Doç.Dr. ASIM BALBAY
  Başlama Tarihi
  10.03.2009
  Kişisel Web Site
  E-Posta (Personel)
  Kurum Telefonu / Dahili
  / 3550
  Bölüm
  Makine Mühendisliği Bölümü
  Birim
  Mühendislik Mimarlık Fakültesi
  Görev
  Bölüm Başkanı
  Lisans
  Üniversite Fırat Üniversitesi
  Bölüm Makine Öğretmenliği
  Eğitim Aralığı 1994 -- 1998
  Yüksek Lisans
  Üniversite Fırat Üniversitesi
  Bölüm Fen Bilimleri Enstitüsü
  Eğitim Aralığı 1999 -- 2001
  Doktora
  Üniversite Fırat Üniversitesi
  Bölüm Fen Bilimleri Enstitüsü
  Eğitim Aralığı 2001 -- 2008

  Doç. Dr. Asım BALBAY

  ÖZGEÇMİŞ

  Adı Soyadı                         : Asım BALBAY

  Doğum Tarihi ve Yeri         : 15.11.1975 ELAZIĞ

  Öğrenim Durumu:

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

  Makine Öğretmenliği

  Fırat Üniversitesi

  1998

  Y. Lisans

  Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji bilim dalı

  Fırat Üniversitesi

  2001

  Doktora

  Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji bilim dalı

  Fırat Üniversitesi

  2008

  Doçentlik

  Makine Mühendisliği

  ÜAK

  2014

  Yabancı Dili: İngilizce (ÜDS Fen Bilimleri-80)

  Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

  Gövde Borulu Isı Değiştiricilerinin Bilgisayar Destekli Tasarımı

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yasin VAROL

  Doktora Tezi ve Danışmanı:

  Toprak Kaynaklı Isı Pompası Sisteminin Yollardaki Kar ve Buzu Eritmek için Kullanılmasının Deneysel ve Teorik Olarak Araştırılması

  Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet ESEN

   

  Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Teknik Öğretmen

  İstanbul Erkan Avcı Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve E.M.L

  1999-2000

  Teknik Öğretmen

  Elazığ Palu Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi

  2000-2007

  Teknik Öğretmen

  Elazığ Gazi Anadolu Teknik Lisesi, Teknik Lise ve E.M.L

  2007-2009

  Yrd. Doç. Dr.

  Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

  2009-2014

  Doç. Dr.

  Siirt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

  2014-...

   İdari Görevler :

  ·         Siirt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) Koordinasyon Üyesi 2010-2013

  ·         Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2013

  ·         Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Farabi Bölüm Koordinatörü 2011-2014

  ·         Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi 2009-...

  ·         Siirt Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı 2009-...

  ·         SÜBAP Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Proje İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı 2013-...

  ·         Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 2014-...

  ·         Siirt Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Disiplin Kurulu Üyesi 2014-...

  ·         Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi 2014-...

  ·         Siirt Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Disiplin Kurulu Üyesi 2014-...

  ·         Siirt Üniversitesi Etik Kurulu Üyesi 2014-...

   

  Projelerde Yaptığı Görevler :

  P1. Yürütücü-FÜBAP-1154: Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin yollardaki kar ve buzu eritmek için kullanılmasının deneysel ve teorik olarak araştırılması

   

  P2. Araştırmacı-Devlet Planlama Teşkilatı(DPT)-2010k121370: Siirt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuarının kurulması

   

  P3. Araştırmacı/Uzman-TUBİTAK-112R003: Siirt İl Yenilik Platformu (Enerji ile ilgili çalışmalar) 15.03.2012-15.06.2014

   

  P4.Yürütücü-2013-SİÜMÜH-M3:Siirt İlinde Güneş Enerjili Tarımsal Sulamanın Araştırılması(Devam ediyor)

   

  P5. Araştırmacı-2013-SİÜMÜH-M5:Modife edilmiş çeşitli katalizörler varlığında Sodyum Bor hidrürden elde edilen hidrojenin yakıt pillerinde kullanımı (Devam ediyor)

   Ödüller :

  ·         Aylıkla Ödüllendirme, Milli Eğitim Bakanlığı, 2005

  ·         Takdirname, Palu Kaymakamlığı, 2007

  ·         Siirt Üniversitesi Akademik Teşvik Ödülü, 2012

  ·         TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Ödülleri(2011-2013)

   

  Verdiği Dersler

  ·         Isı Aktarımı

  ·         Akışkanlar Mekaniği

  ·         Mühendislik Bilimi 1-2

  ·         Enerji Yönetimi

  ·         Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

  ·         Hidrolik-Pnömatik Bilgisi

  ·         Teknik Resim

   

  Uzmanlık ve İlgi Alanları

  ·         Termodinamik,

  ·         Isı Transferi,

  ·         Isıtma- Soğutma ve İklimlendirme Uygulamaları,

  ·         Güneş Enerjisi ve Uygulamaları,

  ·         Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri,

  ·         Kurutma Teknolojisi

   

  A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. Asım Balbay, Yahya Hişman Çelik. Yarım silindirik, silindirik ve paket tipi katı yakıtlı kalorifer kazanlarının ısıl verim değerlerinin deneysel olarak araştırılması (Experimental research of the semi-cyclindirical, cyclindirical and packed boilers by thermal efficiency), E-Journal of New World Science Academy, Volume:4,  Number: 1, p.113-122, 2009.

  A2. Asım Balbay, Mehmet Esen. Experimental investigation of using ground source heat pump system for snow melting on pavements and bridge decks, Scientific Research and Essays, Vol.5(24), 3955-3966, 2010.

  A3. Asım Balbay, Ömer Şahin, Murat Karabatak. An investigation of drying process of shelled pistachio in a newly designed fixed bed dryer system by using artificial neural network, Drying Technology, 29(14), 1685-1696, 2011.

  A4. Asım Balbay, Ömer Şahin. Microwave drying kinetics of a thin layer liquorice root, Drying Technology, 30(08), 859-864, 2012.

  A5. Asım Balbay, Yılmaz Kaya, Ömer Şahin. Drying of black cumin (Nigella sativa) in a microwave-assisted drying system and modeling using extreme learning machine, Energy, 44, 352-357, 2012.

  A6. Asım Balbay. The modeling of temperature controlled microwave drying of bittims (Pistacia terebinthus), Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 28(2), 525-534, 2012.

  A7. Asım Balbay, Engin Avci, Ömer Şahin, Resul Çöteli. Modeling of Drying Process of Bittim Nuts (pistacia terebinthus) in a Fixed Bed Dryer System by Using Extreme Learning Machine, International Journal of Food Engineering, 8(4), Pages-ISSN (Online) 1556-3758. Article 10, 2012.

  A8. Asım Balbay. A fuel cell system using the hydrogen energy obtained from mixture of NaBH4 and H3BO3, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Special Issue, 245-248, 2012.

  A9. Asım Balbay, Ömer Şahin. Drying of pistachios by using a microwave assisted dryer, Acta Scientiarum. Technology, 35 (2), 263-269, 2013.  

  A10. Asım Balbay, Ömer Şahin, Hakan Ülker. Modeling of convective drying kinetics of pistachio kernels in a fixed bed drying system, Thermal Science, 17 (3), 839-846, 2013.

  A11. Asım Balbay, Mehmet Esen. Temperature distributions in pavement and bridge slabs heated by using vertical ground-source heat pump systems, Acta Scientiarum. Technology,35(4), 677-685, 2013.

  A12. Asım Balbay, Experimental-Computational Study on Drying of Black Cumin  (Nigella sativa) in a Fixed Bed Dryer and in a Thermo-gravimetric Analysis System, Arab Gulf Journal Scientific Research(AGJSR), 31 (2&3), 134-144, 2013. EBSCO Elsevier

  A13. Asım Balbay, Hakan Ülker, Ömer Şahin. An experimental study on drying of pistacia terebinthus in a fixed bed dryer, Fluid Dynamics and Materials Processing, 9 (1), 1-10, 2013.

  A14. Asım Balbay, Ömer Şahin. Hydrogen production from sodium borohydride in boric acid-water mixtures, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 36(11), 1166-1174, April 2014.

   

  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  B1. Yasin Varol, Asım Balbay. Gövde borulu ısı değiştiricilerinin tasarımı için bir paket programın geliştirilmesi, 7. Uluslararası Yanma Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, s.s.265-274, 17-18 Temmuz 2002,  Ankara, Türkiye.  

  B2. Asım Balbay, Ömer Şahin, Hakan Ülker. Experimental investigation of drying process of shelled pistachio grown in Siirt province, Turkey. 6th International Advanced Technologies Symposium(IATS’11)”, 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey.

  B3. Asım Balbay, Hakan Ülker, Ömer Şahin. Drying behaviours of bittim (Pistacia terebinthus) in a fixed bed drying system. Sixth International Conference on Thermal Engineering: Theory and Applications(ICTEA 2009) May 29-June 1, 2012, Istanbul, Turkey.

  B4. Ömer Şahin, Mustafa Pala, Asım Balbay, Fevzi Hansu, Hakan Ülker. Energy Profile of Siirt. International Conference on Energy and Management. June 5-7, 2014. Istanbul, Turkey.

  B5. Asım Balbay, Hakan Ülker, Selman Demirtaş, Ömer Şahin. An Experimental Study on a Fully Automatic Controlled Irrigating System by Using Solar Energy in Siirt, Turkey, SOLARTR 2014 Conference & Exhibition, 19–21 November 2014, Izmir

   

  C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  C1. Hikmet Esen, Asım Balbay. Yer kaynaklı bir ısı pompası sistemindeki toprak ısı değiştiricisi boru uzunluğunun belirlenmesi, Mühendis ve Makine Dergisi, 44 (527), 55-61, 2003.

  C2. Hikmet Esen, Asım Balbay, Mehmet Esen. Toprak kaynaklı ısı pompası sistemlerinde toprak ısı değiştiricisi boyunun hesaplanması, Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, 97, 84-88, 2003.

  C3. Asım Balbay, Yüksel Esen. Yeni bir baca tasarımı ve Elazığ ilindeki TOKİ konutlarına uygulanması, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 107-114, 2007.  

  C4. Asım Balbay, Mehmet Esen. Toprak kaynaklı ısı pompası sisteminin köprülerdeki karın/buzun eritilmesine etkisi, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 119-122, 2007. 

  C5. Asım Balbay, Mehmet Esen. Yollardaki kar ve buzu önleyici sistemler, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 6, 1, 169-174, 2007. 

  C6. Asım Balbay, Ömer Şahin, Gülhanım Kılıç, Esra Kelsoy. Hidrojen Üreticili Bir Mikro PEM Yakıt Pili Sistemi, Fırat Üniv. Mühendislik Bilimleri Dergisi, 25(1), 33-38, 2013.

   

  D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  D1. Asım Balbay, Enver Kızılaslan. Siirt ilindeki enerji kaynakları ve potansiyel analizi. 2. Anadolu Enerji Sempozyumu, s.s.314-320, 02-04 Mayıs 2013, Diyarbakır, Türkiye.

  D2. Arzu Ekinci, Ömer Şahin, Tülin Avcı Hansu, Asım Balbay. Mikrodalga ile Aktivitesi Artırılmış Co-B Katalizörünü Kullanarak Sodyum Borhidrür’den Hidrojen Üretimi, UTES'13 – 9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 25-28 Aralık 2013, Konya, Türkiye.

  BİLİMSEL HAKEMLİKLER

  1. Hakem, e-Journal of New World Sciences Academy Natural and Applied Sciences, 2011 (2 Makale).
  2. Hakem, Energy Conversion and Management, 2011 (1 makale).
  3. Hakem, Food Science and Technology International, 2011(2 makale)
  4. Hakem, Journal of Agricultural Science and Technology, 2011(1 makale)
  5. Hakem, Food Science and Technology International, 2012(1 makale)
  6. Hakem, CYTA-Journal of Food, 2012(1 makale)
  7. Hakem, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects, 2012(2 makale)
  8. Hakem, Heat and Mass Transfer, 2012(1 makale)
  9. Hakem, Drying Technology, 2012(1 makale)
  10. Hakem, Desalination and Water Treatment (DWT), 2013(1 makale)
  11. Hakem, Journal of Renewable Energy, 2013(1 makale)
  12. Hakem, Energy Conversion and Management, 2013 (1 makale).
  13. Hakem, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2013 (1 Proje)
  14. Hakem, Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma projesi, 2014 (1 proje)
  15. Hakem, Firat University Turkish Journal of Science and Technology, 2014 (1 makale)
  16. Hakem, Heat and Mass Transfer, 2014(1 makale)

   

  KATILDIĞI KURSLAR

  ·         Hidrolik-Pnömatik Kursu, 2004

  ·         Bilgisayar Meslek Dalı Eğitim Programları Kursu, 2004

  ·         Satranç Kursu, 2006

  ·         1. Kademe Satranç Antrenör Yetiştirme Kursu, 2006

  ·         Katı Modelleme Kursu(Solidworks), 2008

  ·         TÜBİTAK, Ekserji ve Uygulamaları Yaz Kursu, Haziran 2009

  ·         Proje Tabanlı Beceri Yarışması Katılım Belgesi, 2006

  ·         TÜBİTAK Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, 2012

  ·         TÜBİTAK, Temel ve Uygulamalı Doğa Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, 2014

.
www.siirt.edu.tr © 2013, Siirt Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.

Adres: Güres Caddesi 56100 Siirt/Türkiye
Telefon: +90 (484) 223 12 24 - 223 17 39 Fax: +90 (484) 223 19 98
 E-Posta: siu@siirt.edu.tr
Web:
www.siirt.edu.tr