf Öğret. ABD Başk.   

  Sİ.Ü. Eğt.Fak.          

  2007- 2009

  İlköğretim Bölüm Başkan Yard.

  D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

  2000-2005

  İlköğretim Bölüm Başkanı                           

  Sİ.Ü.   

  15.09.2009 -30.04.2010

  İlköğretim Matematik Öğrt.ABD Başk.

  D.Ü. Siirt Eğt.Fak.

  2004-2007

  Bilgisayar Tekn. ve Eğit. Bölüm Başk.

  D.Ü. Siirt Eğt.Fak.   

  2004-2007

  Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı                      

  Sİ.Ü. Eğt.Fak.

  2007-2007

  Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

  D.Ü.           
  Sİ.Ü.                

  2006-2007
  2007- 2010

  Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

  D.Ü.                  

  2006-2007

  Sİ.Ü.               

  2007- 2010

  Matematik Bölüm Başkanı (Kurucu)             

  Sİ.Ü.Fen-Edb.Fak.    

  2007-2009

  Fen-Edebiyat Fakültesi Yön. Kur. Üye.  

  Sİ.Ü.

  27/06/2008- 27/03/2009

  Fen-Edebiyat Fakültesi Fak. Kur. Üye

  Sİ.Ü.     

  27/06/2008- 27/03/2009

  Dekan Yardımcısı

  D.Ü. Siirt Eğt.Fak.     

  2006-2007

  Sİ.Ü. Eğt.Fak.       

  2007-27/04/2009

  Sİ.Ü. Eğt.Fak. 

  01/11/2009-08/10/2010

  Meslek Yüksekokulu Yön. Kurul Üyesi          

  Sİ.Ü.                

  2007- 2011

  Sağlık Yüksekokulu Yön. Kur. Üye.  

  Sİ.Ü.                

  2007- Devam ediyor.

  AÖF ve ÖSYM İl Koordinatör Yard.

  Siirt

  2006-Devam ediyor.

  Genel Sekreter Vekilli

  Sİ.Ü.

  17/09/2012-Devam Ediyor.

  Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

  Sİ.Ü.

  2012-Devam Ediyor

  Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

  Sİ.Ü.

  2012-Devam Ediyor

  İlahiyat Fak. Yönetim Kurulu Üyesi

  Sİ.Ü.

  2013-Devam Ediyor

  İlahiyat Fak. Fakülte Kurulu Üyesi

  Sİ.Ü.

  2013-Devam Ediyor

  İİBF Yönetim Kurulu Üyesi

  Sİ.Ü.

  2013-Devam Ediyor

  İİBF Fakülte Kurulu Üyesi

  Sİ.Ü.

  2013-Devam Ediyor

  Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

  Sİ.Ü.

  2013-Devam Ediyor

  Ziraat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

  Sİ.Ü.

  2013-Devam Ediyor

   

   

  Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

  Akademik Yıl

  Dönem

  Dersin Adı

  Haftalık Saati

  Öğrenci Sayısı

  Teorik

  Uygulama

  2011-2012

  Güz

  Özel Öğretim Yöntemleri I

  2

  2

  120

   Matematik Öğretimi I

  3

  0

  160

  İlkbahar

  Matematik Öğretimi II 

  3

  0

  160

  Özel Öğretim Yöntemleri II

  2

  2

  120

  2012-2013

  Güz

  Özel Öğretim Yöntemleri I

  2

  2

  120

   Matematik Öğretimi I

  3

  0

  160

  İlkbahar

  -

   

   

   

  -

   

   

   

  ESERLER

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. Pesen, C., (2007), “Öğrencilerin Kesirlerle İlgili Kavram Yanılgıları”, Eğitim ve Bilim, Cilt 32, Sayı 143, ss:79-88.

       A2. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi”, Journal of Qafqaz, , ISSN 1302-6763.  ss: 155-163.

       A3. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Fonksiyon Konusunun Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Akademik Başarı ve Hatırda Tutma Düzeyine Etkisi”, e-Journal of  New World Sciences Academy, Cilt 3, Sayı 3, ISSN:1306-3111, ss: 505-522.

       A4. Özgen, K. ve Pesen, C., (2010), “İlköğretim Matematik Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Öğretmenlerin Öz-Yeterlilik Algıları “ , Manas Sosyal Bilimler Dergisi, ISSN 1694-5093, Sayı 24, ss:115-135.

   

  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. Pesen, C., Odabaş, A. ve Bindak, R., (2000), “İlköğretim Okullarında Kullanılan Matematik Öğretim Yöntemleri Üzerine”, Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 25, sayı 118, ss:32-34.

  D2. Pesen, C., Odabaş, A. ve Bindak, R., (2000) “İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Olan Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 2, ss: 65-69.

  D3. Pesen, C. , (2002), “Matematiğin Estetiği Üzerine”, Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 22, ISSN-1300-5340, ss: 130-134.

  D4. Pesen, C., (2002), “Öğrencilerin Zihinden İşlem Yapma Becerileri İle ilgili Öğretmen Davranışlarının Gerçekleşme Düzeyi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, sayı 7, ss:165-171.

  D5. Pesen, C., (2004), “Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Kullanılan Yöntemlerin İlköğretim 1.sınıf Öğrencilerinin Başarı Düzeyine Etkisi”, Ege Eğitim Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, ss:13-18.

  D6. Pesen, C., Odabaş, A., Bindak, R. ve Kudu, M., (2005), “Öğretmen Adaylarının Yetenek ve İlgileri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:II, Sayı:I.

  D7. Pesen, C., (2008), “Kesirlerin Sayı Doğrusu Üzerindeki Gösteriminde Öğrencilerin Öğrenme Güçlükleri ve Kavram Yanılgıları”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Sayı 15, ss:157-168.

        D8. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı ve Öğrencilerin Matematiğe Yönelik Tutumları”, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1305-0060,   ss: 69-83.

        D9. Özgen, K. ve Pesen, C., (2008), “Probleme Dayalı Öğrenme ve Matematik Eğitiminde Uygulanabilirliği”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1301-0085, Sayı:24, ss: 36-46.

        D10. Akın, F. ve Pesen, C., (2010), “Özdeşliklerin Elde Edilmesinde Tam Küp Modelinin Öğrenme Ürünlerine Etkileri”, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 1305-0060, Sayı:14, ss: 86-102.

  D11. Özgen, K. ve Pesen, C., (Bahar 2010), “Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) Yaklaşımı ile İşlenen Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Analizi”, Milli Eğitim Dergisi, ISSN-1302-5600, Sayı 186, ss:27-37.

   

  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  E1. Pesen, C. , (2005), “Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Yeni İlköğretim Matematik Öğretim programının Değerlendirilmesi”, Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi-Kayseri,ss:273-281,(14-16 Kasım).

  E2. Özgen, K., Pesen, C., (2007), “Probleme Dayalı Öğrenme (Pdö) Yaklaşımı ile İşlenen Matematik Dersinde Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Analizi”, 16.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi-Tokat, (5-7 Eylül).

  E3. Özgen, K., Pesen, C., (2007), “Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Matematiğe Karşı Tutumlarına Etkisi”, III.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, ss: 673-681, (17-20 Ekim).

  E4. Odabaş, A., Pesen, C., Çelik, C., Epçaçan C., (2007), “İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Programının Etkililiğine İlişkin Görüşleri”, I.Ulusal İlköğretim Kongresi, Hacettepe Üniversitesi-Ankara, (15-17 Kasım).

  E5. Çelik, C., Pesen, C., (2008), “Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması”, I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi-Ankara, (14-16 Mayıs).

  E6. Bindak, R., Pesen, C., (2010), Thurstone Tipi Bir Tutum Ölçeği Geliştirme Çalışması, II. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme kongresi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Mersin, ss:340-351, (05-07 Mayıs).

  F. Diğer yayınlar :

  Kitaplar

  1) Pesen, C., (2008), Matematik Öğretimi, PegemA Yayın Dağıtım, (4.Baskı) ISBN 9944-919-41-1, Ankara, ss: 420.

   

   

   

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr