Yrd.Doç.Dr. MEMİŞ BOLACALI
  Başlama Tarihi
  22.03.2014
  Kişisel Web Site
  bolacali@siirt.edu.tr
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  0 (484) 223 12 24 / 1048
  Bölüm
  Zootekni Ve Hayvan Besleme Bölümü
  Birim
  Veteriner Fakültesi
  Görev
  Dekan Yardımcısı
  Lisans
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm Veteriner Fakültesi
  Eğitim Aralığı 1997 -- 2002
  Yüksek Lisans
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı
  Eğitim Aralığı 2002 -- 2005
  Doktora
  Üniversite Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  Bölüm Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Anabilim Dalı
  Eğitim Aralığı 2005 -- 2010
  Lise
  Üniversite -
  Bölüm Mersin İmam-ı Hatip Lisesi
  Eğitim Aralığı 1994 -- 1997

   ÖZGEÇMİŞ

  1. Soyadı                    : BOLACALI

  2. Adı                         : Memiş

  3. Doğum Tarihi       : 15.03.1981

  4. Doğum Yeri          : Mersin

  5. Medeni Hali           : Evli

  6. Adres                     : Siirt Üniv. Veteriner Fak. Zootekni Anabilim Dalı

     Güres Caddesi 56100 Siirt

  7. Telefon                  : +90 506 224 51 55 / (0484) 223 19 97

  8. E-posta                  : / bolacali@gmail.com

  9. Öğrenim Durumu : Doktora

   

  Derece

  Fakülte/Enstitü

  Program/Bölüm

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  Veteriner Fakültesi

  Veteriner Fakültesi

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  1997-2002

  Y. Lisans

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Zootekni

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  2002-2005

  Doktora/ S.Yeterlik/

  Tıpta Uzmanlık

  Sağlık Bilimleri Enstitüsü

  Zootekni

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi

  2005-2010

   

  10. Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Arş. Gör.

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  2003-2010

  Dr. Arş. Gör.

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  2010-2012

  Yrd. Doç. Dr.

  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  2012-2014

  Yrd. Doç. Dr.

  Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi

  2014----

   

  Projelerde Aldığı Görevler

  Proje İsmi

  Projedeki görevi

  Projeyi Destekleyen Kuruluş ve Numarası

  Başlama

  ve

  Bitiş tarihi

  Proje Bütçesi

  Saanen x Kıl Keçisi (F1) Melezlerinin ve Saf Kıl Keçilerinin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması

  Yardımcı Araştırmacı

  YYU Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, YYÜ-BAPB-2007-VF-B03

  2009- 2012

  13.000,00 TL

  Kıl Keçisi, Boer x Kıl F1 ve G1 Melezi Keçilerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması 

  Proje Yürütücüsü

  YYU Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, YYÜ-BAPB-2011-VF-B035

  2011- 2015

  35.000,00 TL

  Sürdürülebilir av ve yaban hayatı için kekliklerin çeşitli verim özelliklerinin araştırılması 

  Yardımcı Araştırmacı

  YYU Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı, YYÜ-BAPB- 2014-YNL-MRK083

  2014-2016

  40.000,00 TL

  11. Eserler:

   

  Yüksek Lisans Tezi

  Tez Başlığı

  Tezi Danışmanı

  Bitirme Tarihi

  Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Tiftik Keçisi x Renkli Tiftik Keçisi (F1) Melezi Oğlaklarında Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özellikleri

  Doç. Dr. Mürsel KÜÇÜK

  02.09.2005

   

  Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi

  Tez Başlığı

  Tezi Danışmanı

  Bitirme Tarihi

  Muş bölgesinde Yetiştirilen Saanen Keçilerinin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması

  Prof. Dr. Mürsel KÜÇÜK

  15.10.2010

   

  A. MAKALELER

  A.1. SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

  A.1.1. Kucuk M., Bolacali M., Ulker H., deAvila D.M., Reeves J.J. (2008). The Effect of Immunization Against LHRH On Carcass Characteristics In Coloured Mohair Goats. The Indian Veterinary Journal., 85; 967-970.

  A.1.2. Bolacali M. and Küçük M. (2008). Faettening Performance, Slaughter and Carcass Characteristics of Male Kids of Coloured Mohair Goats and Angora Goats x Coloured Mohair Goat Cross-Breed F1. J. Anim. Vet. Adv. 7 (4): 502-507.

  A.1.3. Karakus K., Eyduran E., Bolacali M. Ozdemir T. (2008). Environmental Factors Influencing Birth Weights of Norduz and Karakas Lambs. J. Anim. Vet. Adv. 7 (7): 885-888

  A.1.4. Kucuk M., Eyduran E., Bolacali M., Ozdemir T. (2009). Determination of The Ideal Growth Curve of Angora x Coloured Mohair Goat Cross and Coloured Mohair Goat Kids. The Indian Veterinary Journal 86. 46-49.

  A.1.5. Yılmaz O., Çak B., Bolacalı, M. (2011). Effects of Lactation Stage, Age, Birth Type and Body Weight on Chemical Composotion of Red Karaman Sheep Milk. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 17 (3): 383-386.

  A.1.6.Bolacalı, M and Küçük M (2012). Fertility and Milk Production Characteristics of  Saanen Goats Raised in Muş Region. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 18 (3): 351-358.

  A.1.7. Yilmaz O., Kucuk M., Bolacali M. and Cak B. (2013). Investigation of Survival Rate, Growth Performance and Some Body Measurements of Saanen X Hair Goat (F1) Crossbred and Pure Hair Goat Kids Raised in Semi-Intensive Conditions. Bulg. J. Agric. Sci., 19: 835-840

  A.2. SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler

  ----

  A.3. İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanmış makaleler

  A.3.1. Yılmaz, O., Küçük M., Denk H., Bolacalı M. (2006). Norduz Koyunlarında Mevsim Dışı Koç Katımının Döl Verimine ve Kuzularda Yaşama Gücüne Etkisi.,YYÜ Vet. Fak. Derg., 17 (1-2): 99-102.

  A.3.2. Bolacali M., Karakus K., Küçük M., Eyduran E. (2009). Cinsiyet Irk ve Cinsiyet x Irk İnteraksiyonunun Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. YYU Fen Bil. Ens. Derg. 14 (2): 108-111).

  A.3.3. Bolacali M. ve Küçük M. (2011) Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü. Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 1(2): 125-131.

  A.3.4. Bolacalı M. And KUCUK M. (2012). Various Body Measurements of Saanen Kids. YYU Veteriner Fakultesi Dergisi, 2012, 23 (1), 23 – 28.

  B. KİTAPLAR

  ----

  C. BİLDİRİLER

  (Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış sözlü bildiri)

  C.1. Bolacalı M., Küçük M. (2004) Renkli Tiftik Keçisi ve Ankara Tiftik Keçisi X Renkli Tiftik Keçisi F1 Oğlaklarında Besi Performansı ve Karkas Özellikleri. I. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 30 Eylül - 2 Ekim 2004 Elazığ.

  C.2. Bolacali M., Karakus K., Küçük M., Eyduran E. (2009). Cinsiyet Irk ve İnteraksiyonlarının Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri. 6. Zootekni Bilim Kongresi, 24-26 Haziran 2009, Erzurum.

  C.3. Bolacalı M., Küçük M. (2010). Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Keçilerinin Döl ve Süt Verimi Özellikleri. 3. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 15-17 Temmuz 2010, Afyonkarahisar.

  C.4. Halitoğulları N., Köse MF., Bolacalı M., Öztürk Y., Yılmaz O., Küçük M. (2014). Aşım Sezonunda Kıl Keçilerinde Progestagen İçeren Vaginal Sünger Uygulamasının Döl Verimi Üzerine Etkisi ve Saf Kıl Keçisi ve Boer x Kıl Keçisi F1 Melezi Oğlakların Yaşama Gücü. III. Uluslararası Veteriner Öğrenci Kongresi 25-27 Mart 2014 VAN

  C.5. Bolacalı M., Öztürk Y., Küçük M., Yılmaz O. (2014). Kıl Keçisi ve Boer x Kıl Keçisi (F1) Melezi Oğlaklarının Büyüme Performansı. 5. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi 29 Mayıs – 01 Haziran 2014 BURDUR

  D. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK

  ----

  E. BİLİMSEL ATIFLAR

  ----

  F. MESLEKİ VE DİĞER ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ

  F.1. Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesi yürütücülüğü

  F.1.1. Bolacalı M. Öztürk Y., Yılmaz O., Küçük M., Karslı MA., Alemdar S. (2015). Kıl Keçisi, Boer x Kıl F1 ve G1 Melezi Keçilerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması. YYÜ-BAPB-2011-VF-B035. Proje Yürütücüsü.

  F.2. Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesinde görev alma

  F.2.1.Yılmaz O., Küçük M., Bolacalı M. (2009) Saanen x Kıl Keçisi (F1) Melezlerinin ve Saf Kıl Keçilerinin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştırılması. YYÜ-BAPB-2007-VF-B03. Yardımcı Araştırmacı.

  F.2.2. Aslan L., Bolacalı M. Uzun Y., Öztürk C. (2014) Sürdürülebilir Av ve Yaban Hayati Için Kekliklerin Çeşitli Verim Özelliklerinin Araştirilmasi 2014-YNL-MRK083 Yardımcı Araştırmacı.

  G. ÖDÜLLER

  ----

  H. DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

  ---

  I. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ

  ---

   

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr